MANUS AERODYN UW MELKMACHINE - UW MELKLEIDING CEBECO De slag om de lucht Jan de Jonge S. G. TRILBET0N Een kort bezoek aan Hoegen Dijkhof 's Heer Arendskerke kan u veel geld besparen on Uriel ly.V.VAV/.WAVVAVVAV.VAV.WAW.VAVAV.'.VViiViV^ ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND j! *1 ZEEUWSE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 ;I MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbouwhuia ZIERIKZEE «J F.VMVVWAWWAVW.VVVV Veiling Wolphaartsdijk Het perceel bouwland garageioodsen werkplaatsen wagenloodsen kippenhokken berging schuttingen Breng tussen maandag 18 en zaterdag 23 no vember een bezoek aan onze showroom Kom kijken omdat er een wereldprimeur te zien is: De Accord kunstmeststrooier, een compleet nieuw ont wikkelde revolutionairé machine; kombineert de werkbreedte van een centrifugaalstrooier met de nauwkeurigheid van een schotel strooier Verder staan er o.a! Becker en Accord grondbewerkingswerktuigen. Accord snelkop pelingen, Wittekind kunstmeststrooiers en HD-aanhangwagens voor U uitgestald. Met alle technische informatie erbij. Koop omdat het U voordeel oplevert, want alleen in die week dingt Uw order mee naar één van de 25 landelijke HD-waardebonnèn. Totale waarde f2000.-. U kunt die HD-waardebonnen, (van f 500.- 250.-. 100.-. 50.-, of 25.-) bij onze zaak besteden voor de aankoop van of als korting op een ander artikel. Profiteer van deze -'kijk-koop-voordeelactie", U bent van harte welkom in onze showroom, dagelijks van 's morgens 8 tot 's avonds 6 uur. DUETT KUNSTMESTSTROOIER 16 Terwelstr. 1 - GOES tel. 01100—8110 U w B ran d oer ze k er in g in samenwerking met Notaris VAN DISSEL te Goes ral op vrtfdaff 22 november 1968 te 14.00 uur, in het hotel «Royal" (Os.sewaarde) te Wolphaartsdijk, krachten» rech terlijk bevel publiek vérkopen onder Wolphaartsdijk in de Zuiderlandpolder aan de Sabbingedijk, groot 01.47.70 ha, tot ultimo februari 1970 verpacht aan de Gebr. Noordhoek te Wolphaartsdijk voor ƒ250,de massa per jaar. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. ee»»»»»sss»c8»sss»s»aa wordt geleverd door met de BACKERS COMPRESSOREN, in capaciteiten van 60 tot en met 2300 liter per minuut. Ook steeds voorradig gerevideerde compressoren. Ook voor krikken, tafel- en kolom boormachines Uw juiste adres. WESTWAL 11 - GOES - TEL. 01100—5357 wkh: Levert U Te leveren in alle lengtes, breedtes, en hoogtes, ook dubbelwandig. Diverse soorten AFRASTERING en alle TEGELWERK. ZANDSTRAAT SAS VAN GENT Telefoon 01157—219 H J. Hoegen Dijkhof Handelmij N.V. Noordweegseweg 3c - 's Heer Arendskerke, Tel. 01106 - 592 Twee strooischijven, die ook afzonderlijk kunnen worden gebruikt - werkbreedte tot 10 nieter - ge schikt voor alle soorten kunstmest en voor het breedwerpig zaaien van granen enz. H00fD(l0Bf>-ZW|JNOftEGHT-MMMNl.DPPCftSUr.1 ÏTel. (02503) 7041 (5 lijoen)!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16