Tegen een unieke combinatie van gestabiliseerde maneb en fentinhydroxide AAHYDRAZ UIENTELERS OPGELET toepassing het gehele seizoen uitstekende bestrijding van zowel ioof-als-knol aantasting prima oplosbaar hoge knolopbrengst dosering: 2-2,5 kg per ha. WIERSUM CHEMIE N.V. 14 - ,v»v 'V rT-> V 5 - .VAjEfr* i> - V. 'h'"''VV j7&;iT- PHILIPS DtJPHAR NEDERLAND n.v. AFD. FYTOFARMACIE Postbus 7131 Amsterdam 8/2/.127A GRONINGEN TEL. 0 5900-2 04 41 Voorkom voortijdig spruiten van bewaaruien door toepassing van ons speciaal-middel voor uien maleine hydrazide) 4——a*gebeelde uien werden medio augustus 1966 op Goeree-Overflakkee te velde bespoten met ons produkt AAHYDRAZ (Deze foto werd ge nomen op 28 juli 1967). Neem dus geen risico! neem voor uw bewaaruien AAHYDRAZ ic wordt te velde over het gewas verspoten. dosering 6V4 lt. per ha. it verlengt de bewaarperiode met 1 a 2 maanden. Vraagt inlichtingen aan uw leverancier of: DIPLOMA-UITREIKING R.M.L.S. - SCHOONDIJKE Vrijdagavond 28 jyni ontvingen aan de Rijks Mid delbare Landbouwschool te Schoondijke 17 leerlin gen het diploma uit handen van de directeur, Ir. J. Roest. De heer J. B. Becu, waarnemend voorzitter van de Commissie van Toezicht, kon in zijn ope ningswoord vele belangstellenden welkom heten. De heer Roest reikte vervolgens de diploma's uit aan de leerlingen, waarbij hij traditiegetrouw voor ieder een toepasselijk en persoonlijk woord had. Peter de Maertelaare mocht tevens een boekenbon in ontvangst namen omdat hij bij de fictieve ver koop van produkten aan de hand van marktprijzen de hoogste opbrengst had verkregen. De heer Becu feliciteerde vervolgens de gediplo meerden en hun ouders en bracht dank aan direc teur en leraren voor hun werk. Vervolgens reikte hij aan Frans Haverbeke uit IJzendijke de Huizinga- medaille uit; deze was als eerste van zijn klas ge ëindigd met een gemiddeld cijfer van 8,55, wellicht het hoogste ooit aan deze school behaald. Namens het gemeentebestuur bracht de waarne mend-burgemeester van Schoondijke, Joh. de Feij- ter, gelukwensen over aan de geslaagden en hun ouders. Hij deelde tevens mee dat de gemeente er in geslaagd was gronden aan te kopen voor uitbreiding van de sportaccommodatie (sportvelden, zwembad, tennisbanen). Vervolgens sprak de heer J. P. Quaak namens de drie standsorganisaties, terwijl de heer E. Ferket gelukwensen overbracht van de oud-leerlingen. Paul van de Vijver dankte namens de gediplo meerden en bood de school een microfoon aan. Hij noemde het diploma het einde van het begin van de vorming tot agrarisch ondernemer. „De fundamen ten zijn gelegd en we moeten nu zelf bewijzen wat we er op gaan bouwen", zei hij. Ook hoopte hij dat er nog eens een opleiding voor meisjes aan de school zou komen; dan was misschien het schrik beeld „1/3 der boeren vindt geen vrouw" wat minder dreigend. Tot slot dankte de heer Roest de sprekers. Hij wekte de landbouworganisaties op de jongeren èèn kans te geven en niet te wachten tot er toevallig een boven komt drijven. Ook de ouders wekte hij op hun zonen de gelegenheid te bieden voor verdere ontwikkeling en oriëntering. De avond werd besloten met een feestavond in zaal Wijffels, aangeboden door de Vereniging van Oud-leerlingen. De namen der geslaagden zijn: B-richting: A. Barbé te Philippine; C. Bonte te Aardenburg; E. Bonte te Aardenburg; J. Dees te Cadzand; J. Duerink te Terneuzen; F. Haverbeeke te IJzendijke; A. Jansen te Sluiskil; J. de Jonge te Biervliet; P. Lako te Groede; F. Sturm te Water landkerkje; P. van de Vijver te Hoek en T. van Waes te IJzendijke. E-richting: M. Dekker te Zaamslag; D. Dieleman te Zaamslag; J. Lambregts te Aardenburg; P. de Maertelaere te Groede en J. Ramondt te Sas van Gent. Afgewezen: 1. CHR. MIDDELBARE LANDBOUWSCHOOL MIDDELBURG Vorige week werd onder grote belangstelling de jaarlijkse eindles gehouden onder leiding van G. J. de Jager, vice-voorzitter van het bestuur. Er werden 2 inleidingen gehouden door de leer lingen. Wim Poppe sprak over „Het onderwijs aan de middelbare landbouwschool". Hij vond dat nog meer aan de algemene vorming moest worden ge daan. Piet Rooze behandelde het onderwerp „Welke eisen moeten aan de moderne ondernemer worden gesteld". Een goede technische en economische scho ling, benevens een goed aanpassingsvermogen aan de nieuwe situaties en bereidheid tot samenwerking vormen enkele belangrijke eisen. Op de beide inleidingen volgde een pittige dis cussie. De diploma's werden uitgereikt door Ir. H. Steur, directeur der school. Namens het bestuur sprak G. J. de Jager, die aan de twee beste leerlingen, resp. Ko de Visser en Jaap Riemens een boekenbon aanbood. Vervolgens werd het woord gevoerd door Ir. L. M. Bouten, Inspecteur van het landbouwonderwijs; J. Besuyen (Commissie van Toezicht); Piet Rooze (na mens de leerlingen); A. Poppe (namens de ouders) en C. Langebeeke namens de oudleerlingen-vereniging. Gediplomeerden B: L. Dekker en P. J. Rooze te St. Laurens; J. Meliefste en W. Poppe te Middelburg; S. J. bij de Vaate te Bruinisse; I. Verhelst te Terneuzen; J. de Visser te Biggekerke en P. Wisse te Meliskerke. E: J. P. Boot te Kerkwerve; G. M. van der Bijl te Zonnemaire; J. H. Hogendorf te Goes; J. A. Koeman en M. Krijnsen te Wolphaartsdijk; J. J. Kole te Biggekerke; C. de Looff te Arnemuiden; J. de Korte te Marïekerke; J. Riemqps te Grijpskerke en I. Wisse te O. Souburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14