H. ENGLEBERT N.V. rr Mc CORMIC IEUWSCHMOTZER bietenoogstmachine type "BK400" ivai^riënrï jan Dorstend Li2. 323 353 423 523 624 M Begunstigt hen die in uw vakblad adverteren MINDER KOSTEN Hydraulische bediening d.m.v. elektromagneten verzamelbak (inhoud 2000 kg) vóór de wielen voorkomt slip extra grote wielen tegen insporen trekker loopt vrij van te rooien en te koppen rijen met hydraulisch verstelbare afvoerband van 1.60 tot 3.20 m éénmansbediening ook leverbaar met aangedreven wielen. Type "BK2": éénmansbediening beWnhoud 1500 kg bak vóór de wielen, kipt hydraulisch. HOOFDDORP-ZWIJNDRECHT-KAMPEN-LOPPERSUM Tel. (02503) 7041 (5 lijnen)| r RNA I O N A Dit moet u lezen. Wie de grootste prestaties wenst. Kracht, techniek en stijlvolle vormgeving gebundeld wil alen, wie een Trekker eist die na verloop van jaren nog jong, modern en sterk Is, wie een ater zonder ster-allures zoekt, die moet eens plaats nemen op een Trekker uit de MoCcrmick 6 Sterren-Serie. pank zij het comfort is alleen het zitten al een genoegen. Tijdens het rijden merkt men direct, dat men op een bijzondere Trekker zit. vele voortreffelijke eigenschappen en de grote keuze uit diverse soorten transmissies, gemakkelijke bediening, het zuinige brandstofverbruik door directe Inspuiting, de olie verversing om de 200 bedrijfsuren, het zijn allemaal factoren die meetellen. Reeds na enige jaren heeft de Trekker veel geld voor u verdiend en dat gaat zo door, Jaar na jaar. En de prijs? Geen Sterprijzenl Integendeel, laat u zich maar eens voorlichten door da dichtstbijzijnde JH-dealer. Het zal u echt meevallen. AFD. LANDBOUW - VOORSCHOTEN - TELEFOON 01717-2010 DEALERS i Fa. J. van Dixhoorn, Terneuzen - tel. 01150-2213 0 Heesters-Roosendaal N.V., Spoorstraat 79, Roosendaal - tel. 01650-6652 Smeder jj M. Leenpoel, Kam perland - tel. 01107-336 Fa. G. L. Slabbekoorn, Kloetinge - tel. 01100-6606 Fa. P. Steutel, Landbouwmechanisatiebedrijf, Zierikzee - tel. 01110-3118 Garage Gebrs. Vervaet, Biervliet - tel. 01152-400. NOODSITUATIE VOOR WESTDUITSE GRAANOOGST In een telegram aan de vice-voorzitter van de Euro pese Commissie, heeft de Westduitse minister van landbouw de commissie verzocht belangrijke maat regelen te nemen om een eind te maken aan de nood situatie die voor ds West duitse graanoogst is ont staan. Het slechte weer heeft in de gelopen weken m West-Duits!and met uit zondering ten noo-den van de lijn Hannover een nood situatie doen ontstaan. Gro te hoeveelheden reeds bin- gehaalde rogge lopen uit en ook het te velde staande ge was kiemt oo grote schaal. Minister HÖcherl heeft de volgende maatregelen ge vraagd: Tijdelijke verlening van premies voor het denature ren van zachte tarwe in de hele E E.G. Dit om de ver koop van tarwe en rogge die veel is uitgelopen aan te moedigen en in het bij zonder aan d° mengvoeder industrie. Zolang er geen premie voor het denatureren van zachte tarwe wordt ge geven is niet te verwachten, dat de mengvoederindustrie veel aangetast graan zal af nemen. In de tweede plaats wij ziging van de beschikking van de commissie in die zin, dat voortaan ook graan dat voor meer dan acht pro cent is uitgelopen onder in terventiemaatregelen kan vallen. Een dergelijk voor stel heeft de Duitse delega tie op 8 augustus ingediend. Tenslotte een zo krachtige verhoging van de uitvoer restitutie voor voertarwe dat de druk op markt op korte termijn vermindert. Naar verder wordt ge meld, heeft de centrale or ganisatie van de Westduitse graan-, voeder- en kunst- meststoffenhandel gisteren de regering in Bonn geadvi seerd nationale maatregelen tegen de binnenlandse nood situatie te nemen, als de Eur. Commissie de maatre gelen niet neemt. De organisatie heeft er hierbij vorder on gewezen dat de E.E.G.-bepalingen voor de graanmarkt alleen maar opgaan als het wee* normaal is voor de oogst. Ook Frankrijk nam na de moeilijkheden in mei maat regelen om de invoer te be perken en legd© deze achter" af aan de conn&sie voor. u

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11