MSG MEDEWERKER AANBESTEDING "ais ik ga drogen, dan ineens met gas", MEEST SUCCESVOLLE GAZONS MET U kunt zoveel meer doen met BENEGAS PROPAAN! GAZON twee aandelen 7 H.A. suikerbieten rooien? HOOI en STRO te koop MARCUSSE H. S. DRIJFHOUT Ervaringen uit de praktijk met BENEGAS PROPAAN B.z.a. DAME als huishoudster LANDB0UWJEEP dacht de heer H, v. d. Brink, Wichmond Dat was drie jaar geleden. Sindsdien heeft de heer v. d. Brink in zijn bedrijf - graanhandel - al heel wat rogge gedroogd. "En rogge-zaaizaad, niet te vergeten", zegt hij. "Dat is een belangrijk onderdeel van mijn bedrijf'. Waarom ik met Bcnegas Propaan droog? Ik droog nu eenmaal het liefste met gas. Het is zindelijk, heeft geen reuk je hebt er nooit ongemak mee Niets. Vooral zaaizaad luis tert nauw. Als dat goed droog is - op 16°/0 - heb je er geen omkijken naar. Dan blijft het goed. Nog meer reden: de kosten. Met één grote fles Benegas Propaan droog ik min stens 8 ton zaaizaad. Dus het verbruik valt wel mee". BENEGAS Ter overname aangeboden Vlasfabriek Dinteloord, met 300,toebetaling per aandeel. Brieven onder letter L, bureau van dit blad. WIE KAN VOOR MIJ J. P. VAN WINGEN Anna Mariapolder Woensdrecht Instelling voor collectieve afzetbevordering zoekt een deskundig op het gebied *van POOTAARDAPPELEN. Vereisten o.a. vakkenis van het artikel en kennis der moderne talen. Kennis van reclametechniek strekt tot aanbeveling. Eigenhandig geschreven brieven met uit voerige inlichtingen over verrichte werk zaamheden en levensloop te richten aan Nijgh van Ditmar, Reclame en Marketing N.V., Noordeinde 49, Den Haag onder let ters B.I.P. N MöMMERSTEEG PftODUKT VERKRIJGBAAR feil UW LEVERANCIER van Op dinsdag 3 september 1963 des v.m. 11.30 uur, zal aan de Diergeneeskundige Faculteit der Rijksuni versiteit aldaar, in het openbaar bij inschrijving worden aanbesteed, de levering van ongeveer: 400.000 kg HOOI 350.000 kg STRO De voorwaarden zijn op aanvrage tegen betaling van 0,50 te storten op postrekening 137020 te bekomen bij de Administratie der Diergeneeskundige Facul teit, Biltstraat 172, Utrecht, waar tevens nadere in lichtingen zijn te verkrijgen. Tractor ploegen 1- en 2- schar wentel; 1- en 2-schar kantel; en rondgaand 5-, 4-, 2-schar voorraad- en zakrooier. 1 Stoll peerooier. OUDKLANDE Telefoon 01104—254 ADVERTEREN DOET VERKOPEN RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Faculteit der Diergeneeskunde Ieder, die iets te vor deren heeft van-, ver schuldigd is aan-, of borgtochten .of andere be scheiden onder zijn be rusting heeft betreffende de nalatenschap van de heer JAN OELE, in levefc groothandelaar in land- bouwprodukten, gewoond hebbende te Éllewouts- dijk, Grindweg 1, en over leden 18 juli 1963, wordt verzocht, voorzover hiervan na het overlijden van erflater nog niet reeds» schriftelijke mededeling is gedaan alsnog on gave, betaling of afgifte te doen, ten kantore van Notaris J. C. KRAM te Kapelle-Biezelinge, Bie- zelingsestraat 9. uiterlijk 1 september 1963. GOES Boomkwekerij Zaadhandel Tuinbouwgereedschap Spec.: Laanbomen-bos en Haagplantsoen- Siergewassen Liefst bij echtpaar of dame alleen. Brieven onder letter M aan de Adm. van het Zeeuws Land- en Tuinbouwblad, Smidswal, Terneuzen Te koop aangeboden een in prima staat verkerende met zo goed als nieuwe motor. Deskundig onder zoek toegestaan. Te bevr. Tel. 01100-7563 BENEGASGOED GAS! Bcnegas Propaan i»l flessen van 5, 18 en 47 kg. VOOR Benegas Butaan in flessen van 6 en 20 kg. Benegas Propaan in tanks tot elke gewenste hoeveelheid. PETRQLEU MG ASSEN „BENEGAS" N.V. REDERIJSTRAAT 3, ROTTERDAM, TEE. (010) - 13 0740 NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 4