BOEKE Adverteren doet verkopen DE OLVEH VAN 1879 U.A." standaard ASF korrels mengmeststoffen met elk TOPpunten Wie niet adverteert wordt vergeten Scoor (net als een kegelspeler) met één of meer van alle 12 10+ 18 15+5+ 10 3% MgO 16 10 20 15+11+ 84% MgO 15 15 23 17+ 11 22 17+ 17+ 17 21 14+ 14 23 10+ 11 laag in prijs hoogwaardig plantenvoedsel uitgekiende samenstellingen beproefde korrelgrootte uitstekend strooibaar constante topkwaliteit garantie door fabrieksverpakking economisch in het gebruik alle 9 standaard ASF Korrels alle 9 standaard ASF Korrels ALBATROS S U P E R F O S F A A T F A B R I E K E N N.V. MALIEBAAN 81 UTRECHT - 19 Gewone Algemene Vergadering van Deelnemers van „Het Onderling Levensverzekering Genootschap op donderdag 11 april 1968 des voormiddags 12 uur ten kantore van het genootschap Kortenaerkade 1 te 's-Gravenhage. Agenda 1. Verslag van de directie. 2. Verslag van de raad van commissarissen. 3. Vaststelling balans en verlies- en winstrekening. 4. Voorstel winstbestemming. 5. Commissarisbenoeming. 6. Rondvraag. Iedere deelnemer is bevoegd in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergade ring bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij uiterlijk 5 april a*s. om 12 uur des voormiddags zijn polissen tegen ontvangstbewijs bij één der kantoren van het ge nootschap in Nederland in bewaring heeft gegeven. Indien een polis in pand is gegeven of tot zekerheid overgedragen, treedt het bewijsstuk daarvan in de plaats van de polis. Deelnemers kunnen van de door de raad van com missarissen voorlopig vastgestelde balans en ver lies- en winstrekening ten Hoofdkantore van het genootschap kennis nemen. Onze bijkantoren in Nederland zijn gevestigd te: Amsterdam. Rokin 75 Arnhem, Jansbuitensingel 20 Den Haag, Nassauplein 39a Eindhoven, Stratumsedijk 57 Groningen, Emmaplein 6 Rotterdam, Karei Doormanstraat 286 Utrecht, Maliebaan 98. sensationele schudbeweging van de voorraadbak brugvorming niet meer mogelijk door de roerder worden korrels niet verpulverd geen ontmenging van mengmeststoffen lage bouw, bovenrand bak slechts 90 cm, dus gemakkelijk te vullen zeer solide buis-frame met tandwielen in vetbak hoeveelheid traploos vanaf de tractor regelbaar kontrole van strooihoeveelheid met behulp van schaalverdeling '/a breedte) links of rechts strooien één schijf mogelijk en hoeveelheid per schijf afleesbaar. voor alle kunstmeststoffen korrels, kali, super- ^fosfaat, Thomas siakkenmeel e.a. telefoon 023-5 8111 o O O ■o 3 O Méér plantenvoedsel in minder zakken dat is, in het kort gezegd, het doel waar de ingenieurs van Albatros naar streven. Zij weten dat er slechts weinig kampioengewichtsheffers zijn. Kegel liever met Albatros het teveel aan ge wicht eruit. Mik op één of meer van Zó hoog geconcentreerd, dat u met 500 kg ASF Korrels eenzelfde hoe veelheid plantenvoedsel per bunder kunt toedienen als met 1000 kg laag- gradige meststoffen. Zó rijk aan plantenvoedsel, dat u met ASF Korrels ca. 50 minder hoeft te sjouwen, 50 minder hoeft te rijden en 50 minder hoeft te strooien dan met laaggradige meststoffen. Bedenk bovendien wat een voordeel het is de gehele bemesting met zo wei nig moeite in één arbeidsgang aan kant te kunnen hebben. Maak uw keuze uit één of meer van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 19