ALICEP® LUXAN standaard AS F korrels mengmeststoffen met elk TOPpunten Scoor (net als een kegelspeler) 12 10+ 18 15+ 5+ 10+ 3%MgO 16 10 20 15+11+ 8 4% MgO 15 15 23 17+ 11 22 17+17+ 17 21 14+ 14 23 10+ 11 laag in prijs hoogwaardig plantenvoedsel uitgekiende samenstellingen beproefde korrelgrootte uitstekend strooibaar constante topkwaliteit arbeidsbesparend economisch in het gebruik garantie door fabrieksverpakking EPTAPUIT SPECIAAL CERTROL®® EPTAPUR® SPECIAAL PYRAMIN® PYRAMir LUXAN IPQ 50°/o met éèn of meer van alle ALBATROS SUPER EKEN N.V. MALIEBAAN 81 UTRECHT alle 9 standaard ASF Korrels Het CCC-merk van de BASF. Verbetert de strostevigheid bij tar we en beperkt het legeringsgevaar; het vergemakkelijkt daardoor het oogsten en werktarbeidsbesparend. VOOR ONKRUIDBESTRIJDING IN ZAAIUIEN OP DE ZWARE GRONDEN, TWEEDEJAARS PLANTUIEN EN GEPLANTE SJALOTTEN Lux art - troeven in de landbouw! o JZ O ALBATROS O 2 o .■-"O i:' ,i,.v ■Zakken rijn een noodzakelijk kwaad*, zei eens Iemand die meende dat kunst» mest alleen maar verpakt wordt, omdat Je niet weet hoe Je anders 50 kg kunst* mest moet vervoeren. Maar voor gaat dat niet op. Daar apeelt verpakking ean veel belangrijker rol. j ASF Korrels, goed gezakt, betekant te* scharming tegen onnodig gewold va* grijpers, brekers, lopende kende* af ander gerei. i ASF Korrels, goed gezakt, betekent b* scherming tegen wtsr en wIbA ASF Korrels, goed gezakt, geelt de garantie dat IN de zak zit wat er BUITOl op staat Kortom allo 9 standaard ASF Korrels, goed gezakt betekent zekerheids van aamenstelljng van kwaliteit van kwantiteit van mengmeststoffen met all* 9 TOP-punten LIHOCIN ©gedeponeerd handelsmerk van de BASF N.V. Color Chemie, Postbus 19, Arnhem, Telefoon 08300-50691 Het merk van Uw eigen industrie verdient Uw voorkeur Tegen duist en windhalm in wintergranen. SPUITPOEDER Tegen tweezaadlobbige zaadonkruiden en jonge graft- achtige zaadonkruiden in wintergranen. Onkruidbestrijding in bieten. SPUITPOEDER Onkruidbestrijding in bieten op zware en/of humusrijfc* gronden en waar veel grasachtige zaadonkruiden voorkonten L688 Gedep. merk BASF Gedep. merk AMCHFM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 23