SCALDIS KUNSTMESTSTROOIER H. J. HOEGEN DIJKHOF BECKER PRECISIE ZAAIMACHINE 100 precisie, 12 zaaimagelijkheden zonder schijf verwisseling, leverbaar van 4-18 rijïg. ALUS CHALMERS HOGEDRUKPERS zeer grote capaciteit, gegroefde balen, laag eigen gewicht. HD'VELDSPUIT met balancerende spuitboom, 12 of 15 meter spuitbreedte, onverslijtbare sinterkeramïsche spuitplaatjes, 400 of 450 liter tank. STOLL AARDAPPELPOOTMACHINE regelmatige pootafstand in de rij, uitstekende corrector, geringe kiembeschadigïngen ook bij lange kiemen vraagt inlichtingen bij: Handelmaatschappij N.V. 17 Noordweegseweg 3c HEER ARENDSKERKE Telefoon 01106-592 winstgevende werktuigen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 17