ÉS n mi Goud-geel graan ASEPTAFARAN IS0-C0RN0X DYLOPHEEN»bp met goed gevulde aren MAAIDORSERS 9s werelds modernste 358 Landbouwservicebedriji VAN GEM EREN N V. - AAGTEKERKE - Telefoon 01188-597 CORNOX M ASEPTAS^M* KWAÜTEITS-ELEMENTENBOUW VRAAG ,ni 1B het resultaat van bemesting met mengmeststoffen ALGOS of ALBATROS-SOORTEN BETON- EN BIMSWAREN- FABRIEK A. i. V D MEYDENN.V. ZEEUWS LANDBOUWBLAD IATROS mengmeststcf P; CHIOOSHOUDEND I ALBATROS I SUMftFOSFAATFAEREKEM l /UEENVERKOOP ALQOS W' FiliaalLoüisastraaf 3 - SLUISKIL - Telefoon 01157-377 in GRAAN- en GRASLAND jf reukloos en effectief k-groter opbrengst 4 slechts 3 Itr. per ha speciaal tegen KLEEFKRUID, MUUR, etc. selectief in graan en grasland weinig gevaarlijk in ERWTEN en VLAS speciaal tegen KLEIN HOEFBLAD in f HAVER en ZOMERTARWE Vraagt onze speciale brochures A S E P T A - DÉPÖTS in ZEELAND: Noordcinde 4, GOES tel. 01104—5452 (b.g.g. tel. 01104283) Voor ZEEUWS - VLAANDEREN: PHILIPPINE tel. 01150—236 mm 'tm/s u Vraagt onze speciale graanfolder J\ L. G O S N.V. MALIE BAAN 81 - UTRECH1 UTRECHT landbouwscfuiur Eindhoven: Hasfelweg 149 - Tel. (04900) 64358 Holte: Kinohtrut Telefoon (06720) 741 koestal binnenwerk»

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1963 | | pagina 10