50-80 °/o Kostenbesparing met de VICON-STEKETEE Dun- en wiedmachine W. SCHIPPER EN ZN. N.V. CYCOCEL L' Verenigings drukwerk Boek- en nu óók OFFSETdrukkerij Drukkerij VAN DE Adverteren doet verkopen UGTERMOET CHEMIE NV r CHLOORARME MENGMESTSTOF 17+7+6) IN VLOEIBARE VORM WIERSUM CHEMIE N.V. GRONINGEN HEESTERS Roosendaal n.v. Wieden Dunnen Prijs WINTER- EN ZOMERTARWE Voor Uw zelfbedieningYweidepomp STRUIKROZEN P. M. LEENH0UTS (CCC) GROEIREGULATOR VOOR POSTBUS 699, ROTTERDAM, TEL. 010-235420 Folders Jaarverslagen Clubbladen Personeelsorganen etc. etc. model '968 Van binnen en van buiten geëmailleerd (pnafctootbaar).dua roMbrft Membraan dus,geen fjijtagt Pompt uiterst licht. m Eenvoudig en degelijk. SPOORSTRAAT 79 - TEL (01650)—6652* 10 grootbl. gesnoeide 3 kleuren, slechts 10, fr. hs rembours. G. DE VRIES Arnh.weg 203, Apeldoorn, tel. (05760) 156 56. TE KOOP: 1 Urgent-sproeimachine model VI, 12 m - 330 L Hardi sproeiinachines 12 m - 400 L TeL 01170-2162, Oostburg Het is nu de tijd om bieten te dunnen. Maak gebruik van de bekende 6-rijige VICON- Metendunner. Intensieve penbewerking brengt licht en lucht bij de jonge plant. Vanaf iedere beginstand naar iedere gewenste eindstand. Compleet met 6-dunelementen, loopwielen en maatlat 1635,— Van Heemskerckstraat 10 GCfES - ZIE RIK ZEE - SLUISKIL en THOLEN Telefoon 01100—6410 VOORKOMT LEGERING VAN HET GEWAS VERGROOT DE WEERSTAND TEGEN LEGERING DOOR VOETZIEKTE (OOGVLEKKENZIEKTE) VERHOOGT DE OPBRENGST HEEFT GEEN SCHADELIJKE INVLOED OP DE ONDERVRUCHT KAN VERMENGD GESPOTEN WORDEN MET GROEISTOFFEN VRAAG ONZE FOLDER MET UITVOERIGE TOELICHTING. Geregistreerd handelsmerk van American Cyanamid Comp., U.S.A. L 68-10 AAVITAL AAV1TAL Is een volkomen In water oplosbare mengmeststof welke vla bespuitingen over het gewas door het blad kan 'worden opgenomen. •AAVITAL kan op allerlei gewassen worden gebruikt en Is In vele gevallen desgewenst ook gemengd te verspuiten met bestrijdingsmiddelen. (niet met koper- of tinhoudende funglcider») •Dosering at naar gelang van de gewassen en de omstandig heden van 3—5 L per ha. Vraagt uw leverancier naar AAVITAL, aan nieuw produkt van TEL 05900-2044!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14