Vlaanderen en verschillende andere plaatsen van Zeeland wordt geen losse consumptiemelk meer aan ée melkhandelaren afgeleverd. Onderstaand staatje geeft een inzicht van de kost prijs der consumptiemelk, wanneer deze verpakt in flessen aan de detaillisten wordt afgeleverd: Richtprijs voor de melkveehouders per 100 kg mel'.c met 3,70vet ƒ35,30 Gemiddelde aanvoerkosten der melk in Zeeland per 100 kg ,1.90 Kosten veeverbetering per 100 kg melk 0,06 Administratieve heffing P.Z. per 100 kg (ten laste van veehouders en fabriek) 0,34 Zuivelfondsheffing per 100 kg melk 0,40 Heffing ter financiering der melkproduk- tiecontröle per 100 kg 0,10 ƒ38,10 Uit deze melk wordt bij standaardisatie op 3,20 °/o vet een opbrengst aan boter en karnemelk verkregen (0,672 kg boter en 1,428 kg karnemelk) van 4,22 Grondstofkosten 97,9 kg gestand, melk met 3,2 vet 33,88 öit is per 100 kg 34,61 Bit is per 100 liter (d 1,0298) ƒ35,65 Heffing per 100 liter 4,10 Verwerkingskosten in'cl. bottelkosten per 100 liter 10,25 Contributie Z.M. per 100 liter 0,14 Afvoerkosten per 100 liter (fabriek - detaillist) 3,34 Detailhandelsmarge melkhandelaar per 100 liter 10,45 Consumentenprijs per 100 liter op 3,20 vet gestand, melk verpakt in flessen 63,93 Huidige consumentenprijs gepast, melk verpakt in flessen per 100 liter 62, Huidige consumentenprijs gesteril. melk verpakt in flessen per 100 liter 65, Deze beiden consumentenprijzen gelden geduren de de maanden juni, juli en augustus. In de overige maanden van het melkprijsjaar liggen deze prijzen 2,per 100 liter lager. Verwerking van de gestand, melk in melk-yoghurt, vlaas, pappen en chocolade melk geeft bruto een hogere opbrengst waaruit een iets hogere netto-opbrengst resulteert. Uit bovenstaande gegevens moge echter blijken dat het niet zeker is dat in Zeeland de richtprijs der melk van 35,30 per 100 kg melk met 3,70 vet in de periode april '68/april '69 netto-af-boerderij aan de melkveehouders zal kunnen worden uitbetaald. Bedenk daar nog bij dat de E.E.G.-zuivelmarkt en daarbuiten ook op deze richtprijs invloed en waarschijnlijk in ongunstige zin uitoefent. Uit de volgende gegevens blijkt dat de inkomsten stijging zowel voor de melkveehouders als hun medewerkers belangrijk minder is dan bij degenen, werkzaam in onze nationale nijverheid of industrie, nl. in vergelijking met 1958 stegen: de lonen in de industrie met 105 V»; de lonen in de akkerbouw- en veehouderijsector met 92 en steeg de melkprijs voor de melkveehouder maar met 21%. Voor de melkhandelaar bedroeg deze stijging 46 °/s. De ontwikkeling van de bruto-uur- en bruto-week- lonen voor werknemers in Nederland van 21-64 jaar AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ Jaar UurloonIndex Weekloon Index 1958/59 1,59 100 85,82 100 1959/60 1,64 103 87,74 102 1960/61 1,77 111 94,34 110 1961/62- 1,88 118 99,37 116 1962/63 2,06 130 105,98 123 1963.64 2,29 144 115,60 135 1964/65 2,61 164 130,40 152 1965/66 2,85 179 140,- 163 1966/67 „3,14 200 154,— 180 juli '67 8,36 211 164,93 192 NIJVERHEID 1958/59 1,81 100 88,99 100 1959/60 1,81 106 93,35 105 1960/61 2,11 117 102,89 116 1961/62 2,31 128 108,63 122 1962/63 „2,53 140 „118,52 133 1963/64 2,77 153 130,10 146 1964/65 1 3,16 175 147,99 166 1965/60 3,44 190 161,12 181 3966/67 3,72 206 174,25 196 juli '67 3,93 217 182,61 209 Gewogen gemiddelde uitbetaalde prijs per kg melk met 3.70 vet af boerderij in Nederland Index nov. '57/nov. 58 28,465 ct. per kg 100 nov. '58/nov. 59 28,05 n 99 nov. '59/nov. '60 27,— ff 95 nov. '60/nov. '61 26,50 n 93 nov. '61/nov. '62 25,60 ff 90 nov. '62/nov. '63 27,955 ff 98 Interimperiode nov. '63/april '64 geen juiste gegevens. april '64/april '65 32,725 ct. per kg 115 april '65/april '66 34,119 •pril '66/april '67 34,43 121 Tenslotte nog enige gegevens inzake het consump tiepatroon van enige agrarische produkten in de U.E.G-landen Verbruik in kilogrammen per hoofd der bevolking per jaar in: P'oduM Nederland België Duitsland Frankrijk Italië Melk in liters 157 115 101 106 79 Boter 4 13,1 8,7 9,8 2,9 Margarine 19,4 13,9 13,3 2,2 14,1 Kaas 7,8 5,7 4,9 10,2 9,7 Vlees 47,4 60,4 55,8 56,2 41, Brood 91 132 87 117 126 Meelprodukten 2,3 3,5 3,8 9,2 45,9 Aardappelen 141 200 126 106 33 Eieren (stuks) 216 200 243 167 233 Suiker 25,9 21,7 21,8 22,9 19,1 Fruit 52 48 48 48 54 Koffie 4,9 6,3 3,2 4,6 2,9 Bier (liters) 10,9 54 50,1 30,6 Wyn (liters) 1,1 5,1 5,8 126,3 96,1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11