De Raiffeisenbank ïs goed voor uw geld... Uw veilinggeld bijvoorbeeld. van Driel .van Dorsten GROENTEN, ERUIT EN AARDAPPEL ;N RAIFFEISENBANK ISOLATIE S. G. TRILBtTON AAR .VV.V^.VV.V.V.SSV.VAV.WAVVWVWiVAV.V.l ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 N „PAT MAR" Isaria tractor zaagmachine Fokvereniging Walcheren MATERIALEN VAKOPLEIDING RIJKSDIPLOMA OETAILHAJOE l garageloodsen werkplaatsen wagenloodsen kippenhokken berging schuttingen VEILING YERSEKE HET PERCEEL BOUWLAND GRONINGEN POLDERBOERDERIJ 140 H.A. HASSIA AARDAPPELP00TMACHINES Modellen FLO en FLA I Tel. (02503) 7041 (5 lijo«n)| 16 U w B r a n d v e r z e k e r i n g m samenwerking met b"] eb MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbouwhuia ZIERIKZEE Veffligheidscabines Tractorcabines Winterjasen Dekkleden Marknesse, tel. 05273-1444 (b.g.g. 1446 en 1447) Vertegenwoordiger J. v. d. MALE Tholen - tel. 01660-734 T E KOOP: 2.60 m en gasgeiser. J. L. v. d. LINDE, Kortgene. tel. 01108-427. Te koop: nog enkele NAJAARSVAARZEN. Rek.: nov., dec. en jan. Tevens beste dekstieren, inl.: B. KOOLE, Steen- wijk str. 5, Souburg, tel. 01183—1345. Uit voorraad leverbaar: Polystyreneplaten lijm Glaswol/Steenwol in platen, dekens en los N.V.THERMECON Havenpark 28 - Zierikzee Tel. (01110) 2741 VOOR HET OFFICIËLE Het diploma dat U MOET hebben om U zelfstandig te kunnen vestigen ot als filiaalhouder of afdelingschef in een supermarkt te kunnen optreden. Eén van die schriftelijke MERCURIUS-cur- sussen (met 6 gezellige praktijkdagen). U bent hiermee zeker van meer dan 40 jaar opleidingservaring in het op een prettige, persoonlijke en boeiende wijze brengen van leerstof die U MOET be heersen. Laat uw vrije uren van NU U STRAKS rijke vruchten opleveren. Vraag het gratis prospectus... bij MERCURIUS APELDOORN (finds 1925, nadfr fdre» ovfrbodlg) DE specialisten in Tuinbouwonderwijs In de E.E.G. Levert U Te leveren In alle lengtes, breedtes, en hoogtes, ook dubbelwandig. Diverse soorten AFRASTERING en alle TEGELWERK. ZANDSTRAAT SAS VAN GEN1 Telefoon 01157—219 Notaris VAN DISSEL te Goes zal op vrijdag 29 november 1968 te 14.00 uur in het hotel „Nolet" aan de Lepelstraat te Yerseke, krachtens rechter lijk bevel PUBLIEK VERKOPEN en uitweg onder Yerseke nabij de Reeweg, groot 2.34.70 ha., tot 24 november 1970 ver pacht aan de heer A. J. Rottier te Yerseke, voor ƒ479,de massa per jaar. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. Wij kunnen te koop aanbieden een werkelijk uit stekende POLDERBOERDERIJ groot met daarbij ruim 50 H.A. slik- en kweldergronden. Uitstekende verkaveling. Perceelsgrootte gemiddeld 8 Yz H.A. Prima gedraineerd. Lage lasten. Afslib- baarheid gemiddeld 20 De "gebouwen verkeren in een uitstekende staat van onderhoud. Inlichtingen: Makelaarskantoor HOPMA, Haren-Gr. Tel. 05900—44466 en bij A. TEBBENS-TORRINGA, landbouwer, Zuurdijk Tel. 05957665. SIROCCO reeds meer dan 100.00Q sirocco's in gebruik ''■V ._:f. - ;'v Goedgekeurd door het I.L.R". te Wageningen. Uitvoerige kleurenfofder op aanvraag verkrijgbaar onder opgave van merk en bouwjaar van de trekker bij Sirocco N.V., Zutphen. Tel. 05750-5741 voor warm en droog werken vlot doorgaan onder alle omstandigheden voorkomen ziekteverzuim bescherming van uw dure trekker verdient zjchzelf dus snel terug. Als u voortaan uw veilinggelden via de Raiffeisenbank laat uitbetalen, kunt u uw eigen rekening-courant openen. U kunt dan al uw ontvangsten en betalingen via die rekening courant laten lopen. Natuurlijk kunt u ook onmiddellijk over contant geld beschikken. Dat is gemakkelijk èn veilig. SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN LVa_ HEER OOGST MINDER KOSTEN i FLO voor 3-puntsophanging met loopwielen, 2 t.m. 6 rijen - FLA zonder loopwielen, 2, 3, 4 en 6 rijen geheel automatisch - werken uiterst nauwkeurig - corrector voorkomt misplanten. HOOFDOORP-ZWIJNOREOHT-KAMPEN-IOPPERSUM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16