van Driel .van Dorsten RATTEN MUIZEN Adverteert RUMPTSTAD-VAN ORIEL KANTELPLOEGEN zegt Orga NUFFIELD - Stel have en goed veilig tegen rat en muisf haal direct A öw TOMORIN in huisl^H A. C. DE JONGE superfosfaat strooien met behoud van de voortreffelijke werking van direct opneem baar fosfaat? Na het ploegen In het najaar, vóór het zaaien/ poten. Deze hele periode is geschikt. U kunt dus strooien wanneer het U past. In najaar, winter of voorjaar. Gemakkelijk bij de werkverdeling op Uw bedrijf. Dit gemak, gepaard aan de opbrengstverho- gende werking van in water oplosbaar fosfaat, geniet U alleen indien U bemest met MEER OOGST MINDER KOSTEN1 HOOFDDORP-ZWIJNDRECHT-KAMPIN LOPPERSUM Uitzonderlijk goede grondlegging, ook in zeer zware grond. Te leveren In verscheidene typen, voor trekkers met of zonder diepte regeling. Vraagt het prospectus van de Rumptstad-Van Driel kantel-, stoppelwentel- en rondgaande ploegen. Tel. (02503) 7041 (5 1ijn«n>| Een teler die nadenkt zaait „Wijbo daan^H voerder ze! eerder dan, tualiteit „Voor zware moeite mag men grote beloning eisen, zei de advokaat» en hjj nam dubbel geld'% hod<Jen"\ v ?eler LefflJ di-un) en wr f>Zuan#en gè. 2Ö3?£ï 1 KILO UIENZAAD Wohamnr ÏGfetwyfej Het uienrae „WyboM kwam door jarenlange veredeling en kruising moeizaam tot stand. Toch is „Wijbo" niet duurder dan elk ander uienras. S W IJ B O v ORIGINEEL weer huis en hof, opslagplaats en stal belegeren om zich te goed të kunnen doen aan alles wat eetbaar is! (In Joego slavië werd een gehele streek leeggevreten!) Met TOMORIN lokaas of strooipoeder ruimt U dit vraat zuchtige ongedierte radicaal en efficiënt op. .Wtjbo" is wel beter11 TOMORIN LOKAAS: In handige strooikoker f 1.55 per koker In praktische plastic emmer (emmer gratisf) |r Inhoud 2,5 kg 10,per emmer in verpakkingen van 1 kg f 4,10 per 'kg lij In verpakkingen van 10 kg f 3,60 per kg \p TOMORIN POEDER: in handige strooikoker van 500 gr f 3,75 per koker in verpakkingen van 1 kg f 6,10 per kg In verpakkingen van 10 kg f 5,70 per kg De handel weet het ook en koopt Wijbo TE KOOP met diepte-regelende hefinrichting en voorlader. Deutz-dealer - OVEZANDE Tel. 01195 - 236 en 303 Vraag de binnenkort verschijnende brochure .Vragen rond Superfosfaat" STICHTING VOORLICHTINGSDIENST VOOR SUPERFOSFAAT WAGENINGEN POSTBUS 24 TEL. 08370-2133

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1967 | | pagina 20