DAVID BROWN met de zware Boffen's Houtbouw n.v. TECH NO-IMPORT N.V. stapt u licht door alle zware werk heen... ook bij 't slechtste weer. Kan en mag men winst maken 8 Waar het snel moet gaan, gaat het hard Ploegen, cultiveren en transport gebeuren in een minimum van tijd. Maar ook kunt u langzaam gaan met volle kracht Frezen, rooien en spitten gebeuren met de juiste snelheid. Dit kan met de David Brown door zijn ongeëvenaarde combinatie van motorkracht en transmissie-mogelijkheden: 12 versnellingen vooruit, waarvan 7 van 1 tot 5 km bij 540 toeren aan de aftakas. En bovendien engelse kwaliteit voor weinig-geld. Er is al zo'n zware David Brown trekker voor nog geen f. 12.000,- cat. prijs. (Vervolg van pag. 6) toer beginnen. We vinden dat vooral de afgelopen week (van 914 september) de Cox Oranje flink gegroeid zijn. Daarnaast hebben we het idee dat bij behoorlijke bezetting de stipaantasting dit jaar mee zal vallen._ In elk geval is er dit jaar in de James Grieve veel minder stip geweest dan vorig jaar. Wellicht zullen er dit jaar bewaarbare par tijen Cox geplukt worden, en is het wellicht ver antwoord om te koelen. Nu we toch over koelen en bewaren schrijven, geloven we dat de animo om te polen zeer klein is op Schouwen-Duiveland. Het is ook zo, dat er meer „op het hout" verkocht is dan vorige jaren. Wellicht is de kwaliteit van het fruit, veel min der ruw dan in vele delen van het land, hiervan de oorzaak, maar aan de andere kant zijn ook de telers de slechte bewaar-uitkomsten van verleden jaar nog niet vergeten. Bovendien schijnt de be handeling in poolverband nog te wensen over te laten, zodat vele telers hierin weinig vertrouwen hebben. Zodoende hebben vele telers tegen een hun inziens aanvaardbare prijs verkocht, terwijl anderen die toch bewaren willen, trachten dit zo te doen dat zij zelf zoveel mogelijk bepalen kun nen waanneer en hoe de afzet gebeurt. Men pro beert dit op te lossen door zelf koelruimte te bou wen of van andere telers te huren. Zodoende is, en daar eindigen we deze keer dan maar mee, voor vele telers de bewaring en afzet van het winter- fruit een levensgroot probleem, waaruit vooral de kosten, maar ook de handelwijze, een grote rol spelen. Langzaam maar zeker komt er ook in WALCHE REN een herfstsfeer. We hebben enkele weken mooi weer gehad, waarin veel werk kon worden verzet. Maar de dagen worden korter en de regenbuien geven bepaald een somberder sfeer. Met interesse volgen we de gegevens in de krant over het a.s. fruitcorso. Hoewel we persoonlijk het verkoopelement niet zó erg hoog aanslaan, heb ben we toch veel respect voor de organisatoren en deelnemers. Hopelijk wordt alle moeite beloond met groot succes. We kregen van onze Z.L.M. weer de bekende C.A.O.-boekjes toegestuurd. Een prettige handlei ding die als het goed is tussen patroons en werk nemers meer een handleiding is dan een strak zit tende jas. Wel worden we weer getracteerd op de nodige verhogingen die, hoe nodig ook voor de ontvangers, voor de ondernemer wel erg topzwaar worden. We veilden b.v. vorige week andijvie I voor 9 cent en kregen op dezelfde dag een kleine navordering van 400,van het A.S.F. Daar we aan beiden niets veranderen konden, zijn we rustig met onze werkzaamheden doorgegaan. Maar dat een zware last op de werkgevers rust is voor ieder die agrarische produkten teelt en nog personeel in dienst heeft een vanzelfsprekendheid. Als we zo eens goed luisteren en lezen dan is de opening der Staten-Generaal ook beslist geen sprookje geworden, hoe sprookjesachtig een en ander ook moge schijnen. Er schijnt een miljar dentekort te zijn. Hoe dit zal worden opgelost is o.i. vrij simpel. Drukken en knijpen waar nog een sprankje vocht zit. De verhoogde P.T.T.-tarieven liegen er niet om en de B.T.W., die na januari wordt ingevoerd, zal prijsverhogend werken. His torisch bekeken zijn we de 10e penning van Al va al zóver voorbij, dat men zich afvraagt waar men zich toen druk over maakte Het enige lichtpunt is o.i. dat het in de andere E.E.G.-landen van 't zelfde laken een pak is. Aan een ander spiegelen is nu eenmaal een mense lijke onhebbelijkheid. Vorige week was voor onze industrie belang wekkend door de fusieruzie van twee grote werf- concerns. Hoe groot blijkt wel uit het feit, dat hier een 18.000 mensen mee gemoeid zijn. Dit zijn, in gezinsgrootte omgerekend, een 80 a 90.000 men sen. Voorwaar geen kleinigheid en welk een door zicht en verantwoordelijkheid voor de betreffende staf die dit moet regelen. Bepaald simpel waren de vele commentaren op de betrachtte geheimzin nigheid. Echter zulke beslissingen kunnen niet in 't openbaar besproken worden, want de gevolgen zouden destrajeus zijn en de plannen mislukt voor er enig vergelijk tot stand was gekomen! En ook de kapitaalverstrekkers, in wezen de eigenaars, is niets gevraagd en ook die krijgen mosterd na de maaltijd. De vraag naar geld op de kapitaalmarkt is bij zonder groot. En ook in onze branche is kapitaal en investeringsbeleid inhaerent aan goed leider schap, ook op de kleine bedrijven! We hebben wel eens de indruk dat men over het maken van winst bijna niet meer durft te praten. Maar als de mogelijkheid tot het maken van winst ontbreekt is dat ook voor de werk nemers beslist niet aantrekkelijk. Ook het maken van winst, tot verdere uitbouw van zijn bedrijf, is toch de grondslag van elk ondernemerschap. KIPPENHOK VELDSCHUUR 0 Concurrerende prijzen O le soort materialen 0 Snelle levering Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Ook over onze Bungalows - Garages - Loodsen Postbus 15 - MILL Tel. 08859-1474. Na kantoortijden: 1648 - 1269 Bra GROOTHANDELSGEBOUW WEENA 713 ROTTERDAM ITU: 11 I&80

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 8