Verbeteringen Stokland zaaimachine Nieuwe trekkerzitting 11 MECHAN1SATIENIEUWS MIET alleen in het buitenland, ook op de tentoon stelling „Het Landbouwwerktuig" bleek dat van de zijde van de fabrikanten meer aandacht wordt be steed aan kunstmeststrooiers met een grote bak- inhoud. Hoewel de kleine strooiers, zoals centrifugaal en pendel al sinds jaren een begrip zijn, is er ook een groep gebruikers die, bijvoorbeeld gewend aan een 5 meter schotelstrooier, de voorkeur geeft aan een grotere bakinhoud. Wij zien hierin een normale ont wikkeling naar grotere eenheden. Nog niet zo veel jaren geleden werd het veevoer in zakken of dozen afgeleverd, olie werd geleverd in een vaatje en zo zijn er meer voorbeelden. Veevoer wordt in silo's op geslagen, olie gaat in tanks en het bulk transport is één van de belangrijkste takken van het wegtrans port. Er is dan ook bij de kunstmestfabrieken de vraag gerezen, hoe in de toekomst de aflevering en trans port van de meststof zal plaatsvinden. De huidige bewaring en opslag in plastic zakken heeft grote voordelen. Schone reukloze zakken, geen vocht aan trekking, men kan de zakken dagenlang op de kop- akker laten staan, als 's morgens bij nachtvorst juist even gestrooid kan worden. Er zijn ook nadelen. De verpakking kost geld aan materiaal en vulkosten. Zak voor zak moet worden losgesneden en de lege rondzwervende zakken raken in de sloten en verstoppen duikers en riolen. Los geleverde kuristmest kan voordelen bieden, zeker als vervoer en opslag gerealiseerd kunnen worden. Een kostenbesparing op de kunstmestpost maakt het mo gelijk een investering te doen in materiaal. Strooiers met grote bakinhoud kunnen machinaal geladen worden met behulp van de frontlader, of wanneer, men reeds zo ver is, uit een silo. Een me thode die in Duitsland en Frankrijk toegepast wordt is: laden met de graanelevator die gevuld wordt van uit een enorme landbouwwagen met 7 ton laadver mogen. Door de strooier in de schuur te laden en de meststof direkt uit te rijden kan veel tussentrans- port vermeden worden. In Duitsland zijn containers in omloop die voor vervoer en opslag van losse mest stof geschikt zijn. Dit zijn kubusvormige bakken met schuine bodem, waarvan er drie op een zogenaamde „Ackerwagen" staan en waaruit door middel van een schuif de kunstmeststrooier gevuld kan worden. Een- - zelfde soort container van een andere firma is ook te gebruiken voor los graan. Afgezien van de gemakkelijke manier van machi naal laden, wordt een verkorting van de vultijd be reikt. Ook bij het huidige gebruik van zakken. Bij een bakinhoud van bijvoorbeeld 2000 kg vraagt het vullen een zekere tijd, deze is echter niet 5 x langer dan bij het vullen van een bak van 400 kg. In tegendeel, het totaal van de zogenaamde leeglooptijd bij gebruik van een grote strooier, is minder. Een ander pluspunt is het feit dat men meerdere hectaren aan een stuk kan afstrooien, soms drie vier ha, en dat men ook gemakkelijker werkt op lange percelen. Daarom kan de grote bakinhoud ook interessant zijn bij het gebruik van gezakte kunstmest. In tegenstelling tot het rijden met een grote bak inhoud gedragen in de hef inrichting, is het prettig rijden met een getrokken machine die geen invloed op de besturing van de trekker uitoefent. Uiteraard zijn er een aantal technische punten waar men op moet letten bij de aanschaf van een grote strooier. In de eerste plaats letten op de ge wichtsverdeling en de stand van de achteras. Een ideale positie is die waarbij de lading tussen de ach teras en de trekhaak ligt. Op deze wijze is er een goede gewichtsoverdracht op de achterwielen van de trekker. Ook is het belangrijk dat de spoorbreedte te ver stellen is. Vooral bij een overbemesting op aard appelen is het noodzakelijk dat de wielen tussen do ruggen lopen. Een voorziening om dan de strooier hoger te plaatsen is eveneens belangrijk daar hiermee bereikt wordt dat de strooischijf op dfè pendel de zelfde afstand tot de top van het gewas heeft als nor maal tot de bodem. In dergelijke grote strooiers wordt de meststof via ëen vijzel naar het strooiorgaan getransporteerd. Al* regel zal er meststof in de bak achterblijven, daar de vijzel ruimte langs de bodem of wanden moet hebben. Deze hoeveelheid mag niet meer dan 25 k 30 kg bedragen en om deze hoeveelheid met de hand bin nen het bereik van het strooimechaniek te kunnen brengen is het gemakkelijk als de vijzel snel uitge nomen kan worden. Vanzelfsprekend is het, dat naast deze technische opsomming de strooier goed werk levert, en dat dit op eenvoudige wijze te bereiken is. J. TAMBOER. v>.v<: •- s# .-.va-.v gOEKE HUIDEKOPER N.V. te Haarlem meldt ons dat de Stokland zaai machine waarbij een centrifugaal luchtverdelingssysteem wordt toegepast, waardoor de verdeling van het zaaizaad over de zaaipijpen 100 nauwkeurig is; enige wijzigingen heeft ondergaan. Daardoor is de zaaikapaciteit per uur belang rijk vergroot. De wijzigingen betreffen: Op de V-snaaraandrijving van het verdeelmechanisme heeft men nu keuze uit twee aandrijfsnelheden voor de verdeelkegel. Hierdoor wordt naast een aandrij ving voor de normale werksnelheid van 5 km/uur mede over een extra aan drijving voor zeer snel zaaien beschikt, n.l. een werksnelheid van 10 km/uur. De aandrijving van het zaaimechanisme geschiedt nu door twee grote lucht banden met tractorprofiel, bandenmaat 4.00 x 12, 4 ply; slip ook onder natte omstandigheden is daardoor praktisch uitgesloten. Het draagframe van de zaaimachine is op diverse punten versterkt, zodat met een tussenframe twee machines met een werkbreedte van 3 m. aan elkaar ge koppeld kunnen worden en men de beschikking heeft over een totale werkbreedte van 6 m. De inhoud van de voorraadbak is vergroot tot 300 I. De toevoeropeningen naar de zaaikouters zijn veel ruimer geworden, waardoor ook zeer grote zaden, zoals doperwten, gemakkelijk uitgezaaid kunnen worden. De nylon zaaipijpen worden nu over de zaaikouters heen geschoven, wat de stevigheid aanzienlijk vergroot. Tevens is de kans op verstopping aan de ingang van het zaaikouter volkomen uitgesloten. Met behulp van eert extra inzetzak kunnen twee verschillende zaadsoorten ge lijktijdig uitgezaaid worden, b.v. erwten en karwei of uienzaad en granulaat. De regeling van de hoeveelheid Zaaizaad, die per ha uitgezaaid moet worden, is geheel traploos, zodat elke gewenste hoeveelheid zaaizaad uitgezaaid kan wor den. U. O. P. Bostrom S.A. te Nivelles, België, brengen nieuwe modellen trekker zittingen in verschillende typen op de markt die de trekkerbestuurder het zo hoog nodige comfort geven. Doormiddel van ingebouwde veren en schokdemper in leuning en zitting van de trekker„stoel" wordt voor de bestuurder het botsen en stoten van de trekker tegengegaan. Zowel op trekkers, als andere zware landbouwmachines is een passende „Com pact" zitting aan te brengen. Op de Belgische landbouwtentoonstelling worden in hal 5, stand 5406 de verschillende modellen getoond.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 11