Tv an Driel van Dorsten. H. ENGLEBERT N.V Uienfeiers opgeiet! DE GROOT SLOT N.V. S. G. TRILBET0N garageloodsen werkplaatsen wagenloodsen kippenhokken berging schuttingen ZAADTEELT JOZ. BOONE Landbouwblad reklame Grotere omzet ti Sife iSSi Boffen's Houtbouw n.v. NIEUW:SCHMOTZER bietenoog3tmachinety"i)e BK400" Rassenbericht -iri Wm LICHT TOT ZWAAR Hydraulische bediening d.m.r. elektromagneten verzamelbak (inhoud 2000 kg) vóór dé wielen voorkomt slip extra grote Wielen tegen insporen trekker loopt vrij van te rooien en te koppen rijen met hydraulisch verstelbare afvoerband van 1.50 tot 3.20 m éénmansbediening ook leverbaar met aangedreven wielen. Type "BK2": éénmansbediening bakinhoud 1500 kg bak vóór de widen, kipt hydraulisch. JtOOfPOORP-iWIJNOBECHT-KAMPEN-LQPPERSUM Tel. (02503) 7041 (5 lijnen)! i, tftNDEWUW D0BB1WEG - VOORSCHOTEN ïatfOOH (01717) 10 Hoewel verschillende kuituurmaatregelen een eerste vereiste zijn voor het welslagen van de uienteelt, is de belangrijkste faktor toch wel de juiste zaadkeus. Er blijken n.l. grote verschillen te bestaan, tussen de diverse selecties. Dit verklaart het feit, dat er jaar lijks voor een groot kapitaal verloren gaat door kop- fot e.d. Bovendien vergt het klaarmaken van deze minder goede partijen veel extra werk. Daarbij bestaat dan nog de kans, dat de partij toch wordt afgekeurd. Het is daarom belangrijk voor alle uientelers, kom missionaire en exporteurs hoe groot het uitvalper centage is. Uit de proeven van de Stichting Nederlandse Uien- lederatie is gebleken, dat de^ GROROL voor de der de achtereenvolgende keer één van de beste is. B-aar om: bedenkt bovenstaande nog eens alvorens weer zaad te kopen en neemt kontakt op met de kweker of zijn verkopers. ZAADTEELT - ZAADHANDEL HEERHUGOWAARD - Tel. 02266-341* Levert U Te leveren in alle lengtes, breedtes, en hoogtes, ook dubbelwandig. Diverse soorten AFRASTERING en alle TEGEï WERK. ZANDSTRAAT SAS VAN GENT Telefoon 01157—21» Wederom gelegenheid tot het kontrakteren van diverse koolsoorten voor oogst 1969, ook enkele percelen kervel en 2-jarige rapen. Violenstraat 8 - Goes - tel. 011007627 DEALERS Fa. J. van Dixhoorn, Terneuzen - tel. 01150-2213 Heesters-Roosendaal N.V.» Spoorstraat 79, Roosendaal - tel. 01650-6652 Q Smederij M. Leenpoel, Kam perland - tel. 01107-336 Fa. G. L. Slabbekoorn, Kloetinge - tel. 01100-6606 Fa. P. Steutel, Landbouwmechanisatiebedrijf, Zierikzee - tel. 01110-3118 Garage Gebrs. Vervaet, Biervliet - tel. 01152-400. VELDSCHUUR 5>V i xti' heid uit diverse typen. Mc CORMtCK tractor* m deze tractoren spéciaal voor uw bedrijf wer#./ y v^|onstritew3i; Voor typen gelden dez k) het oogspringende eigenschappen zoals - kwafifMfr 'Veel komtort >or de bestuurder - nrjriamaXix. - vele goed gekozen rijsnelbeden - o.a. traploos rege- feh van de rijsnelheden bij vol motortoerenial - dopt en dóór beproefde !H dieselmotoren - een- bediening, doordat alle schakel hef- eh binnen handbereik van de bestuurder 'j jé geplaatst ómdan de moderne vormgeving VVergèiehviDe vakman, uw IH-dpaf$r ver- i Kt■tt\öèar«eaHé gewenste inhchhngor|over KIPPENHOK Concurrerende prijzen le soort materialen Snelle levering Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Ook over onze Bungalows - Garages - Loodsen Postbus 15 - MILL - Tel. 08859-1474. Na kantoortijden: 1648 - 1269

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 18