A A. VAN WEELE H. ENGLEBERT N.V. gebruikte landbouwtrekkers SCHMOTZER Kombino Parallellogram -3delig fan Driel .van Dorsten WESTSTRATE MOTOREN KRABBENDIJKE Sill® "Tractoren VAN LICHT TOT ZWAAR 4 WÈÊMWÊÊÊÊÊmmk. mê Verkrijgbaar in zakken voor 1 ha. en 7* ha. n.v.h.[[yommer0tee0s ZAADTEELT EN ZAADHANDEL MEER OOGST MINDER KOSTEN is gemaakt van geperst staal en voorzien van grote gelelclvlakken en een breed loopwiel. Aanaarders, zijschoffelt e.d. kunnen alle in het parallelle* gram worden bevestigd en daardoor op de meest economische wijze gebruik». Vraagt eveneens naar de originele losse Schmotzer wiedbalken, parallellogrammen-normaal en verdere toebehoren. 1 HOOFDDORP-ZWIJNDRECHT-KAMPEN-LOPPERSUM Tel. (02503) 7041 (5 lijnen) Een GESCHIKTE MOTOR voor vrijwel alle doeleinden. Een grote sortering Ruilmotoren, Ruilkrukassen en Onder delen. Alle revisiewerkzaamheden. Ook brandstofpompen, dynamo's en start motoren worden vakkundig behandeld. Dus naar OoKtweg 27 en 34 Tel. (01134) - 255 TE KOOP: Door inruil verkregen in goede staate zijnde 1 Ford Super Dexta 1 Ford Major met voorlader 1 M.Cormick D 430 1 M.Cormick D 436 1 M.Cormick D 440 2 Massey Fergusons 35 1 Massey Ferguson 28 2 Kongs-Kilde Triltand Cultivators, werkbr. 3.45 m, waarvan 1 met achteregge. Diverse trekkers worden onder garantie ver kocht. JONH DEERE DEALER WOLPHAARTSDIJK - TELEFOON 01198—278 •V W, - ïi -•V' eef komfo Doof de keuzemogeüjkhetd uit diverse typen Mc CORMICK tr. is het alsof juist één van deze tractoren speciaal voor uw bedrijf w< ^4;; gekonstrueerd. Voor alle typen gelden de; am#-- iifï het oog springende eigenschappen zoals ihiiiiimb in—lift"' voor de bestuurder - ngrlnjnntir - veie goedgekozen rijsnelbeden - o.a. traploos rege- jli -■ |en van de rijsnetheden bij vol motortoerental door en door beproefde !H dieselmotoren -een voudige bediening, doordat alle schakeihef* neh binnen handbereik van de bestuurder zijn geplaatst en dan de moderne vormgeving n»et te vergeten. De vakman, uw IH-dealer ver strekt u gaarne alio gewenste in^chtingen over j ';e série tractoren. *»!«««- AfB. tAJHHHMIW 508KWEG VOORSCHOTEN - TELEFOON (0171?) 2010 DEALERS Fa J van Dixhoorn, Terneuzen - tel. 01150-2213 Heesters-Roosendaal N.V, Spoorstraat 79, Roosendaal - tel. 01650-6652 Smederij M. Leenpoel, Kam perland - tel. 01107-336 Fa. G. L. Slabbekoorn, Kloetmge - tel. 01100-6606 SFa. P. Steutel, Landbouwmechanisatiebedrijf, Zierikzee - tel. 01110-3118 Garage Gebrs. Vervaet, Biervliet - tel. 01152-400. Verpakte M.S.G.-B.G. weidemengseïs houden uw vee In schitterende conditie. Zaal daarom winst voor uw bedrijf: vraag uwhandelaarM.S.G.-B.G.weldemenflsel8. LET OP DE ORANJE BANDl

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 8