JLAYSDn PERSEN DE SPAARBANK VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET PLATTELAND van Driel van Dorsten meer oogst - minder kosten Golden Delicious werd goedkoper M 140 armada ACTIEVE VERTEGENWOORDIGER Fa. P. H. VAN DER GIESEN ZONEN HERDER-GAS AASERV0-P0EDER Fa. Gebr. den Herder MODEL 278 MODEL 268 f MODEL M-135 Typerend voor de vier nieuwe maaidorsers zijn de imposante Vormgeving, de verbluffende capaciteit en bet vele comfort, dat tQ de gebruiker bieden. M-135, ontwikkeld uit de populaire M-103, presenteert U een hele ry ven voor zichzelf sprekende verbeteringen: verlengde schudders verhoogde motorcapaciteit 9 grotere brandstoftank grotere graantank (2600 I.) hydraulische stuurbekrachtiging 'm maalbreedte 360 cm (standaard) of extra: 300, 400, 480, of 540 cm Een nieuw aanvoersysteem garandeert, dat de „vulling*9 van de pakken ook bij de zeer hoge top-capaciteit uitstekend Is. Model 268 - minder bewegende delen, dus nóg minder onderhoudskosten. NI I NEW HOLL ANDCI AYBPH Uw nieuwe garantie voor New Holland COMPACT 65 GEDURENDE de eerste aanvoerweken werd het u appelras Golden Delicious verkocht tegen hoge prijzen. Voor goede kwaliteiten werd al gauw rond een gulden per kg betaald. Dat is vanaf begin vorige week anders gewor den. De aanvoeren namen aanzienlijk toe en de prijzen liepen terug. Rond het eind van de vorige week leek overigens wel een peil bereikt te zijn, waarop de handel vlotter kon plaats vinden en vrijdag liepen de prijzen niet verder terug. De klasse I kwaliteit grote maat werd toen ver kocht tegen prijzen van 65 tot 75 cent per kg en de kleine maat deed tussen 55 en 65 cent. Klasse II kwaliteit was ongeveer 10 cent per kg goedkoper. Op zichzelf gezien zijn dat bevredi gende prijzen, maar een teler is gauw geneigd ze te vergelijken met wat er in een vroeger stadium voor werd betaald. Toen konden echter slechts enkelen ze leveren. Op een prijsniveau van 0,80 tot ƒ1,per kg was de Golden Delicious een zuiver binnenlandse 1 J maar op het prijsniveau van eind week was er ook weer een kans met deze op de buitenlandse markten, zowel in Bel- 0~ als in West-Duitsland. Zeer groot waren de aanvoeren van Jonathan waarvaneen groot deel zonder of met weinig kleur. De binnenlandse fabrieken konden deze goed gebruiken en betaalden er 25 tot even boven 30 cent per kg voor. Op zich geen slechte prijs, gezien de kwaliteit, maar toch ook weer geen prijs die de Jonathanteelt aantrekkelijk maakt. We kun nen ons tenminste voorstellen dat er in de oudere boomgaarden weer heel wat Jonathan opgeruimd zal worden, want opnieuw zien we dat deze appel kleur moet hebben om betaald te worden. Voor Jonathan met kleur werd al naar gelang de maat tussen 40 en 60 cent per kg betaald. Sinds eind vorige week werd er regelmatig Jonathan gekocht voor uitvoer naar Finland welk land op 11 november de grenzen opende voor de fruitimport. Met ingang van 15 november is de pe renexport naar Zweden toegestaan. Deze week zal in Zeeland de eerste Conference uit de koelhuizen worden aangeboden en de Zuid- Bevelandse veilingen hebben besloten voortaan wekelijks 40 tot 60 ton van deze peren aan te Li „'den. In de prijs van peren kwam geen verandering. Doyenné deed tussen 1,10 en 1,20 per kg en Saint Remy rond 60 cent. Legipont tussen 80 en 85 cent. In ons snelgroeiend Land- en Tuinbouwmecnani- «atiebedrijf is plaats voor een wij vragen: enige vakkennis veel energie wij bieden: een goed salaris met gunstige provisieregeling een prettige werkkring. Schriftelijke sollicitaties worden spoedig verwacht. Land- en Tuinbouwmechanisatiebedrijf HELÏNINGEN - Telefoon 01686—780 voor macnmaie oenan- deling van Uw aardap pelen is h t bedrijf met de meeste ervaring Serooskerke (W.) Tel. (01189) 358 te koop 3 kippenschuren van 18 x 6 en 12 x 6 m, ook zeer geschikt voor andere doel einden. Te bezichtigen bij A. GIJZEL, Jufferswegje 4, Biezelinge, tel. 01102- 515. AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BANK TE UTRECHT M133 •189 TTTT"* Ook hier opvallende verbeteringen: HOOFDDORP ZWIJNORECHT KAMPEN GRONINGEN (02SO3)?0«1 f (01.50)262 59 (OS292)3263 (05.00) 240M

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 12