Wie niet ad ver teert wordt vergeten H. ENGLEBERT N.V. 14 Mc CORMICK 323 353 423 523 624 TE KOOP westhoek eiland Tholen: boerderij bestaande uit behoorlijke woning met bedrijfsge bouwen en ruim 12 ha. bouw- en weiland. Direct te aanvaarden na roven oogst van dit jaar. Voor nadere informaties brieven onder letter C, bureau van dit blad te Terne uzen. zlm ERTJE'S Te koop: Klein kweek kast je, 15 m lang, 3 m3 breed, met 2 tablet ten, stenen onderbouw. Te bevragen: W. BOM METJE, „Westhoeve", Oostkapelle, tel. 01188— 317 (tussen 121 of na 6 uur). Te huur: Bewaarplaats met buitenluchtkoeling. Telefoon 01198-398. H. J. DRIEDLJK, Veerweg 29, Wolf aartsdijk. Gevraagd per 1 oktober 1968: Zelfstandige hulp in de huishouding, uit goed milieu of boeren stand. Intern, met huiselijk ver keer. Mevr. P. VAN DEN BOSCH, Van Tetsstraat 23, Hillegom, tel. 02520— 5565. Te koop: Pony, geschikt voor ventwerk. Te bevr.: J. VERHAAGEN, Kanaalweg 16, Schore. Te koop aangeboden: 5-rijige Stoll bietenrooier, geheefl. nagezien en be drijfsklaar, lage prijs. Fa GEEBR. KARET SE, Perduinsweg 1, Koude- kerke, tel. 01180—5735. mnr N K N A I O N A L Dit moet u lezen. Wie de grootste prestaties wenst, Kracht, techniek en stijlvolle vormgeving gebundeld wil zien, wie een Trekker eist die na verloop van jaren nog jong, modern en sterk is, wie een ster zonder ster-allures zoekt, die moet eens plaats nemen op een Trekker uit de McCormick 5 Sterren-Serie. Dank zij het.comfort is alleen het zitten al een genoegen. Tijdens het rijden merkt men direct, dat men op een bijzondere Trekker zit. De vele voortreffelijke eigenschappen en de grote keuze uit diverse soorten transmissies, de gemakkelijke bediening, het zuinige brandstofverbruik door directe inspuiting, de olie verversing om de 200 bedrijfsuren, het zijn allemaal factoren die meetellen. Reeds na enige jaren heeft de Trekker veel geld voor u verdiend en dat gaat zo door, jaar na jaar. En de prijs? Geen Sterprijzen! Integendeel, laat u zich maar eens voorlichten door da dichtstbijzijnde IH-dealer. Het zal u echt meevallen. AFD. LANDBOUW - VOORSCHOTEN - TELEFOON 01717-2010 DEALERS Fa. J. van Dixhoorn, Temeuzen - tel. 01150-2213 0 Heesters-Roosendaal N.V, Spoorstraat 79, Roosendaal - tel. 01650-6652 0 Smederij M. Leenpoel, Kam perland - tel. 01107-336 Fa. G. L. Slabbekoorn, Kloetinge - tel. 01100-6608 0 Fa. P. Steutel, Landbouwmechanisatiebedrijf, Zierikzee - tel. 01110-3118 0 Garage Gebrs. Vervaet, Biervliet - tel. 01152-400.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14