ANT.HUIBERTSn.v. KOEL EN DROOGTECHNIEK CERTROL8 EPTAPUR SPECIAAL De UIEVLIEG 1 effectief bestrijden? Basudine korrels! KUNSTMEST STROOIERS f ONKRUIDBESTRIJDING IN WINTERGRANEN met Dit kunt U nu met de NIEUWE Fa. M. L. van ACKER Zn A. D. HIEMENS Fa.G.L.SLABBEKOORN Zn J. W. KOOMAN BREEZAND (Holland) prima Zweeds fabrikaat oersolide constructie snijbreedte 5 en 6 voet met grove of middenbalk type TD, achter de wielen werkend type TH, achter de wielen werkend, voor 3-punts hefinrichting Met tussenstuk ook geschikt voor het maaien van sloten AROS... HET FABRIKAAT VOOR DE VOORUIT STREVENDE LANDBOUWER EN LOONMAAIER SPUITPOEDER zegt Orga Rijenbehandeling: 30 kg/ha Waterlandkerkje Hoek Kioetinge Ellemeet Tel. 01170-2163 Tel. 01154-298 Tel. 01100-6606 Tel. 01117-281 ,40 ja Klimaventilatoren Hooiventilatie Aardappelkoeling Bloembollendroging Uienbewaring Graandroging Rekord-Clipper strohakselaars Luchtverhitters ■Montage-wanden -ANTHA-kratten Gaasbakken Schakelmateriaal vraagt vrijblijvend inlichtingen: Wijd. Spaansweg 55 Tel. 02232-314 en 516 De juiste verdeling van dure kunstmest vereist grote zorg. Hoe doet U dit? Eén methode is de beste namelijk met de LELY kunstmeststrooier. Duidelijke instructies maken de afstelling gemakkelijk. U besteedt zorg aan Uw ge wassen met een machine, waaraan wer kelijk zorg is besteed: de LELY kunst meststrooier. Vestigingen te St. Annalantf, Axel, Kerkwerve, Lewedorp, Middelburg, NIeuwendTJIr, Nieuwe Tonge, Oudenhoorn, Schoondijke, Steenbergen, Strijen, WIssenkerke en ZierikzM VRAAGT PROSPECTUS EN INLICHTINGEN TERWELSTRAAT1 GOES TEL 011006908 Uitstekende bestrijding tegen vrijwel alle zaadonkruiden (inclusief jonge* grasachtige zaadonkruiden). Bestreden worden o.a. echte en valse kamille, muur, ereprijs, witte krodde, perzikkruid, varkensgras, zwaluw» tong, akkerviooltje, korenbloem; verder jong straatgras, jonge duist en -windhalm. Tijdstip van toepassing: Vanaf 4 a 5 blaadjes tot begin schieten van de wintergranen. 0,9 gr. per strekkende meter bij een rijafstand van 30 cm). Economisch geheel verantwoord. Verpakking: 10 kg In fraaie plastic emmer. N.B.: Door de speciale formulering van Basudine korrels- wordt de actieve stof langzaam vrijgegeven, zodat de bestrijding over een langere termijn plaats heeft. Tevens verkrijgbaar: BASUDINE emulgeerbare oplossing of spuitpoeder. a Het merk van Uw eigen industrie verdient Uw voorkeur Godep. merk AMCH5N Gedep. merk BASF

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 23