ELKE TREKKER EEN MASSEY-fERGUSON AANGIFTE LEERLINGEN CURSUS 1968-1969 VAKSCHOOL VOOR MEISJES VEILING N0RDSTEN GEBRSCHIEMAN Fa. Iz. CAPPON Cappon stalen patenteggen HET HUIS 1. DE WOONHUIZEN 2. Het perceel BOUWLAND LIFT-O-MATIC Fa H. C. DE LEEUW - Goes FORD TRACTOREN C. VERMEULEN C. TOPPER - GRONINGEN BERGWEG 6 GOES - Telefoon 01106—6353 Aan bovengenoemde school zijn de volgende oplei dingen verbonden: LAGER HUISHOUD EN NIJVERHEIDSONDERWIJS L Brugjaar Toelatingseis: 6 klassen lagere school. 2. Assistente H Assistente N 1 jaar Leerling verkoopster Toelatingseis: getuigschrift primaire opleiding. MIDDELBAAR HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS L 3-jarige vooropleiding Toelatingseis: getuigschrift primaire opleiding of assistente 2. Vormingsklas - 1 jaar Toelatingseis: a. overgangsbewijs naar 4e leer jaar middelbare school; b. M.U.LO. diploma 3. Kostuumnaaister - 2 jaar Toelatingseis: getuigschrift assistente N, H, of A. OPLEIDING VOOR LERARES BIJ HET HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSONDERWIJS 1. Opleiding voor lerares Na (naalvakken: 4 jaar) 2. Opleiding voor lerares N XIX (huishoudelijke vakken: 4 jaar) Toelatingseis: getuigschrift vormingsklas of 3- jarige vooropleiding. Meisjes met een diploma H.B.S., M.M.S. of gym nasium kunnen de lerares-opleiding met 1 jaar bekorten. Inschrijving maandag t/m donderdag van 2.004.00 uur en 's avonds van 7.008.00 uur; ook telefonisch. Maandag 19 en dinsdag 20 februari en tijdens de paasvakantie van 11 april t/m 22 april a.s. geen aan gifte. Notaris VAN DISSEL te Goes zal op woensdag 28 februari 1968 te 14.00 uur in hotel „De Zwaan" te Kapelle PUBLIEK VERKOPEN: a. ten verzoeke van de erven Mevrouw I. M. van HootegemBlondeel: met schuur en boomgaard aan de Noordstraat 59 te Biezelinge, groot 48.92 aren. De boomgaard en schuur komen direct op ge bruik bij de betaling der kooppenningen, terwijl het woonhuis op gebruik komt zodra de voor de huidige bewoner in aanbouw zijnde woning in de Flevopolder is afgebouwd, behoudens toestem ming van B. en W. b. ten verzoeke van Mevrouw M. L. Ossewaarde van de Velde te Kloetinge: met schuur, erf en bouwland aan de Monniken- dijk 8 en 9 te Kloetinge, groot 36.80 aren, in mas sa te veilen. onder Kattendijke aan de Zandweg, groot 00.26.50 ha. Vrij te aanvaarden bij de betaling der kooppen ningen, doch wat de woningen betreft behoudens toestemming van B. en W. Bezichtiging van de panden op zaterdag 24 februari 1968 van 14.00 tot 16.00 uur en daarna in bijzondere gevallen in overleg met de bewoners. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. Volautomatische 3-punts-hef-zaaima- chine van 26 meter werkbreedte. Te normaliseren op 11 en 12'/* cm. Met NORDSTEN altijd een slag voor! AXEL - Gentsevaartstraat 8 Telefoon 01155-628-645-793 Landbouwmechanisatiebedrijf. WIJBO UIENZAAD IS UITVERKOCHT Hebben als vervanger gekozen selectie Originele „ONDERDELÏNDEN". Nu nog voorradig. OOSTSINGEL 80 - GOES Telefoon 01100—5104 (b.g.g. 7860) OFF. MF KEY-DEALER voor Zuid- en Noord-Beveland en Walcheren A. TRAMPER 's-GravenpoIder - Telefoon 01103451 OFF. MF KEY-DEALER voor Oost en West-Vlaanderen M. J. VERLINDE Zaamslag - Telefoon 01153227 DEALER P. C. DHONDT Nieuwvliet Telefoon 01171—294 TE KOOP: met garantie in alle typen 5000 - 4000 - 3000 - 2000 Supers, Powers, Super Dexta en Dexta. OOSTBURG - Tel. 01170—2414 AXEL - Tel. 01155—845 LABOUR- OF HALF-LABOUR PROFIEL op uw trekkerbanden Dan naar HET SPECIAAL COVERBEDRIJF WINSCHOTERDIEP 30 Telefoon 05900 (050) - 23674 - 30300 met banden voor elk doel en elk bedrijf ook voor rijencultuur of dubbele montering Prijzen? b.v. 10 x 28 half-lab. prof. 184, lab. prof. 206,50 11 x 32 half-lab. prof. ƒ245,50 lab. prof. 273,75 12 x 38 half-lab. prof. ƒ360,50 lab. prof. 402, Beproefd door het LL.R. te Wageningen. Bulletin no. 79 met beoordeling en conclusie en prijscourant gratis. Kromtandeggen - Verstelbare eggen - Tril- tandcultivators - Trekkercultivators - Aard- appelverplegingswerktuigen - Kettingeggen. MACHINEFABRIEK - HEINKENSZAND (Holland) Telefoon (01106) 201

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 23