Prijsvraag„Wie wordt kampioen PRIJSVRAAG: „WIE WORDT KAMPIOEN?" Wie wordt kampioen? 718 WIE WORDT KAMPIOEN?" De Hengsten, die bij de prijsvraag betrokken zijn REGLEMENT ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD ïfRIJDAG 13 en zaterdag 14 september a.s. beloven dit jaar weer de hoogtijdagen te worden voor paardenfokkend en paardenminnend Nederland. Op deze dagen houdt de Koninklijke Vereniging ,.Hei> Nederlandsche Trekpaard" haar 31ste Nationale Tentoonstelling in Brabants hoofdstad 's-Her- togenbosch. Er verschijnen daar in en rond de grote tentoonstellingshallen meer dan 500 van de beste trekpaarden uit het gehele land alsmede een keurcollectie van 50 Haflinger-paarden om o.m. de grote strijd voor het Nationale Kampioenschap aan te binden. Dan zal daar in Den Bosch weer het paardenfestijn van het jaar worden gevierd Het grote hippische feest dat ons telkenjare opnieuw in de ban van zijn zo aparte bekoring gevan gen houdt en dat dit jaar door een serie stijlvolle demonstraties en aparte attracties, tegelijk met de in gebruikname van een nieuw en aanzienlijk uitgebreid demonstratieterrein, wellicht nog grootser en indrukwekkender beloofd te worden dan ooit te voren. llET spreekt van zelf dat op dit grote paarden- feest onze Nationale Prijsvraag „Wie wordt kampioen?" ook dit jaar niet zal ontbreken. „Wie wordt kampioen?" is ook nu een prijsvraag waar voor een indrukwekkende serie waardevolle prijzen wordt uitgeloofd. Dat blijkt al uit de voor lopige lijst die wij hierbij afdrukken, de voorlopige lijst namelijk van de hoofdprijzen die waarde voller zijn dan ooit tevoren. Wie er aan deze prijsvraag kunnen deelnemen? Het Reglement, dat wij op deze pagina publiceren, geeft U hierop antwoord. Alle abonné's van het Zeeuws Land- en Tuinbouwblad kunnen meedoen, evenals de abonné's van de bladen der andere agra- rische Standsorganisaties. Dit betekent dus, dat deze prijsvraag, georganiseerd door de bladen der 3 Centrale Landbouworganisaties ook nu weer een nationaal karakter zal hebben en dat er dus alom in den lande aan deze prijsvraag zal worden mee gedaan. Dit betekent echter ook dat ge Uw uiter ste best zult moeten do-en, wilt ge een goede kans maken om een van de vele mooie prijzen te be machtigen. Overigens willen wij nog eens herhalen wat wij in vorige jaren ook reeds met nadruk hebben ge steld: de prijsvraag „Wie wordt kampioen?" is geen raadseltje en evenmin een gokje. Deze prijs vraag is een echte wedstrijd, waarbij de deel nemers, wat hun paardenkennis en hun kijk op de paardenfokkerij aangaat, danig aan de tand worden gevoeld. Eén ding raden wij U tenslotte met nadruk aan: bestudeer het reglement en de lijst van hengsten, die bij deze prijsvraag betrokken zijn. nauwkeurig. En mocht U er zelf niet uitkomen, informeer dan eens bij deskundigen in Uw omgeving. Die zullen U wellicht meer kunnen vertellen over de heng sten die dit jaar de hoogste ogen naar de kam pioenstitel zullen gooien. DOE UW BEST ENVEEL SUCCES A. Aangegeven hengsten, tPe in aanmerking kunnen komen voor het kampioenschap en het reserve-kampioenschap. Hengsten van 6 jaar en ouder, grote maat 1. Karei van de Volharding K. 2548, geb. 18-6- '56, d. Carlo van de Mèlo K. 2337. Eig.Jos. F. de Waal te Hulst. (Z.) 2. Favorl van Moerkapelle K. 2569, geb. 4-4-'57, d. Costaud de Marche K. 2322. Eig. Coöp. H. V. „Samen Sterk" te Dinteloord (N.-B.). 3. Ben to van Passluis K. 2450, geb. 7-4-'52, d. Nico van Annie K. 2232. Eig.: H. C. Kuijpers te Nederwetten-Nuen-en en Kindn. Joh. Kuijpers Hzn te St. Oedenrode (N.-B.). Hengsten van 6 jaar en onder, midden maat 4. Gestorven. 5. Nico van Fa'ra K. 25 44, geb. 19-5-'56, d. Nico van Kruisschot K. 2476. Eig.: Kindn. H. van Bom mel te Stiphout (N.-B.). 6. Krack K. 2511, geb. l8-4-'54, d. Lue van Al- stein K. 2409. Eig. Frans v. d. Heijden te Maria- heide-Veghe] (N.-B.). 7. André van Hebingshof K. 2563. geb. 20-4-'57, d. Carlo van de Melo K. 2387. Eig.: J..C. Roodzant te Dirksland (Z.-H.) en Wed. B. de Graaff te Werkendam (N.-B.). 8. Dirk van Meliek K. 2560. geb. 26-5-'57. d. Nico van het Zwartewater K. 2343. Eig.G. H. Willemsen en Joh. Kok te Wesepe-Olst (Óver.). Hengsten van 6 jaar en ouder, kle'ne maat 9. Gamho van de Liter K. 2510. geb. l-5-'54. d. Nico van het Zwartewater K. 2343. Eig.: Willem de Buck en Zn te Meliskerke (Z.). 10. Herseur van Hersa K. 2580, geb. l-6-'57 d. Successeur K. 2457. Eig.: J. H. Kruders te Wiene- Ambt-Delden (Over.). 11. Roel van Lusthof K. 2518, geb. 4-5-'55. d. Carlo van de Melo K. 2387. Eig.: A. Maljaars Te Luttelgeest (N. O. P.). 12. Joël van Zandberg K. 2537, geb. 20-5-'56, d. Sénateur d'Amice K. 2348. Eig.: A. H. Askes te Zweelo (Dr.). Hengsten van 4 en 5 jaar, grote maat 13. Frits van St. Leendert K. 2601, geb. 18-6- '58, d. Fifils du Chateau K. 2444 Eig.: Jos. F de Waal te Hulst (Z.). 14. Nico van Inje K. 2616, geb. 7-4-'59, d. Nico van het Zwartewater K. 2343. Eig.: H. v. d. Heuvel te Keldonk-Erp (N.-B.). 15. Simon van de Ver we K. 2598, geb. l9-4-'58, d. Nico van het Zwartewater K. 2343. Eig.: A. Mal jaars te Luttelgeest en B. van Velde te Rutten "(N. O. P.). Hengsten van 4 en 5 jaar, midden en kleine maat 16. Elegant van Braamhof K. 2619, geb. 8-7-'59, d. Gamin de l'Eaugrenée K 2490. Eig.: Al. Serra- rens te Ossenisse (Z.). 17. Baron van Kruispolder K. 2602, geb. 7-5-'58, d. Baron de l'Hostée K. 2487. Eig.: C. N. den Ha mer en Zn te Schoondijke en Aardenburg en Adr. J. Catseman te Biervliet (Z 18. Nico van Dijkzicht K. 2594, geb. 2-5-'58, d. Farceur du Douaire K. 2438. Eig.: J. der Wedu wen te Kerkwerve (Z.). 19. Kobus van 't Hoeveslag K. 2612, geb. 27-5- '59, d. Max van Dijkzicht K. 2521. Eig.: W. M. Bens en Zonen te Mill (N.-B.). 20. Alex van Gertla K. 2613. geb. 23-6- 59, d. Successeur K. 2457. Eig.: H. C. Kuijpers te Neder- wetten-Nuenen en Kindn. Joh. Kuijpers Hzn te St. Oedenrode (N.-B.). 21. Costaud van Kleef K. 2603. geb. 18-4-'58, d. Costaud dc Marche K. 2322. Eig.: Frans v. d. Heiiden te Mariaheide-Veghel (N.-B.). 22. Wallon van St. Kruis K. 2604, geb. 16-5-'58, d. Castar dc l'Abbaye K. 2461. Eig.: Paul A. van Lier te Oud-Gasste1 (N.-B.). 23. Jaap van de Radboiidhoeve K. 2597, geb. 26-4-'58, d. Carlo van de Melo K. 2387. Eig.G. J. Toonen te Maren (N.-B.). 24. Costaud van Ospel K. 2611, geb. 19-7-'59, d. Costaud van Soesterhof K. 2498. Eig.: A. J. Grij- sen te Mallem-Eibergen (Geld.). 25. Castar van Sluis K. 2606, geb. 29-4-'59, d. Castar de l'Abbaye K. 2461. Eig.: G. H. Willemsen en Joh. Kok te Wesepe-Olst (Óver.). 26. Tinus van de Heiliuisweg K. 2591, geb. 18-4-'58. d. Costaud van Soesterhof K. 2498. Eig.: Chr. J. Erkelens te Zeijerveld-Vries (Dr.). B. Hengsten, die in de rubriek „Hengsten met afstammelingen" werden ingeschreven. 27. Nico van Faira K. 2544. geb. 19-5-'56, d. Nico van Kruisschot K. 2476. Eig.: Kindn. H. van Bommel te Stiphout (N.-B.). ff NAAM: BEROEP: ADRES: KAMPIOENSCHAP HENGSTEN 1. Kampioen 3 2. Res.-kampioen 3 DATUM: VOORLETTERS: HENGSTEN MET AFSTAMMELINGEN 1 2 Handtekening: 28. Costaud' van Soesterhof K. 2498, geb. 11-3- '54, d. Costaud de Marche K. 2322. Eig.: Kindn. H. van Bommel te Stiphout (N.-B.). 29. Krack K. 2511, geb. 18-4-'54, d. Luc van Alstein K. 2409. Eig.: Frans v. d. Heijden te Ma riaheide-Veghel (N.-B.). 30. Pento van Passluis K. 2450, geb. 7-4-'52, d. Nico van Annie K. 2232. Eig.: H. C. Kuijpers te Nederwetten-Nuenen en Kindn. Joh. Kuijpers Hzn te St. Oedenrode (N.-B.). 31. Successeur K. 2457, geb. l-5-'52, d. Nico van het Zwartewater K. 2343. Eig.: C. H. Wouters te Gilze (N.-B.). 32. Gamin de l'Eaugrenée K. 2490, geb. 6-2-'52, d. Matador te Buvrinnes B. S. 50/2446. Eig.: H. A. „Vooruitgang" te Horst (Limb.). 33. Roel van Lusthof K. 2518. geb. 4-5-'55, d. Carlo van de Melo K. 2387. Eig.: A. Maljaars te Luttelgeest (N. O. P.). 34. Joël van Zandberg K 2537, geb. 20-5-56, d. Sénateur d'Amice K. 2348. Eig.: A. H. Askes te Zweelo (Dr.). Voor de prijsvraag: „Wie wordt kampioen?" gelden de volgende bepalingen: 1. IAN deze prijsvraag kan uitsluitend worden deelgenomen door abonnees van „Ons Platteland", Zeeuws Land- en Tuinbouwblad", „De Landbode" en „Boer en Tuinder". 2. IEDERE abonnee kan slechts voor één prijs in aanmerking komen. De oplossing moet worden ingezonden op het formulier dat op ne venstaande pagina is afgedrukt en voor wat onze lezers betreft uiterlijk dinsdag 3 september in het bezit zijn van de Hoofdredactie van „De Landbode", Driehuizerweg 394, Nijmegen. Op de voorzijde van de enveloppe, waarin het formulier wordt verzon den gelieve men in de linkerbovenhoek het woord „Prijsvraag" te vermelden. Antwoorden niet op dit formulier ingediend', of 11a 3 september ontvangen, worden ongeldig ge acht. In verband met bet karakter van deze prijs vraag is hiervoor geen inschrijfgeld' verschuldigd. 3. 0|E prijsvraag betreft twee vragen n.L: a. Welke hengsten zullen ter gelegen heid van de op 13 en 14 september te 's-Hertogen- bosch te houden Nationale Tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging „Het Nederlandsche Trek paard" respectievelijk als Kampioen en Reserve- Kampioen 1963 worden uitgeroepen en welke hengst zal in de eindstrijd om deze titel als 3e op tal komen te staan? Met deze laatste bedoelen wij dus de hengst, die in de strijd om het kampioen schap door de jury na de kampioen en reserve kampioen de beste wordt geacht. b. Welke hengsten zullen in de categorie „Hengsten met afstammelingen" (vader-paarden) respectievelijk de eerste, de tweede en de derde plaats bezetten? TENEINDE de deelnemers aan deze prijsvraag op de hoogte te stellen van de hengsten, die voor de hiervoor bedoelde titels en prijzen in aan merking komen, geven wij op deze pagina een volledig overzicht van de hengsten van 4 jaar en ouder en tevens van de „hengsten met afstamme lingen", die voor deze tentoonstelling werden in geschreven. In dit verband willen wij er, ter voorkoming van misverstanden, nog speciaal de aandacht op vesti gen, dat in de strijd om het kampioenschap en het reserve-kampioenschap der hengsten alleen de nummers 1 en 2 van de categorieën hengsten van 4 en 5 jaar, grote maat, hengsten van 4 en 5 jaar midden en kleine maat, heng-sten van 6 jaar en ouder, grote maat, hengsten van 6 jaar en ouder midden en kleine maat en hengsten „aangegeven uitsluitend voor deelneming Kampioenschap" kunnen mededingen. Het is dus uitgesloten, dat drie in dezelfde ca tegorie ingeschreven hengsten respectievelijk als kampioen, reserve-kampioen en „derde.op tal" zouden worden aangewezen. 4. DIJ meer dan één juist antwoord zal de prijsvraagcommissie beslissen aan welke deelnemer de eerste prijs en aan welke deel nemer (s) de volgende prijs of prijzen zullen wor den toegekend. Geeft geen enkele deelnemer het juiste antwoord dan zal degene, wiens antwoord de uitslag der desbetreffende keuring het dichtst benadert, als winnaar worden aangewezen. 5. CEN ieder, die aan deze prijsvraag deel- neemt, wordt geacht zich bij voorbaat aan de uitspraak der prijsvraagcommissie te onder werpen. Correspondentie over deze uitspraak of anderszins wordt t.a.v. deze prijsvraag niet ge voerd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 6