ZlAi landbouwwagens Q DE GROOT SLOT N.V. Goudland Ploegfabriek twee- en vierwielige kippers 8+8+8+8+8 GOUDLAND PLOEGEN WANNEER SUPERFOSFAAT STROOIEN? Uientelers opgelet! Rassenbericht „PAT MAR" E RT JE'S Adverteren doet verkopen! CE B ECO Nè het op wlntervoor ploegen Vóór het zaaien of poten SUPERFOSFAAT STROOIEN garandeert een maximaal rendement van de meststof Dledt een ruime periode waarin het meest geschikte tijdstip kan worden gekozen STICHTING VOORLICHTINGSDIENST VOOR SUPERFOSFAAT WAGEN1NGEN POSTBUS 24 TEL. (08370) 2133 Hoewel verschillende kultuurmaatregelen een eerste vereiste zijn voor het welslagen van de uienteelt, is de belangrijkste faktor toch wel de juiste zaadkeus. Er blijken n.1. grote verschillen te bestaan, tussen de diverse selecties. Dit verklaart het feit, dat er jaarlijks voor een groot kapitaal verloren gaat door koprot e.d. Bovendien vergt het klaarmaken van deze minder goede partyen veel extra werk. Daarbij bestaat dan nog de kans, dat de partij toch wordt afgekeurd. Het is daarom belangrijk voor alle uientelers, kom- missionais en exporteurs hoe groot het uitvalper centage is. Uit de proeven van de Stichting Nederlandse Uien- federatie is gebleken, dat de GROBOL voor de der de achtereenvolgende keer één van de beste is. Daarom: bedenkt bovenstaande nog eens alvorens weer zaad te kopen en neemt kontakt op met de kweker of zijn verkopers. ZAADTEELT - ZAADHANDEL HEERHUGOWAARD - Tel. 02266 -341* De SUPER-VITESSE kreeg hoge puiiten van de jury in de Flevo Vraagt adressen van enorm enthousiaste ge bruikers in, de provincie Zeeland in de zware klei. ECHT (I..) - Telef. 04754 - 1844 (3 lijnen) V eiligheidscabines Tractorcabines Winterjasen Dekkleden Marknesse, tel. 05273-1444 (b.g.g. 1446 en 1447) Vertegenwoordiger J. v. d. MALE Tholen - tel. 01660-734 vóór maandag's in te zenden aan redactie te Goes voor leden 1 X er jaar gratis plaatsing maximaal 6 regels en niet onder numm. 90 cent per regel geen bewijsnummer. Te koopIsaria tractor- zaaimaehine, 2.60 m., en gasgeiser. L. J. VAN DE LINDE, Kortgene, telef. 01108 - 427. Te koop: prima consump tieaardappelen (Bintje en Irene), 12 cent per kg af gehaald. A. VERHAGE, Prelaatweg 70, Aagteker- ke. teL 01188 - 754. betrouwbaar onder alle omstandigheden geheet op dè praktijk afgestemd oovallend degelijk van constructie goed doordacht tot in bijzonderheden met de meeste zorg afgewerkt aantrekkelijk van vorm en uiterlijk m en bovendien,*. sterk concurrerend In prijs Leverbaar in getrokken en aangedreven uitvoering met een draagvermogen van 5 ton, naar achteren of naar 3 zijden kippend dè oplossing voor Uw vervoersproblemen! Vestigingen te St. Annaland, Axel, Kerkwerv®, Lewedorp, Middelburg, Nleuwendfe Nieuwe Tonge, Oudenhoorn, Rilland, Schoondijke, Steenbergen, Strljen, Wissenkerke en Zterikzc* .ïiy VRAAGT PROSPECTUS EN MUCNTIN6EN BIJ BOES TERWELSTRAAT 1 TEL 01108-7190/8110

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 15