R Z'N DOOD Leert uw vijand kennen. m Een oud, maar helaas nog aktueel gezegde, 'Het gevaar van de wilde haver is nog steeds zo groot, dat zelfs verordeningen nodig bleken dit uitermate schadelijke onkruid de baas te worden. Enerzijds een kwestie van het voor komen van besmetting, anderzijds een zaak van bestrijding. TE VELDE EN OP PARTIJ GOEDGEKEURD ZAAD VRIJWAART U TEGEN BESMETTING. ïyafiMHcMir-". de zaden Deze kenmerken zich door lange dunne korrels met stevige meestal behaarde bast en lange, geknikte kafnaald. De basis van de korrels is hoefijzervormig. de kieming Het zaad kiemt in 't voorjaar in het jonge, nog open gewas; dus vooral in de zomergewassen. In min dere mate in wintergranen met holle stand. De zaden, die in de bouwvoor liggen, behouden 5 6 jaar hun kiemkrachtde dieper liggende zaden kunnen na 10 jaar nog kiemen. de volwassen plant: De pluim is ijl en heeft horizontaal afstaande pluim- takken. Afhankelijk van het gewas vormt de plant 1 - 6 pluimen. Eén plant kan meer dan 500 zaden voortbrengen. bestrijding 1. Past chemische bestrijding toe en wiedt, waar dat mogelijk is. Overgebleven planten moeten tijdig worden uitgetrokken en zorg vuldig vernietigd. De korrels vallen namelijk uit voor de rijping van het zomergraan. 2. Houdt Uw machines schoon. Vooral de maaidorser moet goed worden gereinigd. 3. Gebruikt te velde gekeurd zaad. Ongekeurd zaaizaad en ongerei- nigde maaidorsers zijn de belangrijkste verspreidingsoorzaken van de wilde haver.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 24