van Driel .van Dorsten^ „WIJBO Timmerman Verbeek n.v AMAC AARDAPPELROOIERS e i David Brown trekker Met een RABEWERK PLOEG ploegt de boer voort! TE KOOP: W. Schipper Zn n.v. N.V. A. BEGHEIJN Zn N.V. Uw merk? RABEWERK! f9 Een tfltr die nadenkt zaait Uien origineel Een goede trekkerchauffeur ie meer mans met de want David Brown is veel sterker en handiger Zierikzee Lewedorp zijn NEDERLANDSE machines, aangepast aan de NEDERLANDSE eisen! GOES Terwelstraat Tel. 01100 - 6908 VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1963 725 MEER OOGST MiNDER KOSTEN Voor elke grond, voor elk soort werk, is er een passende RABEWERK. H00FDD0RP-ZWI1NDRECHTKAMPEN GRONINGEN TEL. (02503) 6241 1 KILO UIENZAAD WÏJBO ORIGINEEL Do zes kenmerkende eigenschap pen van „WIJBO" uien zijn: le. Zéér produktief 2e. Model bolrond 3e. Zéér vroeg oogstbaar 4e. Zéér fijn van staart 5e. Zéér huidvast 6e. Keihard ,.WIJBO"-uienzaad is alleen ver krijgbaar in originele verpak king. Tel. 01110-2455/56 Tel. 01196-304 01100-7504 Voor zeer aantrekkelijke prijs, enkele Claas-Junior Combines op aftakas of motor aandrijving. In pri ma staat. Betalingsrege ling mogelijk. Vraagt vrijblijvend in lichtingen bij: Landbouwwerktuigen en trekkers Goes - Tel 01100-6410 Zierikzee - Tel. 01110-2272 0 1 gebruikte tweescharige Hertwenteiploeg 70 cm werkbreedte 0 1 gebruikte tweescharige Capponwentelploeg 80 cm werkbreedte 0 l gebruikte tweescharige Maringwentelploeg 70 cm werkbreedte 0 1 gebruikte, vierscharige Her twen telploeg 90 cm werkbreedte. Verder steeds nieuwe zesseharige stoppel- ploegen. triltandcultivatoren en Kongskiide graan vijzels uit voorraad leverbaar. IJZENDMKK, Telefoon 01176—551 AARDENBURG, Telefoon 01177—228 AXEL, Telefoon 01155—917 Door de superieure eigenschappen van de Nederlandse consumptie- en pootaardappelen, wat kwaliteit en opbrengst betreft, moeten ook de hier te lande aan de rooimachines te stellen eisen hoger zijn dan elders. Bij de AMAC-rooiers is met alle eisen rekening gehouden. Leverbaar zijn de navolgende modellen: AMAC ZW 1 volautomatisch, 1-rijig, met wagentransporteur en kneuzer, voor het rooien los in de wagen; ook leverbaar gecombineerd met platform en opzakinrichting en leverbaar met bunker, waar bij dan de wagentransporteur vervalt AMAC ZW 2 2-rijige machine voor het rooien los op de wa gen of in kisten, verder uitgevoerd als type ZW 1 AMAC VA voor grote bedrijven en loonwerkers; uitge voerd met afzakinrichting, eventueel met transporteur Bij de algemene demonstraties werd de AMAC VA aangewezen als de „beste" rooier AMAC B 1-rijige voorraadrooier met zijtransporteur, eventueel uit te voeren met opzakinrichting AMAC C 1 1-rijig, met leesband en opzakinrichting, even tueel met aangebouwde transporteur AMAC C 2 2-rijig, met leesband en wagentransporteur Met AMAC aardappelrooiers rooit u het altijd

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 13