Transporteur met het nieuwe profiel, handbreedte €0 cm en bo venaandrijving. De band is vlak en hol te stellen. Met dergelijke transporteurs kunnen vele produkten worden verwerkt. (Hercules). Vele transporteurs zijn zeer labiel bij transport over de weg. Een grotere stabiliteit, door b.v. (tijdelijke) vergroting van de spoorbreedte, vergemakkelijkt het gezamenlijk gebruik en kan meewerken om ongelukken te voorkomen. irs zijn speciaal voor aardappelen gemaakt. Uitgerust met efketting voor grondreiniging en verschillende stelmogelijk- r de band. Een automatische zwenkinrichting kan op de meeste typen worden geleverd. (Hercules). Ook bij het ledigen van bewaarplaatsen worden veelal transporteurs gebruikt. Het vullen van wagens en kisten gaat ook uitstekend met behulp van een boxenvuller (grote horizontale oversteek). handen meerdelige rollen (twee of drie) toegepast. De banden of riemen van een transporteur lopen onderaan en bovenaan over rollen. Deze beide eind- rollen worden gewoonlijk als kooirollen uitgevoerd. Daarbij wordt de omtrek gevormd door overlangse staafjes. Deze rollen verkleinen de kans 00 aankoe ken van grond waardoor de transportband kan gaan slippen of scheef lopen. De kans op slippen van de band wordt groter naarmate de diameter van de aandrijvende rol klei ner en de totale weerstand groter is. Vooral bn aandrijving van de onderste roL dat nog veel wordt toegepast, is een flinke diameter gewenst. Een grote diameter van de kooirollen is belangrijk, zowel uit een oogpunt van aandrijving als om het afwringen van meenemers te voorkomen. Voor een prvfielband (Zie vei 4 w pag. 11)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 9