DE SPAARBANK VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET PLATTELAND Extar-Sandoz EXTAR-SANDOZ Fa. B. DE JAGER Mzn. KLIMA VENTILATOREN AAGL0TYL AAPR0PI0N-4 AACOMBIN-SUPER ANT HÜIBERTS n.v Wie niet adverteert, wordt vergeten 428 AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BANK TE UTRECHT VOOR SELECTIEVE ONKRUIDBESTRIJDING WIERSUM CHEMIE N.V. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD verkrijgbaar bij JEBO-DEPOT KAPELLE-BIEZELINGE Telefoon 01102—279—608 «WWfiiiilHIIIIililllllllllHlltWIIliimilliUIHIIIIIIIIinillHIIIIIIIIHillttllliltlllltHlHIllllUIHIIIIIlHIHHIHnRnilfinRlllllIHlIlHIHHinfflHHUIIIIIHif BREEZAND KOEL- EN DROOGTECHNIEK Vertegenwoordiger: J. J. .tOOMS Roosenöaalseweg 68 Kruisland. Tel. 01673-310 Onkruid in vlas? De beste oplossing! VAN DIJL DORDRECHT 01850-7962 (-4, -supra, -poeder) in granen (MCPA) en grasland (MCPP) doodt naast de vele bekende zaad- en wortel- onkruiden óók MUUR- en KLEEFKRUID! (een geselecteerde combinatie van MCPA en MCPP) een zachtwerkend middel, dat een groot aantal onkrui den bestrijdt. dosering 5 liter per ha. Is naast andere onkruiden KAMILLE bij U een probleem? Dan spuiten met: (MCPA-MCPP-TCB) Het middel met een zeer brede werking! (MCPA-TCB) Naast de voor MCPA gevoelige onkruiden, bestrijdt AAGLOBENS speciaal ook kamille. Vraagt inlichtingen omtrent bovenstaande en onze andere selectieve middelen voor specifieke toepassingen aan Uw leverancier of: voor het drogen en bewaren van al Uw Land- en Tuinbouwproducten VRAAGT INLICHTINGEN: GRONINGEN TEL. 0 5900-2 04 41

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1965 | | pagina 8