.TREKKERS Fa. Joh. Gunst Zn. Zaait U de wintergranen vroeg in Igran 50 ZLM WATERSCHAP AXELER AMBACHT BEKENDMAKING van Gemeren n.v. Te koop: International B-614 trekker P. C. DHONT Landbouwblad reklame Grotere omzet Igran 50 Landbouwse r vicebedri jf Sluiskil Tel. C01157) 377 Provinciale Tentoonstelling varkens schapen Verkoopadviseur voor Kunstmeststoffen Bijzondere aanbieding Te koop Spuit dan tegen DUIST e.a. gras- achtigen en.... tegelijkertijd tegen breedbladige kiemplanten (muur, ereprijs, kamille) in september-oktober met SPUITPOEDER HUIBREGTSE E R T J E 'S 10 Het dagelijks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht maakt bekend dat een aanvang is gemaakt met het mechanisch zuiveren van de polderwater- leid ingen in het waterschap. Belanghebbenden worden verzocht - zulks ter voor koming van schade - de in deze waterleidingen uit mondende drainages duidelijk zichtbaar aan te gieven. Axel, 28 augustus 1968. Het dagelijks bestuur voornoemd, P. VAN HOEVE, dijkgraaf. J. W. KUSEE, griffier. NIEUW CAPPON ruimere trekker stoppelploegen De ploeg is extra ruim gebouw. 60 cm. doorlaat- hoogte. 60 cm. ruimte tussen de risters. Strogeleiders boven de risters. Te leveren in 5—6 en 7 schar. Prijscourant gratis. Landbouwwerktuigenfabriek CAPPON HEINKENSZAND (Zld.) - Telefoon 01106—201 i I.T ZEER SOLIEDE, LAAG IN PRIJS l 65 pk, motorvermogen I /^°dem 63,5 pk. a/d aftakas bij 540 o.p.m. Ujjj^eyoercl j 10 of 12 versnellingen vooruit Hefinricbting diept ereg te noemen met enz*/ om op Bandenmaat achter 12 x 38 Schijfremmen Hydraulische besturing te Informeer direkt bij: na 17 uur: telefoon (011-80) 2.442 VRIJDAG 6 SEPTEMBER A.S. terrein: Grote Markt, GOES aanvang: 10 uur v.m. Ruime gelegenheid voor aankoop van ram men, ooien, beren en zeugen. 1 KRONE ZELFLOSSER met opvoerband 1 SPUKSTAAL KAR, 4 ton 1 SPUKSTAAL WAGEN, compleet met graanbak, 4 ton 1 SPUKSTAAL WAGEN V/2 ton I M3EDEMA-WAGEN, geveerd, 5 ton 1 AANGEDREVEN KAR I AARDAPPELSTORTBAK, merk Preston Alles in prima staat! Nieuwstraat 60-64 GOES Telefoon 01100—5351 Jong dynamisch Europees Bedrijf voor Land-' bouw en Ontwikkeling vraagt ten spoedigste: ervaren in de verkoop kenis van het Landbouwbedrijf tussen 25 en 35 jaar bezit van eigen auto. Wij bieden hoog loon en provisie. Brieven onder letter B, bureau van dit blad te Terneuzen. TE KOOP: 2 AMAC C 2 AARDAPPELROOIERS 2 BAV - 5 tons WAGENS 1 SPUKSTAAL 5 ton, 3-zijdige KIP WAGEN 6 RUMPTSTAD, 2-schar WENTELPLOEGEN NIEUWVLIET - Telefoon 01171—294 z.g.a.n. (eind 1966). Uitzonderlijk gunstige prijs. Brieven onder letter A, bureau van dit blad te Terneuzen. c'f-:- „tOrga-Jan d'r van?" „Wat zegt org - Dosering 3-4 kg/ha. Een weinig giftig en kleurloos produkt. Verdampt nietl AWW N.V. ORGACHEMIA BOXTEL TEL. (04106) 33 51 Steeds voorradig FORD dexta's FORD super dexta'e MF 35 X MF 35 3 cyL MF 35 4 cyl. Westkapelle Telefoon 01187—347 vóór maandag's in te zenden aan redactie te Goes I voor leden 1 x per jaar gratis plaatsing I maximaal 6 regels en niet onder nummer. Te koop: Een vaarskalf, 8 weken oud, v. Nette 82, v.v. Jelsumer Gerard Wouter 6, pref. B. m. 6j. 7630 kg 3,95 314 d. M.m. 7 jaar 6567 kg 3,82 350 d. V.m. 5 j. 6567 kg 4,50 305 cL Te bevr.: A. J. DALEBOUT, Ou werker k, tel. 01110— 257. Te koop: 1200 in goede staat verkerende poter- kiemkisten. Ook in ge deelten. J. J. DE WLDE, „Cereshof", Ceresweg 2, Tholen, teL 01160—446. Te koop: Licht transport bandje, lang 6 m, br. 20 cm, op lichtstroom. Prijs 150. J. HAGE, Gors- hoeksedijk 3, Scherpen is- se.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10