BMC WACHT NIET OP DE EEG NU REEDS EEG PRUS VOOR DE KRACHTIGSTE MINITREKKER wwe omdat «te» onder alle omstandigheden vlot doorwerken bevordert volledige bescherming en verwarming geeft ziekteverzuim helpt voorkomen uw dure trekker bij dag en nacht beschermt zichzelf daardoor in korte tfjd terugverdient BMC is er op uit met grote energie een belangrijker markt aandeel in de EEG te bemachtigen, hierbij vooruitlopend op de eventuele toetreding van Engeiand. BMC introduceert haar nieuwe Nuffield trekkers tegen prijzen, aangepast aan de EEG markt. Dit scheelt voor ba- paalde typen meer dan f. 1.000,-. Zwaar werk, zoals stalmeststrooien, doet u met de BMC-MInl even goed als grasmaaien. Daarom is Mini-mechanisatia goedkope mechanisatie. Vooral nu - reeds voor f. 7.400,- koopt u de oersterke, moderne BMC-Mini, incl. hef inrichting Vraag demonstratie en ook u zult verbaasd staan te kijken van Nü ook met extra voordelige financieringStap vandaag nog naar uw handelaar voor aan demonstrate. NORDSTEN trekker- zaaimachines POIESZ N.V. v. d. Sande AAA d© reuzenkracht van de soepele 4-cilinder BMC dieselmotor. BMC-Mini: 9 versnellingen vooruit 3 achteruit grote bandenmaat Doe a! uw werk met Mini - dan werkt u goedkoop Ook EEG prijzen voor de nieuwe BMC Nuffield 3/45-3 cil.f. 11.675,-. BMC Nuffield 4/6 5-4cil.f.13.99 5,-, Inclusief hydraulische hefinrichting en aftakas. eOfOGEKEURO 000* HET ix.r. te wageningen. «cleurenfolow vowrugöaar van merk en bouwjaar van re trekker BIJ sirocco n.v. zutphen telefoon 05750-574j km ifinai piiooucr wtmsh motor corporation Importnca voor Nederland Zwolle Postbus 68 Telefoon (05200)-10888 NOG ENIGE NIEUWE /ol automatisch werkend, staan te onzer beschik king, welke tegen aan trekkelijke prijzen wor den aangeboden. Werk- breedte 2.50 meter en 2.64 meter, zowel getrok ken als op de hefinrich- ting. OOSTERWOLDE Tel. 05160—2741. Na kantoortijd: Tel. 05920—4600. Boekhandel DE UIENMARKT Nadat in de eerste helft van november de situatie op de Nederlandse uien- markt wat vriendelijker was geworden en de prij zen iets waren gestegen, is in de tweede helft van die maand de situatie weer in ongunstige zin veranderd en zijn de prijzen op een lager peil gekomen. Op het ogenblik is er op de buitenlandse markten weinig vraag naar het Ne derlandse produkt. Vooral de situatie op de Engelse markt is voor de Neder landse uien slecht en dit land is altijd een van de belangrijkste afnemers. De devaluatie van het Engelse pond heeft onmiskenbaar invloed gehad op de afzet- kansen van onze uien in dit land. Export geschikte uien middel kwaliteit de den in het begin van deze week rond 12% cent per kg en voor de grove uien werd rond 14% cent per kg betaald. In vergelijking met de eerste helft van november betekent dit èen prijsdaling van ongeveer 3 cent per kg. De wekelijkse uitvoer heeft geruime tijd rond en zelfs boven 5 mil joen kg per week gelegen, maar in de week van 20 tot 25 november bedroeg deze volgens de cijfers van het Uitvoer Controle Bu reau voor Tuinbouwproduk- ten slechts 3811 ton. Hier van ging 1494 ton naar West-Duitsland, terwijl Frankrijk met 886 ton de tweede plaats bezette. Naar Engeland werden die week 682 ton Nederlandse uien verladen en naar Afrika 481 ton. België en Luxem burg namen 134 ton van dit produkt af en voorts gin gen ze nog naar vele ande re landen, maar dan in kleinere hoeveelheden. De Nederlandse uienexport is tot nu toe bijzonder groot geweest. Ze heeft vanaf het begin van dit jaar bijna 100 miljoen kg bedragen, dat wil zeggen dat in ver gelijking met het vorig jaar een dubbele hoeveelheid 4s uitgevoerd. De voorraden zijn echter ook nog groot, de record oogst van dit jaar in aanmerking nemen de

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1967 | | pagina 14