I ~l Een ervaren Landbouwkundige BERGMANN Timmerman Verbeek n.v. j aar ervaring AARDISAN AARDiSOL AABOLAN GRONINGEN Adverteren doet verkopen Verzeker uw paarden en rundvee bij 722 ZWAAN DE WILJES ZAADTEELT EN ZAADHANDEL N.V. Een zeil lossende wageii- mestverspreider kan niet sterk genoeg zijn. Koop daarom de Lewedorp Zierikzee CAPPON TREKKER STOPPELPLOEGEN Landbouwmachineiabriek Fa. Iz. Cappon P00TAARDAPPEL0NTSMETTING MAATSCHAPPIJ ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD SCHEEMDA zoekt op korte termijn wegens belangrijke uitbreiding van de teelt van graszaden voor a. het afsluiten van contracten b. het verzorgen van de teelt c. het afwikkelen van de oogst voor Zuid West Nederland. Gunstig salaris en bijkomende voorwaarden! Sollicitaties aan bovengenoemd adres. Tel. Oil 10-2455-56 Tel. 01196-3<H 01100-7504 Speciaal geschikt voor het afploegen van slootkanten. Beproefd door het I.L.R. te Wageningen. Leverbaar 3-, 4-, 5-, 6-, 7-scharig. Schitterende werking. Duizenden in gebruik. Prijscourant gratis. HEINKENSZAND (Z.) - TELEFOON 01106-201. gebruik de bekende AA-produkten Vraagt uitgebreide inlichtingen aan uw leverancier of - :j V. 'Ir Ii— Directie B. L. LEOPOLD, dierenarts Opgericht in 1902 Ruime reserves OBVESTIGD TB UTRECHT Grote veranderingen voltrek ken zich. Moderniseren en rationaliseren zijn bekende klanken geworden. Hydrau lische kippers hebben de toekomst. Spijkstaal kan verschillende typen kippers leveren, we|ke aan de zwaarste eisen vol doen. Alle 2-wielige kippers zijn voorzien van een sleep voet met dommekracht Voordelen: altijd verstelbaar, voorkomt wegzakken, extra veiligheid. SPIJKENISSE 1 .1/ TEL. 01880-2266

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 10