NOTERINGEN EtN geheim wi$ye£kb0£k vam fdFSLIKHQEH - AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 39 juli 1968, verstrekt door G. de JPries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland, Goes, tel. 01100—6451. Consumptie-aardappelen: Bintje 40 ipun opw. November levering. In deze verslagperiode was er een geringe belangstelling 2 contracten wer den gedaan op 10,40 op hetzelfde peil van de vorige «week. De slotnotering was 11,0010,50. De open- itaande positie 316 (v. w. 315). April-levering gaf het zelfde beeld met een weekomzet van 63 contracten. De noteringen hadden een inzet van 13,50 met een laagste notering van 13,20 om daarna op te trekken tot 13,60 en 13,70. De slotnotering was 13,70— 13.60. De openstaande positie was 819 (v. w. 780). VARKENSPRIJZEN COVECO Geklassificeerden: 6880 kg: la 2,75; 2a, lb 2,63; 3a. 2b, lc 2,58; 3b, 2c, 3c 2,53; 4c en, Cc 'f 2,47. 81—85 kg idem. 86—90 kg: la 2,70; 2a, lb ƒ2,58; 3a, 2b, lc ƒ2,53; 3b, 2c, 3c ƒ2,48; 4 en Cc ƒ2,42. 91—100 kg: la ƒ2,60; 2a, lb ƒ2,48; 3a, 2b, lc 2,43; 3b, 2c. 3c 2,38; 4 en Cc 2.32. Ongeklassifi- ceerden. 101—110 kg: f2,40 111—150 kg: ƒ2,30. MARKT GOES (9 juli '68) Vlas: 1700,tot 2000,per ha op auto gele verd. Ongerepeld (nieuwe oogst) 2025 cent per kg; Gerepeld 23—35 cent per kg. Beide op auto geleverd. Er is goede belangstelling voor de nieuwe oogst. Hooi: Lucernehooi 115,tot 125,Weidehooi 85,tot 90,Dijkhooi 60,tot 70,alles per 1000 kg uit die ruiter geperst. Eieren: 1,34 per kg AARDAPPEL-TERM1JNMARKT ROTTERDAM (laten/bieden en in per 100 kg). Bintje 40 mm klei: 8 juli: nov. 10.40 bied., apr. 13,90 - 13,60, omzet 21, stemming kalm en vast. 9 juli: nov. 11,00 - 10,50 (10,50), apr. 13,70 - 13,60 (13,60), omzet nov. 0, apr. 6, stemming kalm en nauw. prijsh. Gedane zaken 1 x apr. 13,70 (middag), 5 x april 13,60 (middag). Openstaande contracten: nov. 316 (316), apr. 822 (819). PEULVRUCHTEN-TERMIJNMARKT ROTTERDAM juli 57,50 nom. Nieuwe oogst 3 okt./nov. 63,50 gedaan en bieden/64,00 laten, nov./dec. 64,00 bieden/ 65,00 laten. VROEGE AARDAPPELPRIJZEN (in centen per kg) Broek op Langedijk: Eerstelingen grof 24—28; mid del 1522; kriel 13—17; Barima middel 1617; kriel 1314; Civa middel 15; Lekkerland middel 21; kriel 14; Dore middel 2326; kriel 1314, aanvoer 91 ton. Grootebroek Hoogkarspel: Eerstelingen grof 2930; middel 2025; kriel 1419; Barima grof 1922; mid del 2021; kriel 1618; Lekkerlander middel 22; kriel 17; Sirtema middel 20, aanvoer 80 ton. Zalt- bommel: Barima grof 1423; middel 1317; kriel 37; Dore grof 1524; middel 1519; Eerstelingen grof 1724; middel 1316; kriel 35; Saskia grof 1424; middel 1416; Sirtema middel 1315. aan voer 66 ton. Rotterdam ZHE: Dore middel 1827; kriel 1318; Eerstelingen middel 1624; kriel 13 18; Barima middel 1522; kriel 1315, aanvoer 50 ton. Middelburg: Eerstelingen grof 3334; middel 1819; drieling 13; kriel 1516. aanvoer 40 ton. Vierpolders: Eerstelingen middel 1326, aanvoer 10 ton. Noord Scharwoude: Eerstelingen grof 1923; middel 1824; kriel 13—16; Dore middel 24, aanvoer 9 ton. Barendrecht: Dore middel 2227; Eerstelingen middel 1418, aanvoer 7 ton. Avenhorn: Eerstelingen grof 21; middel 19—21; drieling 14; kriel 1718, aan voer 7 ton. Medemblik: Eerstelingen grof 2024; kriel 1316, aanvoer 35 ton. VEEMARKT ROTTERDAM (8/9 juli) Slachtvee: Slachtrunderen: extra kwal. 4,90 5,25, le kwal. 4,25—4,70, 2e kwal. 3,85—4,10, 3e kwal. 3,65—3,80; Worstkoeien 3,60—3,80; Slachtstieren 4,204,75; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. 3,303,45, 2e kwal. 3,00 3,30, 3e kwal. f 2,853,00; Nuchtere slachtkal- veren 1,701,80; Slachtvarkens: le kwal. ƒ2,08 2,12, 2e kwal. 2,06—2 08. 3e kwal. f 2,00— f 2.06; Slachtzeugen 1.60f 1,70; Zware varkens 1,80 1,85; alles per kg lev, gew. Gebruiksvee: Melk- en kalf koeien 1125,tot f 1575,Varekoeien 975, tot 1250,—; Vaarzen f 950,— tot 1075,— Pinken f 625,tot 775,Graskalveren 360,tot 525,Nuchtere kalveren voor fok of mesterij voor vaarzen 220,— tot 260,—; Looers 180,— tot 220,Schapen 90,tot 120,Lammeren 100,tot 140.alles per stuk. (laten/bieden en in per 100 kg) Schokkererwten 3 niet genoteerd, geen omzet, geen stemming op gemaakt. Nieuwe oogst: okt. 64,00 - 63,00 geen omzet, geen stemming opgemaakt. Schokker erwten 5 oude- en nieuwe oogst niet genoteerd, geen omzet, geen stemming opgemaakt. Groene erw ten 3 niet genoteerd, geen omzet, geen stemming opgemaakt. Nieuwe oogst: okt. 53,50 - 52,50 nov. 54,00 - 53,00 dec. 54,25 - 53,25 geen omzet, geen stemming opgemaakt. Groene erw ten 6 oude- en nieuwe oogst niet genoteerd, geen omzet, geen stemming opgemaakt PEULVRUCHTEN - Rotterdam, 9 juli (in guldens per 100 kg) Bruine bonen - prima door snee - juli 57,00 bieden/57,50 laten, aug. 57,50 bieden/ 58,00 laten. Nieuwe oogst: okt./nov. 80,00 gedaan. Kapucijners - nieuwe oogst 5 - okt./nov. 59,00 bie den/60,00 laten. Groene erwten 3 juli 49,50 - 50,00 gedaan. Nieuwe oogst 3 sept./okt. 53,00 nom., okt./nov. 53,50 nom., nov. 54,00 nom., dec. 54,50 nom. Schokkers 3 juli 59,00 nom. Schokkers 5 VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH (10 juli '68) Melk- en kalfkoeien 1000,tot 1625,Guiste koeien 980,tot 1400,Kalfvaarzen roodbont ƒ1125,tot 1580,Kalfvaarzen zwartbont 1000,tot 1375,Klam vaarzen f 1050,tot 1275,Guiste vaarzen 900,tot 1200,Pinken 630,tot 840,Graskalveren f 425,tot 625,Nuchtere kalveren voor fok of mesterij 175,tot 325,Weideschapen 80,tot 120,Lammeren 60,tot 100,Drachtige zeugen 340,tot 450,Biggen 56,tot 68,alles per stuk. Slachtrunderen: extra kwal. 4.95—5,35, le kwal. 4.40—4,90, 2e kwal. 3,90 4,25, 3e kwal. 3,653,80; Vette stieren 4,25 4,75; Worstkoeien 3,403,65; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. 3,403,60, 2e kwal. 3,103,30, 3e kwal. 2,803,00; Nuchtere slachtkalveren 1,351,70; Slachtzeugen: le kwal. ƒ1,68—ƒ1,74, 2e kwal. 1,62—1,66; Slachtvarkens ƒ1,902,00; alles per kg lev. gew. Vette schapen 95,tot 130,Vette lammeren 90,tot 130,Nuchtere slachtkalveren 50,tot 90, alles per stuk. We zijn uit de drukke weken der tentoonstelling ineens in de oogst '68 verzeild. Het graszaad en de karwij waren aan hun tijd en vorige week was het dan ook alle hens aan dek om d>e karwij te tolen ot aan „struiken" te krijgen. Het vergt nogal wat man kracht maar zolang ze er nog is, het zal niet vele jaren meer duren, het is toch minder riskant dan op hoge stoppel los te laten liggen. We weten het wel, het kan goed aflopen maar loopt het fout, dan kan het ook flink fout zitten. Het was begin vorige week wel wat warm voor ons gevoel, zo rond de 30° C is voor ons wat veel, die het niet gewoon zijn. Er is veel aan 't weihooi gebeurd maar zaterdag kwam de regen als spelbreker en viel er zo'n 30 mm neerslag, zodat alles weer stil lag. Maandag was het wel een beetje doorgezakt maar voor 't graszaad moet de ondergrond toch droog zijn, voor koolzaad is het niet zo erg. Zo moet de boer zijn rekening nogal eens over maken. Er is door de vele regen en wind nogal wat gerst tegen de grond gegaan. Je kunt nu de perce len tarwe, die met CCC gespoten zijn, er goed uit halen, ze staan mooi overeind. De zware percelen, die niet gespoten zijn, zijn ook nogal gelegerd. Ook kunt ge mooi zien, wanneer er CCC gespoten is, dat er een randje vergeten is, dit staat nu 15 a 20 cm hoger. We zijn vorige week donderdag na de middag naar de fokveedag te Zierikzee gegaan en al was het er mooi warm weer, voor de schapen en koeien knap warm. Wanneer men zo'n grote verscheidenheid mooi materiaal, als paarden, rundvee en schapen ziet, vergeet men de warmte. We zijn eerst het terrein rond geweest en de Schouwse fokkers kunnen gerust zijn met zo'n mooie rundveestapel. We speelden nog even bij de kampioenschappen dragende vaarzen voor ons zelf voor jury maar het was fout 01, doch bij de zware trekpaarden won nen we dus 11, het werd gelijk spel. Toch toen het om het algemeen kampioenschap merries ging, had de jury nog wat moeite. De mooie Tanja v. d. Hoek deed maar weinig onder voor de pracht merrie Connie van Strijen, doch Connie won, We kenden deze merrie al jaren en hebben haar af enige malen op 't nippertje zien verliezen en gunnen het gouden lint haar van harte. Jammer is het dat de grote fokstallen zijn verdwe nen, het aantal zware paarden vermindert nog steeds, doch het lichte paard en de pony's vermeerderen ge lukkig in aantal. Het paardenmateriaal der Schouwse ruiters deed het publiek genieten. Het zijn de blikvangers der fofc- dagen. De schapen waren met vele edele exemplaren aanwezig. Al met al een mooie fokdag. De pluim van de week voor het vele der organisa toren van dit mooie festijn. VERHOGING BASISPRUS VARKENS De E.E.G.-raad van landbouwministers heeft be sloten om de basisprijs voor geslachte varkens veotr de periode van 1 augustus tot 1 november 1968 to verhogen tot 271,50 per 100 kg geslacht gewicht. Voor de maand juli is de basisprijs die tot dusver gold, gehandhaafd op 266,per 100 kg geslacht gewicht. Zoals bekend kan, wanneer de werkelijke prijs een bepaald percentage beneden de basisprijs blijft, overleg worden geopend tot het ondersteunen van de markt met behulp van interventiemaatregelen. De komende verhoging houdt verband met do indertijd reeds vastgestelde per 1 augustus a.s. in gaande verhoging van de voedergraanprijzen voor het nieuwe graanprijsjaar. Bij deze verhoging van de basisprijs is van Neder landse en Duitse zijde de volgende aantekening go- maakt: a. tot 1 november vindt de vaststelling van de prijs plaats op de thans erkende referentiemarkten; b. na 1 november vindt de vaststelling van de wer kelijke prijs plaats ook op de referentiemarkten in de produktiegebieden. Als gevolg hiervan kan de referentieprijs dalen. o. op 1 november zal niet nogmaals een prijsaan passing plaatsvinden op grond van de eventueel verhoogde graanprijzen. Deze drie aantekeningen wijzen erop, dat van Nederlandse zijde enige terughoudendheid bestaat tegen het verder opvoeren van de basisprijs, omdat daardoor de produktie van varkensvlees in andere gebieden van de E.E.G. te sterk gestimuleerd zou .worden, tengevolge waarvan uitgebreide interventie maatregelen nodig zouden kunnen zijn. Door te hoge Interventieprijzen zou Nederland ook zijn sterke concurrentiepositie in de E.E.G. kunnen verliezen. (Persbericht Landbouwschap). GLASTUINBOUW WERKTE MET RODE CIJFERS Ook in 1967 liet, blijkens onderzoek van het L.E.I., de rentabiliteit van de tuinbouwbedrijf in het Zuid- hollands glasdistrict te wensen over. Gemiddeld was het netto-overschot negatief, dus de kosten waren hoger dan de opbrengsten. In het Westland had 37% en in De Kring 32% van de be drijven een winstgevende exploitatie, doch deze be drijven namen achtereenvolgens 51% en 48% van de totale opbrengsten voor hun rekening. Daaruit volgt dat de grotere bedrijven rendabeler waren dan de kleinere, althans over het geheel genomen. Enig voorbehoud is echter bij het trekken van deze conclusie geboden, want er waren ook heel wat grote bedrijven, die met verlies werkten en vrij kleine bedrijven die winst boekten. Het was beslist niet alleen een kwestie van „groot" of „klein". Het ondernemersinkomen bestaande uit het netto-overschot per ondernemer, de rente van zijn in het bedrijf geïnvesteerde vermogen en de vergoe ding voor zijn handenarbeid werd voor Het West- land becijferd op 16.300,voor De Kring op 13.900,Een negatief inkomen werd voor 13% van de ondernemers in Het Westland en voor 9% van de ondernemers in De Kring vastgesteld. Deze ondernemers hebben dus geen vergoeding ontvan gen voor hun arbeid, noch rente van hun vermogen. Uitgaande van 10.000,per ondernemer als noodzakelijk minimum voor privé-uitgaven, was van 44% van de ondernemers het ondernemersin komen te gering om hieruit de privé-uitgaven te kunnen dekken. Het percentage ondernemers met ondernemersinkomen van meer dan 25.000,be droeg in Het Westland en De Kring resp. 26% en 15%. We merken nog op dat men in *1 algemeen, behal ve met privé-uitgaven, meestal ook te maken heeft met noodzakelijke investeringen. Er is daarom een zekere „winst" nodig om „bij" te bly ven en het b§* drijf op peil te houden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 18