Onkruid in ZAAIUIEN? BESTRIJDING VAN ONKRUID EN GRASSEN OP SLOOTKANTEN aas PYRAM IN® P Y R AMIN LUXAN*IPC 507. PYRAMIN® Spuit dan GENALON CITOWETT Het beste ONKRUID in BIETEN: PATORAN basf De heer H. LStokmanlandbouwer in de Purmer, zegt hierover het volgende: "Mechanisch ophalen van de slootkanten kost erg veel tijd, terwijl bovendien kweek od het land terechtkomt. Ik spuit daarom mijn slootkanten twee keer met 'Gramoxone', de eerste keer begin juni en de tweede keer in augustus. Nu spuit ik nog met de rugspuit, maar het lijkt me dat je met een tank op de hefinrichting van de trekker, een pompje op de aftakas en een kort spuit- boompje nog veel sneller kunt werken. Het grote voordeel is, dat 'Gramoxone' alleen de bovengrondse delen afbrandt De kant blijft daardoor stevig en kalft niet af. 'Gramoxone* is ook vóór deze toepassing een veilig middel, alleen moet je schade door overwaaien tegen gaan met de 'Póli-jet', die een waaier van grove druppels geeft". 'gramoxone' I.C.I. (HOLLAND) N .V. .Wat zegt Orga-Jan d'f van?' Spuit bi de zaaluten met GenaVon tegen onkruid In het 2 bladstadium bi) een ±6 cm hoog gewas. Genalon wordt veel toegepast In wortelen Verpakking 100 gr. en 1 kg. NR Gebruikt u reeds Camparol voor de oa- kruldbestrijding In aardappelen, erwten, sjalot* prei, zaaduien i tegen onkruidbestruding in aardappelen VERKRIJGBAAR BIJ DB BESTRIJDINGSM1DDELENHANDEL OF OP ZWARE KLS EN HUMUS RIJKE GRONDEN Of SPECIAAL TEGEN DUIST; SPUITPOEDER Voor NA OPKOMST OP KLEINE ZAADONKRUIDEN SPUITEN, ZODRA DE EERSTE TWEE ECHTE BLAADJES GESTREKT ZUH GROEIZAAM WEER BEVORDERT DE ONKRUtDOODENM WERKING. A'13/3 ;.-U V.- N.V. ORGA'CHEMIA- BOXTEL TEL. (04106) 33 5)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 12