STOLL BIETENROOIERS l LUXISTEEM LUXAN Adverteren doet verkopen LUIZEN Ter bestrijding van in de landbouw: "i ZEBO Voor al Uw trekker- en landbouwbanden GOODRICH RIJSTVELD BANDEN ZEEUWSE BANDEN ONDERNEMING TYPE C45 machine werkt geheel buiten de te rooien rijen in ca 5 min. verstelling op gewenste rljenbreedte kopappa- raat en zeef rad kunnen aan rijsnelheid worden aange past te leveren met bladvemietiger en koppenverza melaar minimaal onderhoud H.%*. HOEGEN DIÜKHOF HERVORMDE STICHTING CRABBEH0FF I tEEILIHB-ZIEKEHÏE«20R65TER5 PERFEKTHION 40°/, LUIS BIETEVLIEG (BEVAT THIOMETON) Het middel met NAWERK f MG i \ZEBO/ Nieuw, gebruikt, verzoold of gecoverd. Thans is het tijd voor het aanschaffen van: De band met de extra hoge nokken met de beste trekkracht. Vraag Uw collega's hoe deze band hun bevalt. Hun antwoord zal zonder uitzondering zijn: FANTASTISCH Middelburg (hoofdkantoor), Kromme Weele 17 A, tel. 01180-3993-2417 (werkplaats), Seisstraat 19 tel. 01180-3510 Terneuzen, Mr. Haarmannweg 2 Bergen op Zoom, Beursplein 26 Breda, Tramsingel 4 na 18 uur 2835 - 2328 - 4560 tel. 01150-3828 B.G.G. 4075 tel. 01640-5879 B.G.G. 5435 tel. 01600-37247 B.G.G. 46214 vraagt prijs en folder Noordweegseweg 3c HEER ARENDSKERKE Telefoon 01106-592 HANDELMY. N. V. Groen van Prinstererweg M DORDRECHT vraagt voor het Verpleegtehuis „CrabbehofT met 174 bedden Meisjes, die een minimum leeftijd hebben van 17 jaar, kunnen nu een zin vol beroep kiezen door zich aan te melden voor de binnenkort aanvangen de curus tot opleiding voor zlekenverzorgster. Hiervoor komen ook in aanmerking meisjes, die In het bezit zijn van het VVB-diploma. Geboden wordti een 2-jarige opleiding een netto beloning van f237,- p.m. vrije kost, Inwoning en bewassing vergoeding van dienstkleding vergoeding van reiskosten goede sociale voorzieningen prettige woon- en werksfeer. In ons nieuwe zusterhuis, met dakterras, staat een modern ingerichte kamer klaar om bewoond te worden. Ons complex Is gelegen In een nieuwe wijk tegenover een uniek winkelcentrum. DORDRECHT 01850-42222 toestel 113 Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen worden gaarne Ingewacht door onze Directrice. ®i 0 VLOEIBAAR werkt uitstekend tegen Het merk van Uw eigen industrie verdient Uw voorkeur ^dejsotmrtmm SASjfJ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 21