S S universal- t?:kant- EIKEIREKKER EEN MASSEY-FERGUSON TREKKER KROMAG „RED STAR BOEKE dijkkant- MAAIER pasklaar achter iedere trekker met 3 ounts lift Eenvoudige montage Stabiele ligging Terugkiapveiligheid - Regelbare bodemdruk van do binnenschoen. Maait in iedere stand. 99 volautomatische aardappelrooimachine De beste oplossing Van Dijl Dordrecht 01850-35566 SANDOZ Extar-Sandoz verkrijgbaar bij Spaamdamseweg 180 Haarlem telefoon 023-58111 14 H«t maaigarnituur mat da maaata mogalQkhadaiw Vingarbalk: middel of grof. HYDRAULISCH GEHEVEN VINGERBALK Door middel van aan hydraulischa hafcillndar. Honderden S S UNIVERSAL Maal- garnituren In Nederland bewijzen elk seizoen opnieuw hun buitengewone geschikt heid voor het maaien van slootkanten, dij ken, taluds, ja zelfs van hagen. Bovendien is dit garnituur ook nog geschikt voor normaal gebruik, zodat het S S UNIVERSAL £!aaigarnituur dé oplossing fs voor alle voorkomende maalproblemen. Inschuifbaar (voor normaal maai-werk) VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE IMPORTEUR WANROY N B. - TEL. 08859-1177 VIAUD- HOWARD SAXONIA S S - WE H RH AH N-WEI MAR OFF. MF KEY-DEALER voor Zuid- en Noord-Beveland en Walcheren A. TRAMPER 's-Gravenpolder - Telefoon 01103451 OFF. MF KEY-DEALER voor Oost en West-Vlaanderen M. J. VERLINDE Zaamslag - Telefoon 01153227 DEALER: P. C. DHONE-T S Nieuwvliet - Telefoon 01171—294 A Fa.B.deJager Jebo-Depot Telefoon 01102 1 279/1 608 Kapelle-Biezelinge Est, 5 februari 1968. Aan uw verzoek om mijn gedachten en ervaringen met de Kromag bunkerrooier op schrift te stellen, wil ik graag voldoen. Omdat er tot 1964 nog weinig ervaring in Nederland met deze rooier was, wilde ik erg voorzichtig zijn met kopen. Ik heb het toch gedaan, omdat de McCormick tractoren waar ik mee werkte en de hele verzorging die er achter stond, me voldoende ver trouwen gaf. Mijn boerderij ligt op zware, moeilijk te bewerken rivierklei (+60% afslibbaar) en is 70 ha groot. Na 4 seizoenen met de Kromag te hebben gewerkt, kan Ik u mededelen dat deze rooier aan de door mij gestelde eisen goed heeft voldaan en dat ik met erg weinig onkosten gedraaid heb. De nazorg van d© dealer en van Boeke Huidekoper waren goed. G. C. Mol "Nieuwe Mastmolen" Est (post Metered tel; 03456-239 Hoogachtend

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14