PREFIX EPTAM W ONKRUID, KWEEK I lEERLIHE-ZIEKEHVE828R65TEItS LIGTERMOET CHEMIE NV deltakorrel granumix HERYORMDE STICHTING CRABBEHOFF alte éénjarige zaadonkrulden wortelonkrulden, óók distel, hoefblad, paardebloem, weegbree, paardestaart en zevenblad kweekgras op lichtere gronden dus gemakkelijk 6trooibaar Shell Chemie VERDWIJNT WAAR VERSCHIJNT IN AARDAPPELEN POSTBUS 699, ROTTERDAM. TEL. 010-235420 KUNSTMEST^s-^ STROOIERS f1®* Zn A.D.RIEMENS Fa.G.L.SLflBBEKODRNsZn J.W.KOOMAN 17 Groen van Prinstererweg 38 DORDRECHT vraagt voor het Verpleegtehuis „Crabbehoff" met 174 bedden Meisjes, die een minimum leeftijd hebben van 17 Jaar, kunnen nu een zin vol beroep kiezen door zich aan te melden voor de binnenkort aanvangen de curus tot opleiding voor zlekenverzorgster. Hiervoor komen ook In aanmerking meisjes, die In het bezit zijn van het VVB-diploma. Geboden wordt: een 2-jarige opleiding een netto beloning van f232-- p.m. vrije kost, inwoning en bewassing vergoeding van dienstkleding vergoeding van reiskosten goede sociale voorzieningen prettige woon- en werksfeer. In ons nieuwe zusterhuis staat een modern ingerichte kamer klaar om bewoond te worden. Ons complex is gelegen in een nieuwe wijk tegen over een uniek winkelcentrum. DORDRECHT 01850-42222 toestel 113 Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen worden gaarne ingewacht door onze Directrice. Korrelvorm: cu iw P Vraag Inlichtingen bij: A. RIJNBERG. HAVENPLEIN 19, ST. ANNALAND, tel. 01665-330 GEBR. DE JONGH, GOES, tel. 01100-6340 - FA. C0LPAART, WOENSDRECHT, tel. 01646-356 en tel. 01135-273 - FA. D. DE REGT, KAMPERLAND, tel. 01107-389 - FA. J. DORST. 00STERLAND, tel. 01114-279 Shell Nederland Chemie N.V. afd. Landbouwchemlcatiën v. Alkemadelaan 700, Postbus 187 VOravenhage. Tel.: 070-183400 EPTAM 5% GRANULAIR KWEEKBESTRIJDINGSMIDDEL TOEPASSING TOT KORT VOOR HET POTEN BEDRIJFSZEKER RESULTAAT BESTRIJDT TEVENS ZAADONKRUIDEN GEMAKKELIJK TOE TE PASSEN DOSERING 125-150 KG/HA Geregistreerd handelsmerk van StaufferChem.Comp., New York. L 68-7 De dubbele werkbreedte van de LELY kunstmeststrooier betekent, dat U in de helft van de tijd klaar bent, half zo lang de trekker gebruikt, half zoveel manuren nodig hebt en 50 minder sporen maakt. Welke werkbreedte heeft Uw machine? Leg de cijfers naast elkaar en maak het sommetje eens. Het antwoord is: De LELY strooier. - Hoek j Kloetinge Ellemeet Tel. 01154-298, Tel. 01100-6606 Tel. 01117-281 mengmeststof NPK in korrelvorm Voor de bemesting van uw aardappelen neemt u, als vooruitstrevend landbouwer, natuurlijk de mengmeststof NPK in korrelvorm deltakorrel granumix. De vertrouwde meststof, die reeds jarenlang bewijst dat toepassing hiervao de bedrijfsresultaten aanzienlijk verhoogt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 17