11 uwwagen Twee werkgroepen van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting West Zuid-Beveland, n.l. die voor het akkerbouwbedrijf en die voor het gemengde bedrijf, hebben samen met en kele medewerkers van de R.L.V.D. te Goes de kosten van landbouwwagens nader bestu deerd. Door de heer JT. Andringa van de R.L.V.D. werd het geheel verwerkt en tot een vlugschrift samengevat. Vpbouwset: la. Zeil en rol Ito. Motor en dwarsafvoer 2. Idem op aftakas 650 2800 1300 - 1600 24 16 16—24 156 448 260-308 1) A achterwaarts. 3 driezijdig. EXTRA UITRUSTINGSSTUKKEN; OP- EN AANBOUWDELEN De richtprijzen in tabel 2 hebben betrekking op wagens in zgn. standaard- uitvoering. Wat hieronder moet worden verstaan is moeilijk nader aan te geven, omdat dit veelal per merk verschillend is. Bovendien zijn de konstruk- ties vaak kenmerkend voor bepaalde merken en typen. Verder komen ver schillen voor met betrekking tot banden, bandenmaten, remmen, laadvloer afmetingen, houtsoort en -dikte, hang- en sluitwerk en in het algemeen de kwaliteit van de gebruikte materialen. Om al deze redenen is het vrijwel niet mogelijk om prijzen van wagens te vergelijken. Bij vele wagens kunnen hulpstukken en aanbouwdelen worden geleverd. De keuze hiervan wordt vooral bepaald door de produkten die met de wagen moeten worden vervoerd, gelost en/of verwerkt. Door deze hulpstukken wor den de gebruiksmogelijkheden van de wagens dikwijls aanzienlijk vergroot. 60 worden verhoogd. Voor loswagens kunnen deze bedragen wel verdubbeld worden, zeker indien een opvoertransporteur nodig is. De wagenbanden zijn ook belangrijk. Met de bandenmaat stijgen echter ook de prijzen. Uit de vele leverbare bandenmaten geven we enkele cijfers. Tabel 3. Wielen met nieuwe binnen- en buitenbanden. Bandenmaat Draagvermogen/band* Richtprijs 10 x 15 - 6 1000 - 1250 kg 135,— 10 x 15 - 8 1250 - 1450 kg 150,— 13 x 16 - 6 1550 - 2000 kg 230,— 13 x 16 - 8 2000 - 2250 kg 270,— 13,5 x 17 - 6 2000 - 2300 kg 270,— 13.5 x 17 - 8 2300 - 2500 kg 290.— 16 x 20 - 6 2600 - 2800 kg 480,— 16 x 20 - 8 2800 - 3200 kg ƒ510.— Het draagvermogen wordt mede bepaald door de bandenspanning. Universele loswagen met dwarsafvoerband aan de voorzijde. Met de meerdere gebruiksmogelijkheden nemen ook de kosten toe. Ook de kipwagens worden steeds verder geperfektioneerd. Een wagen met automatisch heffend achterbord. Vooral voor het lossen van bieten is een grote doorlaatopening nodig. Daarom zijn ze vaak even belangrijk als de wagen zelf. Van enkele veel toegepaste uitrustingsstukken en/of toebehoren volgen nog enkele richtprijzen, waarin uiteraard ook grote verschillen voorkomen. Qpzetstukken voor aardappelen, bieten en graan 100 400 Komplete verlichting 1 O O 200 Doseerschuif in achterbord 50 100 Automatisch sluitend en/of heffend achterbord 100 200 Beschermde aftakas 140 200 Dwarsafvoer- en opvoertransporteur 1000 ƒ2000 Opvoertransporteur achterzijde 700 1300 Voor zover deze toebehoren en hulpstukken wel nodig zijn maar niet in de standaarduitvoering zijn inbegrepen, zullen zij uiteraard de aanschaffingsprijs van de wagen verhogen. Datzelfde geldt dan ook voor de jaarkosten. Voor hydraulische kipwagens zullen prijzen en jaarkosten spoedig met resp. 500 ett Voor landbouwwagens verdienen grote lagedrukbanden de voorkeur. Uit de hier vermelde prijzen blijkt dat het verschil tussen de maat 10 x 15 en 16 x 20 ongeveer 350 bedraagt. Voor een tweewielige wagen zou het prijsverschil (ongeacht eventueel andere voorzieningen) ƒ700 bedragen. Wagens met grote banden trekken lichter en veroorzaken minder strukluur- bederf. Voorts gaat het lossen in stortbakken, op transporteurs en hopen meestal vlotter en beter naarmate de wagen hoger is. Tegenover de meerprijs van grote wielen en banden staan dus ook grote voordelen. Samenvattend kan worden gezegd dat de moderne wagen een onmisbaar transportmiddel is op onze landbouwbedrijven. Er is volop keuze in merken, soorten en typen. De uitvoering is sterk bepalend voor de prijs, terwijl de levensduur vooral wordt bepaald door het onderhoud. Door de mogelijke lange levensduur blijven de jaarlijkse kosten op een redelijk niveau. De extra in vestering die gepaard gaat met de aanschaf van kip- en loswagens zal door sneller werken met minder mensen rendabel kunnen worden gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11