mana Nieuwe trekkerbanden van Vredestein Uitbreiding Solo Cobi hulpstukken en grondboor Nieuw voor Nederland Accord pneumatische kunstmeststrooier Vredestein Autobandenfabrieken in Enschede heb ben een geheel nieuw type trekkervoorband ontwik keld. Deze band is de 3 Ribs Multi Ring welke ver krijgbaar zal zijn in praktisch alle gangbare maten. De nieuwe trekkerband, zo stelt de fabriek, is het resultaat van langdurige beproeving in de praktijk, zowel als wetenschappelijk onderzoek, waarbij men o.a. heeft samengewerkt met diverse tractorenfabrie- ken. De 3 Ribs Multi Ring is met zijn z.g. vlakke ribben een bijzonder solide band geworden, waarbij eveneens grote aandacht is besteed aan de opbouw van het karkas. Verder, zo meent de fabriek, zal deze nieuwe landbouwband in de praktijk bijzonder econo misch in het gebruik blijken, omdat hij maar zeer langzaam zal slijten en omdat door de solide bouw, beschadigingen niet snel op zullen treden. Eveneens pluspunten van de Vredestein 3 Ribs Multi Ring zijn de bijzondere stuurvastheid en het lichte aflopen van de band. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe type werd eveneens gestreefd naar een zo groot mogelijk zelfreinigend effect, wat men inderdaad heeft kun nen bereiken. De nieuwe Multi Ring is op elke bodem, gesteldheid te gebruiken en zal ook bij matig gebruik op de weg zijn diensten bewijzen. Naast dit nieuwe type trekkervoorband heeft men bij Vredestein, waar een speciale afdeling voor de landbouwmechanisatie bestaat, nog voor meer nieuws gezorgd, door te annonceren dat de landbouwwagen- band „Special Ribbed" in het vervolg in een groter aantal maten verkrijgbaar zal zijn. Daardoor zal deze band in het mechanisatieproces van de landbouw een nog grotere rol kunnen gaan spelen. De Vredestein „Special Ribbed" is vooral populair geworden door zijn grote flotation, zijn sterk zelfreinigende werking en lage bodenvl/uk, waardoor structuurbederf van da grond wordt tegengegaan. Eveneens zal in een groter aantal maten de Vre destein Tractor Grip Nylabour, de zeer bekende trek kerachterband, leverbaar worden. Deze trekkerachter band die „roem vergaarde" in nationale en internatio nale ploegwedstrijden, heeft zowel in Nederland als daarbuiten een uitstekende reputatie gekweekt door zijn eigenschap in staat te zijn het vermogen van de trekker praktisch volledig op de bodem over te bren gen. Dit als gevolg van de juiste hoogte en de wel doordachte plaatsing van de kammen. Ook het zeer sterke nylonkarkas dat ongevoelig is voor weersin vloeden etc. heeft de Vredestein Tractor Grip Nyla bour een bijzonder goede naam bezorgd. De band kwam kortgeleden in Duitsland in het nieuws doordat een deskundige van het Landbouwinstituut voor Sleeswijk-Holstein op een tentoonstelling openlijk verklaarde, dat in vele gevallen men bij toepassing van deze Vredesteinband, kon volstaan met een lich ter type trekker dan normaal vereist zou zijn. Van Veen Import N.V. te Amsterdam, alleenimporteur van Solo gazonmaaiers en Combi apparaten meldt ons, dat Solo zojuist is verschenen met een nieuwe toepassing nl. een zelfaandrijvende vingerbalkmaaier, welke o.a. wordt gebruikt voor het maaien van wegber men, boomgaarden, grote grasoppervlakten e.d. De werkbreedte van de afneembare mesbalk is 85 of 105 cm. Het gewicht van de complete maaier (incl. motor) bedraagt 45 kg. Prijs van deze combinatie: 1030,compleet met motor!!! De prijs van deze vingerbalkmaaier is dubbel zo aantrekkelijk door het .feit dat het hier de uitwisselbare Combi-motor betreft, welke reeds goede bekendheid geniet, en waarop hulpstukken van uiteenlopende aard kunnen worden aangesloten. Nieuw is ook de grondboor, die zojuist op de markt is gebracht door Van Veen Import N.V. te Amsterdam, alleen-importeur van SOLO motormaaiers en COMBI-apparaten. Deze grondboor wordt aangedreven door de krachtige 4 pk SOLO-COMBI-motor, en boort gaten van 535 cm diameter. Ideaal voor de aanleg van beplantingen door plantsoenendien. sten; voor fruittelers voor de aanplant van vruchtbomen, en in de bouw voor het aanbrengen van palen voor afrasteringen en laagbouw, zoals bungalows, zomerhuisjes e.d. Gemiddeld kunnen 150200 gaten per uur worden geboord, hetgeen een enorme tijdsbe sparing betekent voor genoemde diensten en bedrijven. Volledige inlichtingen worden gaarne verstrekt door de importeur Van Veen Import N.V., Haarlemmerweg 518, Amsterdam, Tel. 186162. Sinds kort heeft H. J. Hoegen Dijkhof Handelmij N.V. Doetinchem en 's-Heer Arendskerke een nieuw ontwikkelde mac' ine aan haar landbouw-programma' toegevoegd. Revolutionair, omdat de nieuwe Accord kunstmeststrooier de werkbreedte van een centrifugaalstrooier kombineert met de nauwkeurigheid van een schotelstrooier. De Accord heeft nl. een vaste werkbreedte van 10 m, terwijl elk van de 8 strooipijpen een effectieve strooibreedte heeft van slechts 1.2o m, bij 'n valhoogte van 60 cm. Dat betekent dat de windsnel heid 'n te verwaarlozen factor is èn de strooizuiverheid te vergelijken is met die van een zaaimachine. Uit proeven is n.l. gebleken, dat het verschil tussen de pijpen zeer gering is: niet meer dan 5 van het gemiddelde. Verdere bijzonderheden: pneumatische aanvoer van de kunststoffen, mechanische roer-inrichting in de voorraadbak, inhoud bak 500 a 600 kg, aankoppeling aan de trekker d.m.v. de Accord snelkoppeling. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11