Prijsvraag „Wie wordt kampioen" Prijsvraag: „WIE WORDT KAMPIOEN"? 6 Daar staan zij dan, ten voeten uit, de negen kanshebbers voor het Nationale Kampioenschap Hengsten - 1968, in alfabetische volgorde. Het kampioenschap, dat in de voormiddag van zaterdag 14 september, de tweede dag van de Nationale Tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" beslecht zal worden. Een van de hoogste hoogtepunten van dit tweedaagse hip pische festijn. Een hoogtepunt waarnaar duizenden in de lande, paardenkenners zowel als liefhebbers, nu reeds reikhalzend uitzien. Negen kanshebbers dus. Negen kanshebbers waaruit U straks een keuze kunt doen. als U het formulier voor de prijsvraag „Wie wordt kampioen?" gaat invul len Jawel, maar vergeet U dan alstublieft nummer tien niet. De hengst X, die er niet bij staat. De grote onbekende, die U misschien niet onbekend is. En die U wellicht een grotere kans toekent om Kampioen-1968 te worden dan de negen hier afgebeeld. Maar goed, lezer, als U zo'n onbekende niet kent, moet U er geen probleem van maken. Dan kiest U de zekerste weg. Dan kiest U Uw favoriet uit deze negen en vult U zijn naam in op Uw formulier. U weet het overigens, klaar bent U dan nog niet. Ook de namen van de reserve-kampioen en van de „derde op tal" moeten nog worden vermeld. Succes, lezers Een enkel woord nog over de „hengsten met afstammelingen". Dat zijn er vijtf dit jaar. En uitgezonderd „Favori van Moerkapelle" allemaal „nieuwelingen", althans wat hun deelneming in deze categorie van de „Nationale" betreft. Totaal vijf hengsten met afstammelingen dus. Uit dit vijftal dient U een keuze te doen. Precies gezegd: het gaat hier om de namen van de hengsten, die volgens U in deze categorie als nummer één, twee en drie uit de bus zullen komen. Pak Uw ballpoint (of pen, of potlood) maar. Ook dóe namen gelieve U nog op Uw antwoordformulier te noteren. En tenslotte dit nog. Vergeet niet dit antwoordformulier tijdig te verzenden. Drie september is de datum waarop de formulieren uiterlijk binnen moeten zijn. 1 ALEX VAN DEN ELZENBURG K 2637; leeftijd 7 jaar. Eig.: C. H. Wouters te Gilze (N.-Br.). Op vorige nationale ten toonstellingen steeds met le premies bekroond en kampioen Noord-Brabant 1965. 2 BARON VAN T HOEKSKE K 2679; leeftijd 4 jaar. Eig.: Fr. v. d. Heijden te Mariaheide-Veghel (N.-Br.). Als 3- en 4- jarige la premie Centrale Keuring 's-Hertogenbosch waarbij dit jaar terug geroepen voor het provinciaal kampioen schap. 3. BARON VAN ZU1DDORPF. K 2593; leeftijd 10 jaar. Eig.: Gebr. Th. en G. Bouman te Didam (Geld.). Provinciaal en nationaal met le premies bekroond e» kampioen Gelderland 1968. 4 DIOGENE VAN 'T HOOGLAND K 2658; leeftijd 6 jaar. Eig.: Al. Serrarens te Ossenisse (Zeel.). Onder meer le premie Nat. Tentoonstelling 1966 en kampioen van Zeeland 1968. 5. FAVORI VAN MOERKAPELLE K 2569; leeftijd 11 jaar. Eig.: C. N. den Hamer te Schoondijke (Zeel.). Vele le premies Nat. Tentoonstelling en o.m. kampioen yan Noord-Brabant 1961 en nationale reserve-kampioen in 1965. 6. GAMIN VAN DF. HOOL K 2675; leeftijd 4 jaar. Eig.: A. H. Askes te Zweelo (Dr.). Behaalde als 2- en 3-jarige verschillende provinciale le premies en dit jaar als 4 jarige het kampioenschap van Drenthe. 7 NEGUS I VAN DE ACHTERD1JK K 2643; leeftijd 7 jaar. Eig.: J. H. Kru- ders te Wiene (Over.). Stond zowel in Noord-Brabant als in Overijssel provin ciaal meermalen aan de kop van zijn rubriek en bezette ook op vorige natio nale tentoonstellingen een goede plaats. 8 NICO VAN DE VENNE K 2655; leeftijd 6 jaar. Eig.: A. P. van Lier te Oud-Gastel (N.-Br.). Behaalde in voorgaande jaren provinciaal o.m. enkele le premies en dit voorjaar het kampioenschap van Noord- Brabant. 9. NICO VAN DE VERVVE K 2625; leeftijd 8 jaar. Eig.: Kindn. H. van Bommel te Stiphout (N.-Br.). Provinciaal en natio naal steeds met le premies bekroond alsmede kampioen van Noord-Brabant 1966 en reserve-kampioen van de laats* gehouden Nationale Tentoonstelling ka 1966. KAMPIOENSCHAP HENGSTEN HENGSTEN MET AFSTAMMELINGEN 1. Kampioen 1 2. Res. kampioen 2. 33 Handtekening NAAM BEROEP: Datum: ADRES: VOORLETTERS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 6