DRAKA VENTIFOL De Raif f eisenbank is goed voor uw geld... Uwveilinggeld bijvoorbeeld. Begunstigt hen die in uw vakblad adverteren „GOUDLAND' WAAROM ZIJN ZE ZO GOED? „DE GOUDLAND STOPPELPLOEGEN Fa. P. H. van der Giesen Zn Te koop MARCUSSE Adverteren doet verkopen! Fa. P. H. van der Giesen Zn Voor het rooien van Uw aardappelen DE P00TER Fa. P. H. van der Giesen Zn «RAIFFE1SENBANK SAAARBANK EN ALU; BANKZAKEN 10 ECHT (L.) 04754-1844 (3 lijnen) (45678 scharige) 't Geheim zit 'm in 't ploeglichaam. 't Goudland stoppellichaain staat niet zo stijl als veel andere. Men kan met de Goudland ook „schillen" (zeer ondiep ploegen. De uitvoering: „EXTRA ROBUUST" is ruim gebouwd, men kan er mee „schillen", 't land op zaai-voor ploegen en wordt veel gebruikt voor 't afploegen van kanten. P.S. De Goudland-stoppelploeg is ook in hoogte (tot 60 cm) en in onderlinge afstand, onafhankelijk verstelbaar GUNSTIGE PRIJZEN VRAAGT UW LEVERANCIER TE KOOP 1 BAMFORD pick-up pers type BL 62, bedrijfs klaar, lage prijs. 1 MF pick-up pers type 10, lage prijs. HEIJNINGEN - Telefoon 01686—650 1 lage Fruitkar Vesta Mestverspreidera 4 ton Kipper —Transporteur 2 Wielwagen 2x4 Ploeg n OUDELANDE Telefoon 01104254 TE KOOP 1 SOMECA maaikneuzer met een werkbr. van 110 cm, zeer geschikt voor loofklappen enz., slechts enkele ha gewerkt. 1 VICON schudegge met een werkbr. van 3 mtr, 4-balks, als nieuw. HEIJNINGEN - Telefoon 01686—650 met de nieuwste machines. Evt. vervoer en verzorgen tot in koelcel of magazijn. Alles met eigen materiaal en personeel! AXEL Telefoon 01155—1642 TE KOOP 1 RUMPSTAD 3-scharige wentelploeg, met autom. wenteling, voorsch. en schijf kouters, als nieuw. 1 MARING 2-scharige wentelploeg met voorsch. en schijfkouters, i.z.g^t. U HEIJNINGEN - Telefoon 01686—650 ventilerende fteto/ afdekkingsfolie voor? het drogen van stambonen in ket veld DP 411 Ia Vlaardingenlaan 11, P.bus 9165, Adam W.m, Tel. (020)17 23 45, Telex 133 44.' Als u voortaan uw vefltnggelden vla de Raiffelsenbank laat uitbetalen, kunt u uw eigen rekening-courant openen. U kunt dan al uw ontvangsten en betalingen via die rekening courant laten lopen. Natuurlijk kunt u ook onmiddellijk over contant geid beschikken. Dat is gemakkelijk èn veilig. ÜÖL

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10