CYCOCEL (cco WELGER... H. ENGLEBERT N.V. EEN VAN OUDS BEKENDE BIETENROOIER VAN KLASSE deltakorrel granumix LIGTERMOET CHEMIE NV f 11350,- WINTER- EN ZOMERTARWE LAGE ONDERHOUDSKOSTEN LANGE LEVENSDUUR WELGER AP 12 K I SS CEBECO I terwelstraati GROEIREGULATOR VOOR HOGEDRUKPERS INLICHTINGEN I TEL. 01100-8110 WELGER AP-51 H0GEDRUK- 0PRAAPPERS DE MEEST VERKOCHTE PERSI VLOTTE SERVICE 14 mengmeststof NPK In korrelvorm Voor de bemestfna van uw suiker- en voederbieten neemt u, als vooruitstrevend landbouwer, natuurlijk de mengmeststof NPK in korrelvorm deltakorrel granumix. De vertrouwde meststof, dit reeds jarenlang bewijst dat toepassing hiervan de bedrijfsresultaten aanzienlijk verhoogt Ruime keuze uit diverse samenstellingen. Land- en tuinbouwkundige afdeling VLAARDINGEN POSTBUS 58 TELEFOON (0 10)-34 34 44 VOORKOMT LEGERING VAN HET GEWAS VERGROOT DE WEERSTAND TEGEN LEGERING DOOR VOETZIEKTE (OOGVLEKKENZIEKTE) VERHOOGT DE OPBRENGST HEEFT GEEN SCHADELIJKE INVLOED OP DE ONDERVRUCHT KAN VERMENGD GESPOTEN WORDEN MET GROEISTOFFEN VRAAG ONZE FOLDER MET UITVOERIGE TOELICHTING. Geregistreerd handelsmerk van American Cyanamid Comp., U.S.A. POSTBUS 699, ROTTERDAM. TEL.010-235420 L 68-10 voor grote zware pakken, groot perskanaal 36x48 cm, aantal persslagen 90 p/m geruisloze hoofdaandrijving (duplexketting) VRAAGT I BUI I I Op de afbeelding de eenrijige getrokken Rooier met precisiekopper en verzamelbak van ca. 1700 kg. Lost via de transporteur in slechts IVz minuut. Koppen, lichten en reinigen vrijwel volmaakt. In de Landleijke Bietenrooidemonstratie gehouden 11 oktober 1967 te Oostelijk Flevoland (Kleigrond 4045 afslibbaar) was het totaal verlies volgens de officiële metingen slechts 2,7 ton/HA het gunstigst bereikte resultaat met de „Catchpole". Prijs met „Oppel" Lichterwielen Wij zoeken nog enige actieve Wederverkopers. brede opraper en groot aantal slagen van de perswagen, ge monteerd op rollen, waardoor hoge capaciteit storingvrijedwarstoevoen thans voorzien van dubbele raffer pick-up verstelling vanaf de trek ker door repeteerinrichtïng Vraagt ook inlichtingen omtrent de hogedrukopraap- pers Weiger AP71 met een capaciteit tot 20 ton hooi per uur. Vestigingen te St. Annaland, Axel, Kerkwerve, Lewedorp, Middelburg, Nieuwendljk, Nieuwe Tonge, Oudenhoorn, Schoondijke, Steenbergen, Strijen, Wissenkerke en Zierikzee AFD.LANDBOUW - VOORSCHOTEN - TELEFOON 01717-2010

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14