Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland 1 1 V De afdeling oude beroepen trok doorlopend veel belang stelling. Hier ziet u de riet dekker aan het werk. Op dc ZX.M.-tentoonstelling werd veel aandacht besteed aan het verleden. Hiernaast een foto van koolzaaddorsen anno 1900. Terwijl de „erre- beiers" druk bezig zijn met „dossen", gaat baas Van de Velde een praatje maken met buurman Burger. - r -tmi A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1