Demonstratie slootreinigen op Walcheren 1068 Chemische bestrijding van slootplanten Mechanisch reinigen ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD Taludmaaier met de S. en S. maaibalk. worden. Het geleverde maaiwerk was goed. Het sloottype is mede bepalend voor de vraag of de slootbodem wèl of niet goed bereikbaar zal zijn. Aan de machine kan ook een hark worden gemonteerd om het gemaaide materiaal op de kant te brengen. Wissekerke taludmaaier van waterschap „Noord-Beveland". Een reeds jaren bekende maaiapparatuur dat in diverse uitvoeringen leverbaar is. Konstrukteur is de heer Wissekerke te Anna Paulowna. De apparatuur bestaat uit een maai balk (recht of gebogen) en een taludhark. Beide zijn op een trekker gemonteerd De maaibalk en de hark werken ca. 80 cm buiten het wielspoor van de trekker. Met deze machine moet langs beide zijden van de sloot gereden kunnen worden om de gehele sloot te reinigen. Het geleverde werk was hier uitstekend. De ge bogen balk bewerkt ook de slootbodem. Maatbalken aan de trekker, van K. Oele te Arnemuiden en W. K. van Nieuwe»- huyzen te Oostkapelle. De heer K. Oele demonstreerde zijn nieuwe S. en S. maai- ba.k. Deze is achter op de trekker (lift) gemonteerd Ten behoeve van slootkan ten maaien kan de balk in zijn geheel 40 cm naar buiten worden verplaatst. Dit is gunstig omdat de trekker daardoor verder van de slootkant kan rijden. De prijs bedraagt ca. 1.750. De Aros maaibalk van W. K. van Nieuwenhuyzen was voorzien van een hulp stuk. Dit is gemonteerd tussen de eigenlijke maaibalk en het frame van de ma chine. Het beoogt dat de balk verder buiten het wielspoor kan werken en anderzijds dat de balk ook de steile taluds kan bewerken. Een eenvoudige en goedkope op lossing (ca. 200), die op vele maaibalken zou kunnen worden toegepast. Gekombineerd met het maaien is het veelal noodzakelijk dat het losgemaakte siootvuil ook uit de sloot wordt verwijderd. Aan deze eisen voldoen de korfmaaiers en de Wissekerke apparatuur volledig UITDIEPEN VAN SLOTEN Dit werd gedemonstreerd door een Atlas kraan voorzien van een dieplep dbak. De machine werkte eerst in een sloot die geheel dicht zat. Op keurige wijze werd daar een praktisch geheel nieuwe sloot gegraven. Daarna werd de machine inge zet in een sloot die alleen uitgediept moest worden. Met behulp van een diep- lepel, die zeer nauwkeurig te bedienen is, werd hierbij voortreffelijk werk ge leverd. De geroutineerde bediening van de machine was daar bepaald niet vreemd aan Herder korfmaaier, type 300, van Gebr. Den Herder te Serooskerke, gemon teerd aan een grote zelfrijdende Atlaskraan. De korfmaaier bestaat uit een hydrau lisch aangedreven maaibalk met korfvormige bak. In één bewerking worden beide taluds en de bodem bewerkt. Het gemaaide materiaal wordt in de korf verzameld en daarna op de kant of op een wagen gedeponeerd. Het type 300 heeft een werk- breedte van 3 meter. Herder korfmaaier, type 250, van Gebr. Den Herder te Serooskerke, een gehe.-l nieuwe machine op een trekker gebouwd Het werkende deel (maaibalk korf) is praktisch gelijk aan het vorige genoemde type. De werkbreedte bedraagt 2,50 m. Voor deze machine is een speciale kraanarm gekonstrueerd die zijdelings naast de trekker is bevestigd. Aan dezelfde kant is een hydraulisch bediende steunvoet aangebracht hetgeen de stabiliteit aanzienlijk vergroot. De bediening is geheel hydraulisch. De benodigde olie en pompen bevinden zich in een aparte „centrale", die achterop de trekker is gemonteerd en door de aftak- as wordt aangedreven. Besturing en bediening van de maaikorf is zeer nauwkeurig te regelen doordat o.m. fijnregelventielen zijn toegepast. Inplaats van de maaikorf kan aan dezelfde kraanarm ook een grondbak worden bevestigd. De prijs van de komplete machine met maaikorf en grondbak bedraagt f 13.500. Beide korfmaaiers hebben uitstekend werk laten zien. Met deze machines kun nen de sloten, vanaf één kant geheel worden bewerkt. Berkenheger taludmaaier, van J. Gerstner te Enschedé. Een zelfrijdende, speciale taludmaaier. De machine loopt tijdens het werk op drie wielen; twee wielen achter elkaar en het derde wiel op het talud. Zowel het achterwiel als het hydrau lisch verstelbare steunwiel worden aangedreven. De maaibalk heeft een dubbele mecsenbalk, is veelzijdig verstelbaar en uitschuifbaar tot 3 meter. Door de talrijke mogelijkheden is de machine voor velerlei sloottypen ge schikt. Om te kunnen werken is slechts een vrije ruimte van ca. 60 cm nodig. Dit biedt vooral perspektief indien achter heiningen of beplantingen gewerkt moet Wissekerke maaigarnituur. Hier zijn maaibalk en taludhark aan dezelfde kant van ée trekker aangebracht, zodat in een vverkgang de gehele kant wordt gereinigd. De slootgedeelten waren op 3 augustus behandeld met chemische middelen. Tijdens de demonstratie werd hierop een toelichting gegeven door de heer Vef- hage te Goes. Onderscheid was gemaakt tussen A. bestrijding van riet B. bestrijding van de begroeiing op de slootbodem met name gras (fiorin) (Zie verder pag. 1073) Herder korfmaaier, type 250. In één werkgang worden beide taluds en de bode*s gemaaid. Het gemaaide materiaal wordt meteen op de kant gedeponeerd. Op het bedrijf van de heer W. K. van Nieuwenhuyzen te Oostkapelle werd op 29 september 1965 een demonstratie ge houden met slootreinigingsmachines. Op het demonstratieter rein waren tevens op 3 augustus enkele slootgedeelten behan deld met chemische middelen. Dit alles werd georganiseerd door de streekverbeteringskommissie „Walcheren", de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst te Goes en de vereniging voor bedrijfsvoorlichting „Walcheren". Deze demonstratie had vooral tot doel om de gebruiksmoge lijkheden van diverse machines en chemische middelen te laten zien Bij de machines werd de nadruk gelegd op de maaiapparaten, omdat vooral het taludmaaien in deze streek aktueel is. Tijdens de demonstraties hebben de machines stuk voor stuk gewerkt. Daarbij werd een korte toelichting gegeven door de heer J, T. Andringa te Goes. Achereenvolgens werden de volgende ma chines getoond: De Perkenheger taludmaaier. Ook het talud aan de overzijde wordt gemaaid.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 8