Gebr. Weststrate BIETEN landbouwwagens KONCSKILDE Rumptstad Baselier Frees ONKRUIDBESTR1J Dl NG PYRAM IN ALICEP® P Y R A M I N LUXANiPC5(M Adverteren doet verkopen twee- en vierwielige kippers VOOR ONKRUIDBESTRiJDING IN ZAAIUIEN OP DE ZWARE GRONDEN, TWEEDEJAARS PLANTUIEN EN GEPLANTE SJALOTTEN CEBECO 10 Drie ineen Hakenfrees kan gebruikt worden als: Rijenfrees Volleveldfrees Loofklapper. Wilt U meer weten over de mogelijkheden; wij geven U graag inlich tingen. ZUID WEG 11 - KRABBENDIJKE - TELEFOON 01134—581 BEREIKT U MET OP ZWARE KLEI EN HUMUSRIJKE GRONDEN OF SPECIAAL TEGEN DUIST: SPUITPOE.DER betrouwbaar onder alle i omstandigheden geheel op de praktijk afgestemd i opvallend degelijk van constructie i goed doordacht tot in i bijzonderheden met de meeste zorg afgewerkt aantrekkelijk van vorm en uiterlijk en bovendien»». sterk concurrerend In prijs Leverbaar met een draagvermogen van 5 ton (andere draagvermogens op aanvrage), naar achteren of naar 3 zijden kippend. dè oplossing voor Uw vervoersproblemen! V&sllgTngen te St. AnnsTand, AxeT, Kerkwerve, Lewedorp, Middelburg, NTeuwendï]V, Nieuwe Tonge, Oudenhoorn, Schoondijke, Steenbergen, Strijen, Wissenkerke en Zierikzae VRAAGT PROSPECTUS EN INLICHTINGEN BLI Ie TERWELSTRAAT GOES TEL.01100^903 VAN Leverbaar met een 1 werkbreedte van 2.20 m tot S.30 m. Het "laatste woord* voor het klaarleggen van een zaal- of pootbed, vaak In één bewerking» vlak en gelijkmatig. In deze combinatie triltand-verkruimelaar zijn vele andere werktuigen In één werktuig verenigd; daardoor meerdere gebruiksmogelijkheden voor tal van andere bewerkingen, en daardoor goedkoper in prijs! Voor bieten en granen- een nauwkeurig in te stellen oppervlakte-bewerking: een kruimelige toplaag van slechts enkele centimeters op een goed aangesloten onderlaag. Voor aardappelen een diepere bewerking, vlak en gelijkmatig, met een goede verkruimeling en vrij van ruggen. Zaad- en plantgoed komen hierdoor onder optimale omstandigheden op regelmatige diepte in de grond, en wel d&dr waar zij direct met de vochtige grond in aanraking komen; daardoor de beste kiemvoorwaarden en een gelijkmatige opkomst en groei. De combinatie triltand-verkruimelaar heeft een ENORME capaciteit Werksnel- heid 7-9 km/uur. Extra uitrusting: dubbele tanden-werkafstand slechts 5 cm en een sleepplank voor perfectie egalisatie. EEN DEMONSTRATIE ZAL OOK U OVERTUIGEN! Breda - Konijnenberg 80 - Tel. 01600-43450 en 34494

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10