van Driel .van Dorsten 1 r veldkoning lanceert als eerste in nederland sGOooaotF LIGTERMOET CHEMIE NV VELDKONING O Behandel rondom 4 smalle stroken met EPTAM® GRANULAAT en uw héle aardappelperceel kan kweekvrij blijven. FAVORIET-VAN DRIELTROMMELSCHUDDER Op de akker zelf hoeven hoogstens nog wat plekken behan deld te worden. En dan te bedenken, dat dit nog geen stuiver per m2 strook kost I Eptam vernietigt bovendien ook het zaadonkruid en is gemak kelijk verwerkbaar. Goedkoper, sneller en beter kan het niet. Alleen Eptam kan in het voorjaar, kort voor het poten worden toegepast. Vraag onze folder aan. POSTBUS 699 ROTTERDAM - TEL. 010-235420 HERVORMDE STICHTING CRABBEHOFF LEERLING-ZIEKENVERZORGSTERS 14 Twee typen voor trekkertractle, werkbreedte 2.30 meter, resp. met en zonder transport in de lengterichting. Voor paardetractie: werkbreedte 2.00 meter. Schudtrommel met 4 rijen verende tanden. Anti-wikkelsysteem. Ook te gebruiken als meststrooier. HOOFDDORP-ZWIJNDRECHT-KAMPEN-LOPPERSUM Tel. (02503) 7041 (5 lijnen)| .Door die kantbehandeling is Eptam zo fantastisch voordelig en werkbesparend," zegt Zd. Sediarik, tandbouwspecialist van Ligtermoet Geregistreerd handelsmerk van Stauffer Chém Comp. New York. 7-L69 Groen van Prinstererweg 38 DORDRECHT vraagt voor het Verpleegtehuis „Crabbehof?" met 174 bedden MeïsjSs, die een minimum leeftijd hebben van 17 jaar, kunnen nu een zinvol beroep kiezen door zich aan te melden voor de binnenkort aanvangende cursus tot opleiding voor ziekenverzorgster. Hiervoor komen ook in aanmerking meisjes, die In het bezit zijn van het VVB-diploma. Geboden wordt'. 0 een 2-jarige opleiding een netto beloning van f 237,-- p.m. toeslag onregelmatige diensten vrije kost, inwoning en bewassing vergoeding van dienstkleding vergoeding van reiskosten goede sociale voorzieningen prettige woon- en werksfeer, In ons nieuwe zusterhuis staat een modern Ingerichte kamer klaar om bewoond te worden. Ons complex is gelegen in een nieuwe wijk tegenover een uniek winkelcentrum. DORDRECHT 01850-42222 toestel 113 Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen worden gaarne ingewacht door onze Directrice. een nieuw systeem voor de gemakkelijke aanschaf van Renault trekkers. Wat k Vasthuur is een nieuw, aantrekkelijk en economisch systeem, waarmee u zonder investering de Renault trekker van uw keuze ter beschikking krijgt. En dat zal in vele gevallen heel voordelig zijn. Op deze manier kunt u, ook zonder grote bedragen te investeren komen tot een volledige mechanisering van uw bedrijf. Iedere 3 of 5 jaar een nieuwe trekker. U kiest een Renault trekker en gaat hem gebruiken. Gewoon een kwestie van maandelijks een bepaald bedrag aan vasthuur betalen. Service en reparatie zijn verzekerd door het grote en moderne service-apparaat van Veldkoning. Garantie zoals bij Renault gebruikelijk gedurende 1 jaar, zowel voor de eventueel te vervangen delen, als voor de montagekosten daarvan. Na 3 of 5 jaar geeft u de trekker terug en u ontvangt op dezelfde condities weer een nieuwe. Zo hebt u altijd een bedrijfzekere trekker met de meest moderne mogelijkheden. Inruil: Wilt u uw trekker-Inruilen als u de eerste Renault op vasthuur-basis aanschaft, dan daalt het vasthuur-bedrag voor de nieuwe trekker sterk. Ook landbouwwerktuigen. De aanschaf van grotere machines en werktuigen, die nodig zijn voor de aanpassing van uw bedrijf aan de eisen, die de mechanisatie stelt, maakt Veldkoning eveneens mogelijk op vasthuur-basis. Vraag in ieder geval eens vrijblijvend inlichtinaen QYQt dit unieke systeem, dat ook in üw bedrijf een' uitkomst kan zijn. NU KUNT OOK U UW BEDRIJF VOLLEDIG MECHANISEREN! Vasthuur - wéér een mogelijkheid meer bi) Veldkoning. Ik wil graag meer weten over vasthuur. Naam Adres:. Plaats:. Hoofdkantoor: Roarmond. tel. (04750) 5544* Filiaal :Terwolde, Twelloseweg 27. tel. (05712) 1564

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 14