luXan een passend type voor elk hetlÈ'ijf hydraulische laders ALICEP* Herriau bielenlader Kleiaardappelen Bintje jjn type CL - 8 - 2 en 4 wielig lij i type CL -10 - 2 en 4 wielig |fl* II1 g Met mestvork, grondbak SN li i Ih CfSf? of bietenvork. Type CL-,6 Groot hefvermogen: 600-1100 kg. Grote hoogte boven maaiveld: 4.00-5.30 m. Diepte onder maaiveld2.25 - 2.75 m. Draait volledig rond djn.v. oliemotor. Boeke Service. ADVERTEERT BLAD Spaarndamseweg 180 Haarlem te!. 023-58111 Voor al Uw trekker- en Ê(m landbouwbanden W/ GOODRICH RIJSTVELD BANDEN ZEBO ZEEUWSE BANDEN ONDERNEMING CERTROL-P UIENTELERS OPGELET I Wegens inrjjii voor een nieuwe HÈKRlAÜ te koop 1 gebruikte Te bevragen: J. TROS, Hoflaan 19, Klaaswaal Telefoon 01864—«61 Aardappel verwerkende industrie, tevens sorteer- bedrijf, vraagt le kwali teit partijen veldgewas nit Zeeland. Opschepmaehine even tueel beschikbaar. Brieven onder létter V, administratie van dit blad te Terneuzen. Eenvoudige bediening type CL - 6 - 2 Wielig X m\ i Nieuw, gebruikt, verzoold of gecoverd. Thans is het tijd voor het aanschaffen van: J S De band met de extra hoge nokken met de J beste trekkracht. Vraag Uw collega's hoe X deze band hun bevalt. Hun antwoord zal 1 zonder uitzondering zijn: FANTASTISCHJ 't' Middelburg (hoofdkantoor), Kromme Weele 17 A, tel. 01180-3993-2417 a X (werkplaats), Seisstraat 19 tel. 01180-3510 na 18 uur 2835 - 2328 - 4560 X, Terneuzen, Mr. Haarmannweg 2 tel. 01150-3828 B.G.G. 4075 Bergen op Zoom, Beursplein 26 tel. 01640-5879 B.G.G. 5435 'X Breda, Tramsingel 4 tel. 01600-37247 B.G.G. 46214 (BEVAT 10XYNIL EN MCPP) CERTROL-P is selektief in winter- en zomergranen (inclusief rogge). Bestrijdt o.a. MUUR KLEEFKRUID KAMILLE EREPRIJS' (BEVAT lOXYNIL'EN MCPA) Selektief in zomergranen, jonge gazons en sportvelden. Bestrijdt onder andere GROTE KAMILLE AKKERDISTEL CERTROL-P®® EN CERTROL-A®® hebben een gunstige invloed op de opbrengst, Een hoge luchtvochtigheid is jfcL - mede bepalend voor een goed resultaat K? mÊ Het beproefde middel Voer ONKRUIDBESTRUD1NG IN ZAAIUIEN Na opLoewt b$ ma mini- is niet alleen het b e s t e voor de MEELDAUW-BESTRIJDING, maar ook tegen de beruchte bladvlekken- ziekte, veroorzaakt door BOTRY- TIS. Neem geen risico, spuit met het beste middel, spuit dus met AAZIMAG Vraagt Aazimag aan uw leveran cier of: Het merk van Uw jen industrie verdient Uw voorkeur Gedep. merk BASF Gedep. merk AMCHIM Gedep. merk C#A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 12