DEMONSTRATIE BIETENROOIEN Vakantie-souvenirs Wist U dat <Voor de Jrouw van l\et '^Platteland zt (Frans systeem) zaterdag 14 september 1968 van 9-17 uur OOSTBURG donderdag 19 september '68 van 9-17 uur ZAAMSLAG LE PC0TER, AXEL teief. 01155-1642 GHmme wagenrooier V T ADVERTEERT IN DIT BLAD A A RECEPTEN |^E directie der Nederlandse spoorwegen heeft bekend gemaakt, dat er dit jaar meer Neder landers op reis zijn geweest dan ooit tevoren. Te vens werd vermeld, dat de mensen steeds verder van buis gaan. De hoogconjunctuur maakt dit alle maal mogelijk en de meeste vaderlanders, die nog niet zo vaak „ver van huis" gingen, kwamen min of meer beladen met souvenirs terug. Dat is nu het voordeel van het reizen per trein. Je kunt zo lek ker veel meenemen. Aan de grenzen wordt de toe rist geen stroobreedte in de weg gelegd. De vol- gestampte koffers behoeven niet te worden open gemaakt en zonder een cent invoerrechten te be talen komt men misschien wat vermoeid, maar glunderend thuis. En dan begint het uitpakken. Er wordt gewikt en gewogen wie „dit" en wie „dat" moet hebben. De buurvrouw, die zo voortreffelijk voor de poes en de bloemen heeft gezorgd, kun je niet met een kleinigheid afschenen. Familie- en vriendenrelaties, die je ook altijd bedenken als ze op reis zijn geweest, moeten beslist iets spe ciaals hebben, wat in het land waar je de vakantie beleefd hebt, wordt gemaakt. Voor jezelf heb je natuurlijk iets „bijzonders" gekocht en als de beurs het toeliet kocht je misschien wat presentjes in voorraad. Ze komen altijd te pas bij verjaardagen en andere festiviteiten en je geeft iets „aparts". Maar dat is fout gedacht. Als je na je hopelijk zon nige vakantie gebruind en wel een keer naar de stad gaat, zie je tot je grote verbazing, dat in de etalage van een middenstandszaak in Goes precies dezelf Onder redact! t van Mevrouw L. N. Huijsman-Griep de mooi bewerkte houten doosjes staan, die je in Sorrento hebt zien maken en daar hebt gekocht. Was je nog niet opgewassen tegen de verkooptech niek van de Italiaanse koopluitjes, kom je tot de ontdekking, dat je nog „bekocht" bent op de koop toe, want deze lieden vragen zonder blikken cxf blozen het dubbele van de prijs, waarvoor je de begeerde zaken na veel pingelen tenslotte toch te pakken krijgt. De terecht geprezen Florentijnse leerwaren kun je in ons land te kust en te keur kopen. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn met het kopen van artikelen, die als „kunstvoorwerpen" worden aan geprezen. |K ken mensen, die uit Egypte (per vliegtuig) terugkeerden met azuurkleurige bordjes, gla zen en bierpullen, die als kunstvoorwerpen werden verkocht. Momenteel ligt al dat fraais in Amster damse boetiekjes te koop en intussen is uitgelekt hoe zij geproduceerd worden. De grondstof bestaat uit eoca-colaflesjes, die in Egypte bij duizenden tussen het huisvuil terecht komen. Er wordt in dat land geen statiegeld betaald, dus smijten de onder danen van Nasser de flesjes op de vuilnisbelt. Een handige pienterldng met wat fantasie ging lege colaflesjes omsmelten, experimenteerde wat met kleuren en aldus ontstonden de hierboven genoem de bordjes en glazen. Zo zien we: „Het geld ligt soms op de vuilnisbelt voor het oprapen als je het maar ziet liggen. Natuurlijk heeft die éne man het niet kunnen bijbenen en verdienen momenteel een behoorlijk aantal Egyptenaren hun boterham met deze colaflesjesgeschiedenis. WrïZ,Grieke,^dbereisd heeft, weet er van mee te praten, dat er ui oorden, waar veel toeristen geheimzinnig gehandeld wordt in S Ik?nen- die uiteindelijk waarde loze prullen blijken te zijn, want de Griekse rege- t al S\nds jaren' dat werkelijk oude u buitenland verkocht worden Wie wïl J1 'keeftLlaten verleiden iets dergelijks te kopen, doet er het. beste aan deze voorwerpen niet k^ns^enPei\ te laten bekijken. Men be- te Md, hSkw'J. SJS datJe iets heel bijzonders in je huis hebt gehaald en de meeste mensen, die dit „koopje bekijken zijn ook niet terzake deskun dig en kunnen je alleen maar benijden, dat je zo'n geluksvogel bent om zoiets bijzonders in de wacht te kunnen slepen. 0IT ztfn enkele van de vele voorbeelden, die ik na vele omzwervingen in vreemde lan den zou kunnen noemen. Denkt U vooral niet, dat ikzelf nooit bedrogen ben uitgekomen. Maar al doende leert men. De laatste jaren beperk ik zo veel mogelijk het kopen van cadeautjes in het bui tenland. Onnodig zeulen wordt hierdoor vermeden en dingen waarvan ik geen verstand heb. laat ik rustig liggen. De beste klanten zijn nog altijd de Amerikanen. Met verbijstering heb ik dit voorjaar weer in Italië gezien hoe deze lieden op roekeloze wijze met hun dollars omspringen. Zij betalen giif de or ijs, die wordt gevraagd en zijn dan ook graag geziene gas ten. yOWEL grootmoeders a*s dochters en klein dochters geven van tijd tot tijd wat geld uit aan spullen, waarmee wij ons uiterlijk verzorgen. Al zullen wij mogelijk geen kunstwimpers of lange rozerode kunstnagels aanbrengen, toch vragen ons gezicht, handen en ook voeten geregeld een behan deling met een crème, die onze huid nodig heeft. Een droge huid vraagt weer iets anders dan een vette huid en vooral de ouderen onder ons moeten extra aandacht aan hun huid besteden. Het is be slist gewenst zich deskundig te laten voorlichten en goede raad niet in de wind te slaan. Wat knappen onze voeten op nadat de pedicure ze met wat crème heeft gemasseerd. Een droge voethuid krijgt vaak kloof j es, die heel lastig kunnen zijn. Over een doel matige handverzorging zullen wij het wel allemaal eens zijn, want aangezien de meeste huisvrouwen in onze tijd veel huishoudelijk werk doen, vereist de verzorging van de handen extra aandacht. Nu heb ik enkel stil gestaan bij de zo noodzake lijke huidverzorging, maar de eeuwen door hebben Eva's dochters ernaar gestreefd zich extra mooi te maken. Onlangs heb ik een statistiek gezien van wat er in ons lieve vaderland aan cosmetische artikelen wordt uitgegeven. Deze uitgaven vertonen een forse stijging. In 1962 werd er in ons land aan deze ar tikelen een bedrag van 180 miljoen gulden besteed. In 1967 was hiermede 400 miljoen piek mee ge moeid. Gemiddeld wordt er jaarlijks dus ten op zichte van 1962 20 meer in genoemde branche besteed. De grootste hap gaat naar de make-up- artikelen. |N Nederland bestaan nu 114 verschillende mer ken lippenstift. Firma's, die heden ten dage slechts een paar dozijn kleuren verkopen, worden als achterlijk beschouwd. Nu zou ik een vergissing begaan als ik die 400 miljoen enkel de vrouwen in de schoenen schoof, want er is uitgerekend, dat de mannen zowat 70 miljoen voor hun rekening nemen. De heren der schepping schrikken er niet voor terug een vleug haarlak over hun lokken te sproeien en gelukkig gaan er hoe langer hoe meer mannen toe over transpiratiegeuren met een spray te bestrijden. Toch loopt ons land een stuk achter bij andere landen op het gebied van het cosmeticaverbruik. In Duitsland werd daar verleden jaar het respec tabele bedrag van 2.8 miljard Rijks Marken aan uitgegeven. De hoogconjunctuur draagt hier een geweldige steen toe bij. Tot voor de algemene welvaart zijn intrede deed bleef het gebruik van cosmetische artikelen beperkt tot vrouwen uit de beter gesi tueerde kringen. Thans is het een normaal ver schijnsel geworden in alle lagen van de bevolking en voor alle leeftijden. Het is verblijdend dat er naast het zich mooi maken steeds meer aandacht aan de hygiënische lichaamsverzorging wordt be steed, die eveneens geld vraagt, maar dit is be slist goed besteed geld. Wij willen onze nieuw aangekochte HERRIAU BIETENROOIMACHINE (Frans systeem) t.w. ONTBLADERMACHINE, ROOIER EN OPLADER voor u demonstreren op op een perceel land van de heer A. DE ZWART-NORTIER te ingangsweg naast Oostburgse Materialenhandel op een perceel land van de heer JAN DE KRAKER te in de Veerstraat Wij hopen op uw belangstelling en.....op goed weer. TE KOOP in zeer goede staat. Slechts ƒ3000,—. A. C. DE JONGE, Ovezande Tel. 01195 - 236, b.g.g. 303 ZEELAND HEEFT EEN WERELDKAMPIOENE U weet het natuurlijk al lang. Keetie Hage uit St. Maartensdijk heeft een wereldkampioenschap op de fiets in de wacht gesleept en wij willen ook op deze pagina onze gelukwensen richten aan het adres van dit stoere Zeeuwse meisje. Er komt heel wat voor kijken eer men aan de top terecht komt. In de eerste plcuits moet men beschikken over een sterke gezonde body, maar daarnaast is een gewel dige zelfdiscipline noodzakelijk, want zonder deze laatste bereikt men nooit de top in de sportwereld. Lang hebben de mensendie het in de wieier - wereld voor het zeggen hebben, de wedstrijden voor meisjes tegen gehouden. Daar waren geloof ik wel redenen voor. In de eerste plaats heeft de man een forsere lichaamsbouw dan de vrouw met een naar verhouding smaller bekken. Een derde van het lichaamsgewicht van een normale man is spierweef sel, terwijl dit bij de vrouw slechts een kwart is. De krachtstoename bij goede training ligt bij een man- nenspier gunstiger dan bij een vrouwenspier. Ver der heeft de vrouw in het algemeen een lager lichaamsgewicht dan de man, dus een kleiner hart. Verhoudingsgewijs is haar hart echter ook kleiner evenals de capaciteit van haar longen. Twee maten die bepalend zijn voor haar uithoudingsvermogen. Het is dus best mogelijk, dat de meisjes, die ook in sporten, die tot dusver enkel aan de mannen was voorbehouden; in gunstiger conditie verkeren dan de gemiddelde vrouw. Het is dus goed, dat er een strenge keuring wordt toegepast vóór men zich aan de toch altijd wel slopende training waagt, die aan de wedstrijden voorafgaan. Ik vond het fijn te lezen, dat Keetie haar studie niet in de steek laat, maar weer op de schoolban ken haar plaats gaat innemen al zal zij af en toe weieens verstek moeten laten gaan als zij een wed strijd moet rijden. Natuurlijk dient zij in training te blijven wil zij niet van de top afdalen. Doch dat zij desondanks zich toch wil bekwamen voor een speciaal vrouwelijk beroep, getuigt van gezond ver stand, want een kampioene die het op een kwade dag laat zitten, is zó vergeten en een diploma op zak is waardevoller voor het verdere leven dan een vaak kortstondige roem. EET EENS KIP OP INDISCHE WIJZE Benodigd: 1 braadkip, zout, 200 gtxim boter, 'A liter kerriesaus, 'A dl slagroom, peterselie, aard appelpuree. Wrijf de kip met zout in en bak haar in de boter bruin en gaar. Leg haar op een verwarmde schotel giet er de kerriesaus over, waar de ongeklopte slagroom aan toegevoegd is. Bestrooi het geheel met tamelijk veel zeer fijn gehakte peterselie en garneer de schotel met gespoten torentjes luchtige aardappelpuree. De rest van de puree geeft u er apart bij. Inplaats van aardappelen wordt bij de aldus be reide kip ook wel droge rijst gegeven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 21