^van Driel sTk Ljran DorstenJI DOODSPUITEN AARDAPPELLOOF DINQSEB OLIE DNOC-OIIE I DNOC-OLIE BECONC. NATRIUMARSENIET Adverteren doet verkopen Voor het ven werken zeer doeltreffend: LUXAN LUXAN LUXAN LUXAN VLOEIBAAR ts KORTE WENKEN NIEUWSCHMOTZER bietenoogstmachine type BK400" VAN 's MORGENS TOT 's AVONDS „SUCCES HYDROSTOEL" RIJKS MIDDELBARE LAND- EN TUINBOUWSCHOOL TE GOES Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de school- zaal van de R.M.L.T.S. werden op 2 juli aan 21 leer lingen de diploma's uitgereikt. Na een woord van welkom door de heer Smallegange, voorzitter van de Commissie van Toezicht, hielden de geslaagden een openbare discusssie, waarbij ook het publiek betrokken werd, over de onderwerpen: „Samen werking in de Fruitteelt", „Mechanisatie bij de sui kerbietenteelt in 't voorjaar" en „Is er nog toekomst voor de zelfstandige ondernemer in de fruitteelt?" Opvallend waren de zeer goed gefundeerde eigen meningen van de geslaagden. Ir. Bouten, inspekteur van het land- en tuin- bou wonder wijs, reikte de diploma's uit. Hij wees erop dat het de eerste keer was dat er diploma's van een volledige 2-jarige middelbare landbouw- opleiding, de z.g. B-richting, in Goes werden uit gereikt. Ir. Markusse, direkteur der school, belichtte bij zijn felicitaties het doel van het gegeven onderwijs, waarbij niet alleen gestreefd wordt naar het bij brengen van teelttechnische en economische kennis, maar ook naar het vormen van zelfstandig denken de jonge mensen, met een positief ingestelde kriti sche houding. Drs. Dijkgraaf, wethouder van Goes, vond het verheugend dat de heer Smallegange in zijn ope ningswoord de agrarische centrumfunktie van Goes en de konsekwenties daarvan voor het middelbaar land- en tuinbouwonderwijs benadrukt had._ „Nu kunnen we deze stelling ook eens van land- en tuin- bouwzijde vernemen". De heer W. K. van Nieuwenhuyzen voerde het woord namens de landbouworganisaties en de Com missie van Toezicht en bood aan de beste leerlingen G. M. Wisse, C. de Landmeter, J. Mol en J. van Soe- len een boek naar keuze aan. Verder werd nog gesproken door de heer Filius, namens de Vereniging van Oud-leerlingen; de heer Zandee, namens de Plattelands Jongerenorganisa ties; de heer M. A. van Strien, namens de ouders en door C. de Landmeter, A. van Stee en P. Wis- kerke namens de geslaagden. Aan het eind van de bijeenkomst nam de school afscheid van de heer Butijn, leraar landmeten en waterpassen, vanwege zijn benoeming tot inspek teur van de Nederlandse Heide Mij te Haarlem. De namen der geslaagden zijn: Afd. Landbouw B-richting: C. J. van Gorsel te Oud-Vossemeer; L. J. Klompe te Dreischor; W. J. J. Mijs te Den Bommel; C. Neels te Ooltgensplaat; J. van Soelen te Goes; J. J. Vermue te Nisse en G. M. Wisse te Anna-Jacobapolder. Afd. Landbouw E-richting: A. N. M. van Stee te Heinkenszand. Afd. Tuinbouw: J. M. Bolle te Oosterland; G. R. Dees te Terneuzen; A. L. J. Dominicus te Borssele; R. J. M. Dusarduyn te Groede; A. G. Geerse te Se- rooskerke; L. Janse te Vlissingen; C. de Landmeter te Oost-Souburg; L. C. Meeuwse te Oudelande; J. Mol te Nisse; J. J. Reinhoudt te Wolphaartsdijk; M. A. van Strien te Middelburg; P. Wiskerke te Wil- helminadorp en M. J. Zweedijk te Krabbendijke. Afgewezen: geen. PERCELEN die dit voorjaar bemest zijn voor be weiding maar toch zijn gemaaid, hebben nog te weinig kali en fosfaat ontvangen om op peil te blijven. Als de kalitoestand niet te hoog is, kunt U nog 300 kg kalizout 20% en 200 kg superfosfaat per ha strooien. Vanzelfsprekend kunt U ook een mengmeststof ge bruiken, zodat tegelijk stikstof wordt gegeven. SLOTEN MET DE HAND opschonen is een tijd rovend en vermoeiend werk. Toch moeten ze goed schoon zij om hun functie niet te verliezen. Nu is het tijd om deze sloten te spuiten met een mengsel van Dalapon M.C.P.A. Met deze combinatie hebt U de mogelijkheid om een breed sortiment onkruiden te vernietigen. BRANDNETELS, bramen en houtopslag, die dik wijls langs slootkanten of in plekken in het grasland voorkomen zijn hardnekkige onkruiden. U kunt deze goed bestrijden met 3 1 2-4-5-T ester per 10.000 m* oppervlakte. Als de onkruiden weer opnieuw gaan uitlopen moet de bestrijding worden herhaald. Pas bij deze sterke middelen op voor beschadiging aan het gewas. BORIUMGEBREK in suikerbieten is op de zand gronden nog een vrij veel voorkomende ziekte. Dit kost een flink stuk van de opbrengst. Wanneer nog geen boriumbemesting is gegeven en U twijfelt, dan kunt U nu alsnog 100 kg bieten- of kieserietborax per ha strooien om het gebrek tegen te gaan. MEER OOGST MINDER KOSTEN Hydraulische bediening d.m.v. elektromagneten verzamelbak (inhoud 2000 kg) vóór de wielen voorkomt slip extra grote wielen tegen insporen trekker loopt vrij van te rooien en te koppen rijen met hydraulisch verstelbare afvoerband van 1.50 tot 3.20 m óénmansbediening ook leverbaar met aangedreven wielen. Type "BK2": éénmansbediening bakinhoud 1500 kg bak vóór de wielen, kipt hydraulisch. H00FD00RP-ZWIJNDRECHT-KAMPEN-10PPERSUM EEN COMFORTABELE ZIT OP UW TRACTOR DOOR DE trappenloze gewichts instelling langsverstelling hydraulische schok- demping O soepeler vering 0 steungevende bovenstoel geen onderhoud Nu ook leverbaar voor Renault en Ford- son Major, bouwjaar 1954-'58. Hiermee zit U niet te hoog en niet te ver naar voren. Montagetijd: 10 min. VOOR NEDERLAND: VCD DED DEHDI1E EDIECI AMD LEEUWARDEN, Noordvliet 347, Postbus YER. REP. BEDRIJF FRIESLAND 114, Telefoon (05100) 2 42 43* tststn Het merk van Uw eigen industrie verdient Uw voorkeur 16826

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 15