standaard AS F korrels meng meststoffen met elk TOPpunten koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolo- kal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk do lokal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesia kalk dolokal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magne sia kalk ^dolokal mag- üiSkal koolzure magnesiakalk dolo kal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk do lokal ^)olzure ma-jnesia^^ dolokal koolzure magnesiakalk do!okSj0^ku^^^^keVkalk dolokal koolzure magnesia kalk (flokalHcB^^Samesiakalk dolokal koolzure magne- siakalHoloW **)ÊÈÊÊb magnesiakalk dolokal koolzure mag nesiakalk dolokal koolzure magnesiakajjadoldm^koolzure magnesiakalk kool- kal koon!^^^i^2K irolok^ko^ure magnesiakalk do lokal koolzure magnesiakalk dolokal looizure magnesiakalk dolokal koolzure magncsi^^c djtajjHtaJPure magnesia kalk dol<^l kfl^ur J^n^^^^VTdolBM|oolzure magne siakalk d««WMreM^^Saplk dpoksWkoolztire mag nesiakalk ^Pal^KolzuWï^gnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolokal kool zure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk dolo kal koolzure magnesiakalk dolokal koolzure magnesiakalk Voor al Uw trekker- en landbouwbanden GOODRICH RIJSTVELD BANDEN ZEBO ZEEUWSE BANDEN ONDERNEMING Nu voordelig een gebruikte bietenrooier kopen H. J. Hoegen Dijkhof SCOOI* (net als een kegelspeler) met één of meer van alle 12 10+ 18 15+5 10 3% MgO 16 10 20 15+11+ 84% MgO 15 15 23 17+ 11 22 17+ 17+ 17 21 14+ 14 23 10+ 11 laag in prijs hoogwaardig plantenvoedsel beproefde korrelgrootte uitstekend strooibaar constante topkwaliteit garantie door fabrieksverpakking arbeidsbesparend economisch in het gebruik alle 9 standaard ASF Korrels ALBATROS S U P E TFA BRIE KEN N.V. MALIEBAA, AN 8 1 UTRECHT Nieuw, gebruikt, verzoold of gecoverd. I Thans is het tijd voor het aanschaffen van: J De band met de extra hoge nokken met de j 1 beste trekkracht. Vraag Uw collega's hoe deze band him bevalt. Hun antwoord zal zonder uitzondering zijn: FANTASTISCH Middelburg (hoofdkantoor)Kromme Weele 17 A, tel. 01180-3993-2417 (werkplaats), Seisstraat 19 teL 01180-3510 na 18 uur 2835 - 2328 - 4560 - 5731 X Terneuzen, Mr. Haarmannweg 2 tel. 01150-3828 B.G.G. 4075 Bergen op Zoom, Beursplein 26 teL 01640-5879 B.G.G. 5435 Breda, Tramsingel 4 teL 01600-37247 B.G.G. 46214 MIMOOmomiOWHIHnOBIHIMItfUBOBOOOMOOOOOOOOf door het enorme nieuwe STOLL bietenrooiers dat wij vorig seizoen verkochten, hebben wij klaar staan meerdere STOLL bunkerrooiers type C 25 en C 35. 4 KLEINE bietenrooiers type KRX 15 en 35. 2 VICON bietenrooiers met bunker en bladafvoer. 1 2-rijige STOLL bietenrooier met 1-mansbediening. 2 SMOTZER bietenrooiers type BK 400 en BK 2. 1 VOLVO bietenrooier met Groenewegen kopapparaat en Hilleshog lader. Inlichtingen bij: HANDELMU N.V. Industrieterrein 's HEER ARENDSKERKE TeL 01106—592 5 o ALBATROS O o O 2 Bij het samenstellen van alle 9 stan daard ASF Korrels is heel wat kennis te pas gekomen. Kennis van tand- en tuinbouw, kennis ook van bodem en be mesting. En bovendien luisteren. Luis teren naar wensen van boer en tuinder; luisteren naar adviezen van bemestings deskundigen. Daardoor Is Albatros nu In staat met: aan vrijwel alle eisen, die gewassen ett bodem aan de bemesting stellen, te vol doen. Daardoor heeft Albatros ook voor elk gebied in Nederland een streekad- vies kunnen samenstellen. Of u nu woont in Veur of Teuge of waar dan ook, uw kunstmestleverancier heeft een streekadvies voor u klaar liggen.* Een streekadvies dat ook voor uw b* drijf aangeeft: een uitgebalanceerde bemesting met uitgekiende samenstellingen. Natuurlijk kunt u uw streekadvies ook bij ons aanvragen. Eén briefkaartje en per omgaande post zenden wij het u toe.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 14