van Driel jan Dorsten 1 CHILI SALPETER LuY «hbhmbsss KONGSKILDE WIEDER AADINOL SUPRA of AADINOL VLOEIBAAR of AADINOL - AM ideaal voor BIETEN Schoonland onkruideggen DN0C voor ONKRUIDBESTRIJDING in ZOMER-en WINTERGRANEN! WIERSUM CHEMIE N.V. VAM VRUCHTDRAGEND ONDERLING BOERENVERZEKERINGSFONDS ONOMSTREDEN OBJEKTIEF 24 MEER OOGST MINDER KOSTEN Met de langste levensduur. Worden recht in de rijrichting getrokken Venal het uitzaaien tot aan de oogst kunnen deze ▼oor velerlei doeleinden worden gebruikt. Vraagt onze speclafe prospectus* HOOFDOORP-ZWIJNORECHT-KAMPEN-LOPPERSUM Tel (02503) 7041 (5 ttfnen)| Fa. M. L. VAN ACKER Zn. WATERLANDKERKJE Tel. 01170—2163 J. W. KOOMAN ELLEMEET Tel. 01117—281 de Lely Wieder een grondbegrip Vernietigt alle zaadonkruiden Transportbreedte - 2.60 meter Werkbreedte - 4.50 meter A. D. RIEMENS HOEK Tel. 01154—298 Fa. G. L. SLABBEKOORN Zn. KLOETINGE Tel. 01100—6606 Dan. natuurlek NIEUW (DNOC ammoniumzout 80 Superieure DNC-produkten van AA-kwaliteit t V;;/ v .'v s;r.*c - x v"; GRONINGEN TEL. 0 5900-2 04 41 r -v Leverbaar met een werkbreedte van 2.20 m tot S.30 m. Het "laatste woord* voor het klaarleggen van een zaai* of pootbed, vaak !n één bewerking, vlak en gelijkmatig. In deze combinatie triitand-verkruimelaar zijn veie andere werktuigen In één werktuig verenigd; daardoor meerdere gebruiksmogelijkheden voor tal van andere bewerkingen, en daardoor goedkoper In prijs! Voor bieten en granen- een nauwkeurig in te stellen oppervlakte-bewerking: een kruimelige toplaag van slechts enkele centimeters op een goed aangesloten onderlaag. Voor aardappelen een diepere bewerking, vlak en gelijkmatig, met een goede verkruimeling en vrij van ruggen. Zaad- en plantgoed komen hierdoor onder optimale omstandigheden op regelmatige diepte in de grond, en wel dèèr waar zij direct met de vochtige grond In aanraking komen; daardoor de beste kiemvoorwaarden en een gelijkmatige opkomst en groei. De combinatie triitand-verkruimelaar heeft een ENORME capaciteit. Werkenef- heid 7-9 km/uur. Extra uitrusting: dubbele tanden-werkafstand slechts 5 cm en een sieepptenk voor perfectie egalisatie. EEN DEMONSTRATIE ZAL OOK U OVERTUIGEN! Breda - Konijnenberg 80 - Tel. 01600-43450 en 34494 verzekerd zijn Is sedert 1922 het kenmerk van elke OBF-polia Zo'n polis is individueel: afgestemd op uw eigen gezins- en bedrijfsomstandigheden. OBF kapitaal-, risico- en pensioen verzekeringen bieden u de grootst mogelijke zekerheid voor nu en strak». Sophialaan 2 Leeuwarden Tel. 05100-27044 33.500 leden OBJEKTIEVE VOORLICHTING LAGE PREMIES GEMAKKELIJKE BETALING HOGE WINSTUITKERING 500 miljoen gulden verzekerd kapitaal t

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 24