van Driel k .van Dorsten^ FGKGEBIED ZUNDERT WERKTUIGEN COMBINATIE W. SCHIPPER ZN N.V. ftwuna FAVORIET-VAN DRIEL TROMMELSCHUDDER AALTJESVRIJ ZAAD sproeicombinatie BOLA is bolrond en vroegrijp BOLA is duurzamer BOLA heeft een forsere groei BOLA geeft zeer hoge opbrengsten BOLA is huidvast en geschikt voor machinale bewerking BOLA een solide selektie S. G. TRILB1T0N garageloodsen werkplaatsen wagen'oodsen kippenhokken berging schuttingen Vereniging „Ziekenhuisverpleging in Zeeuws-Vlaanderen BELANGRIJK BERICHT Ziektekostenverzekering NT, UIT VOORRAAD LEVERBAAR? KVERNELAND PLOEGEN KAMPIOEN IN NEDERLAND 16 Voor paardetractle, werkbreedto 2.00 meter. Twee typen voor trekkertractie, respectievelijk ruim 2.30 meter werkbreedto en transport in de lengterichting en 2.20 meter zonder transport in de lengterichting. Schudtrommel met 4 rijen verende tanden. Anti-wikkelsysteem - Ook te gebruiken als meststrooier. HOOFDDORP-ZWIJNDRECHT-KAMPEN-LOPPERSUM [Tel. (02503) 7041 (f tijnen)| Wij houden onze 4e STIERENVERKOOPDAG op dinsdag 5 maart a.s. n.m. 1.30 uur. Terrein nabij de kerk te KLEIN-ZUNDERT. Verkoop-catalogus gratis verkrijgbaar bij de secre taris C. HERRIJGERS, KI. Zundtrtseweg 38, Zun- dert, Telefoon 016962359. Wij hebben voor U te koop Een complete bestaande uit: F ar mall D 430 met opgebouwde ori ginele Urgent 20 meter met groot ste pomp. 2 x 400 liter tank, geheel compleet 4.500, GOES - Telefoon 01100—£410 Alleen echt In kwekersverpakking Levert U Te leveren in alle lengtes, breedtes, en hoogtes, ook dubbelwandig. Diverse soorten AFRASTERING en alle TEGELWERK. ZANDSTRAAT SAS VAN GENT Telefoon 01157—219 IV VLOOSWIJKSTRAAT 14 - TERNEUZEN Evenals Schouwen-Duiveland gaan wij per 1 april 1968 samenwerken met „Het Zilveren Kruis" te Leiden. Deze stichting, waarbij nu reeds 16 verenigingen zijn aangesloten, telt meer dan HONDERD DUIZEND leden. Door deze schaalvergroting zijn wij in staat onze contributies m.i.v. bovengenoemde datum te ver lagen tot de volgende bedragen 3e klasverzekering per maand 13,2e klasverzekering per maand 19, kinderen 6,50 kinderen 6,50 aanvullend 2e klas per maand 7,40 Vergoed worden o.a.ziekenhuis- en specialistenkosten, sanatorium, ziekenvervoer, poliklinische specialistenhulp (dus zonder opname), kunstmiddelen, massage enz. Tevens ontstaat de gelegenheid voor onze leden zich tegen huisarts- en apotheekkosten te verzekeren tegen een premie van 7,10 per maand. Kinderen 3,60. Nadere inlichtingen op kantoor (tel. 01150—2334). Onze leden zullen middels een circulaire nog nader worden ingelicht. ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN Na proefnemingen in 1965, besloot de Dir. N.O.P. tot de aankoop van een aantal 6- scharige ploegen voor de Flevopolder in 1966 en mede door de opgedane ervaringen werd nu In 1967 wederom een belangrijk aantal 6-scharige ploegen besteld. Elke 2 schaar ploeg kan uitgebreid worden tot 3/4/5 of 6 schaar. Met elke meerscharige ploeg kan smaller geploegd worden door 1 of meerdere licha men omhoog te klappen. Hiervoor behoeft slechts 1 bout verwijderd te worden. Grondlegging ideaal. hydrein rister voor zwaardere gronden agrator lichtere Staal kwaliteit onovertrefbaar, daardoor minimum slijtage. Hoofdkantoor: Haarle/n.Spaardamseweg 180,tel. 023-581 11 Bijkantoren: Groningen, van der Hoopstraat 4, tel. 050-25149 Zwolle, Harm Smeengekade 17, tel. 05200-15923 Geldrop, Eindhovenseweg 32 tel. 04903- 3968 Goes, Buys Ballotstraat 35, tél. 01100 - 69 55

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16