We hebben hier nog een trekker met zo'n 12.000 draai-uren. De motor is nog hardstikke goed ZlM Ad pen... PLOEGEN Werken met Shell is voordeel oogsten SHELL E R T J E 'S Waar heeft die trekker op gedraaid? Altijd op Shell 1 Waar staat die trekker? Bij de firma Oomen, een groot en modern bedrijf in Raamsdonksveer. De eigen woorden van de heer J. A. Oomen: »Vet, smeerolie, brandstof voor ons hele machinepark betrekken we sinds Jaar en Voor smering en bescherming van uw kostbare ma chines en werktuigen biedt Shell u o.a. de volgende speciaal ontwikkelde smeermiddelen: SHELL SPIRAX Transmissie-oliën SHELL DENTAX Transmissie-oliën SHELL TELLUS Hydraulische oliën SHELL RETINAX Vetten «mvm dag alles van Shell. We weten dat de produkten goed zijn. En alles bij de hand", overal in Nederland tref je bedrij ven waar, van vader op zoon, wordt gewerkt met Shell. Overal treft u Shell-handelaren, die de kwaliteit van Shell-produkten onderstrepen met prima service. ECHT 'n klasse beter!! ■JÜJ-.'-J-.H JL Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V., Postbus69, Den Haag. Goudland Oók in de zwaarste (klei)grondt (vraagt uw leverancier) NEDERLANDS GROOTSTE SPECIAALFABRIEK VAN TREKKERPLOEGEN ECHT (L.) 04754 - 1844 3 lijnen) W vóór maandag*s in te zenden aan redactie te Goes voor leden 1 x per jaar gratis plaatsing 9 maximaal 6 regels en niet onder nummer. TE KOOP: Een aanhang kar voor achter auto, z.g. a.n. C. KRUYSSE—DE KOK, Dorpsstr. 64, Krab- bendijke, tel. 01134600. JONGEMAN, 18 jaar, zoekt plaatsing als volontair op geme chaniseerd landbouwbe drijf, omg. Z.- of Nrd- Bev., ged. meisept Bericht aan W. J. WISSE, J. de Moorstraat 17, Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 20